Образователните технологии, които преначертават бъдещето

Образователните технологии, които преначертават бъдещето

В последните години броят на новите технологии в сферата на обучението е повече от впечатляващ. Те промениха не само начина, по който виждаме и разбираме света около себе си – а също и начина, по който учим.

В следващите редове ще научите кои са най-сериозните иновации в сферата на образованието и как те променят начина на учене на децата в България и по целия свят.

Иновации в образованието - методики, технологии и подходи

Целта на всички образователни технологии е да продобрят учебния процес и резултатите от неги. Когато образование и технологии работят в синхрон, добрите резултати не закъсняват.

За да ви дадем по-добра представа за тези нови форми на образование, ще разгледаме всяка една от тях поотделно.

7 образователни технологии, които променят начина, по който учим

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Различните видове форми на обучение имат своите предимства и недостатъци, но при всички тях е важно знанията да са предадени разбираемо за учениците.

Процесът на преминаване от традиционен начин на преподаване към обучение, базирано на иновации и технологии, протича от десетилетия, но пандемичната обстановка значително го ускори. Дистанционното и хибридното обучение несъмнено спомогнаха за това училищата, учителите, учениците и родителите да преминат към новите модели на обучение и то бързо.

Достъпът до новите образователни технологии е по-лесен и бърз при частните училища. Причините са както финансови, така и свързани с по-голямата административна гъвкавост във вземането на решения.

Различните видове иновации в образованието имат за цел да подобрят процеса на обучение, като постигат:

 • По-голяма ангажираност в час;
 • Персонализирано обучение;
 • По-ефективно използване на учебното време.

Обучението чрез технологии може да означава всичко – от виртуални екскурзии за учениците до нов софтуер, който спомага управлението на учебния процес. Писането на хартия с химикалка, въпреки удобството си, в един момент ще остане в миналото.

Съвременните образователни технологии помагат и при обучението на деца със специални образователни потребности. Чрез технологиите децата със СОП получават по-успешно и по-добре адаптирано към нуждите им образование.

Но какви са различните видове образователни технологии и какво включват?

Виртуална реалност

Виртуалната реалност подобрява ефективността на учебните материали като ги доближава до реалния свят.

Какво ще рече това? Например, географската карта да изскача от страниците на учебника. Този нов и интересен начин на преподаване има за цел да накара учениците да си взаимодействат с учебните материали и може да подобри тяхната ангажираност многократно.

Обучението чрез виртуална реалност е особено подходящо за ученици в STEM областите, като им дава шанс да се запознаят наистина отблизо с науката. Също така, децата ще могат да обикалят цялата Вселена и земното кълбо, като лично ще изследват исторически важни моменти, без да напускат класната стая.

Този вид интерактивност създава благоприятна среда за:

 • Правене на експерименти;
 • Подобряване на правилното разбиране на абстрактни понятия;
 • Придобиване на практически опит във виртуален режим.

Геймификация

Геймификацията е ново средство за обучение, в което се използват образователни игри, които да ангажират визуално учениците. Философията на геймификацията е “Учениците учат най-добре, когато се забавляват”.

В игровия метод на обучение се използват похвати като точкуване, състезателен елемент и екипна работа, които дават възможност на децата да усвоят нови знания по занимателен начин.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Освен забавлението, геймификацията има и други предимства:

 • Стимулиране на постоянството и концентрацията;
 • Подпомагане на целенасочеността;
 • Децата могат да приложат наученото в реална среда;
 • Поощряване чрез възнаграждение – точки или други елементи;
 • Навременна обратна връзка.

Облачни технологии

Облачните технологии предоставят споделени ресурси на компютри или други устройства. Базираното на тези технологии обучение е едно от най-революционните през последните години.

С помощта на облачните технологии учителите и учениците имат достъп до едни и същи данни по всяко време, независимо от местоположението. Това улеснява учениците в правилното овладяване на знания от всяка точка на света, като е нужен само интернет.

Облачният софтуер за обучение анализира данните в реално време, за да подобри ефективността на обучението. Той помага на учителите да предоставят персонализирана информация на всеки ученик, независимо от географското му местоположение или устройството, с което работи.

Облачните технологии са едни от най-иновативните методи на обучение в педагогиката, като имат и други ценни качества:

 • Достъпна цена;
 • Гъвкавост;
 • Лесно използване;
 • Постоянно обновяваща се информация

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект е една от най-обсъжданите технологии в последно време. Въпреки че се използват в различни области, изкуственият интелект, както и машинното обучение (machine learning), са добре развити в сферата на образованието.

Именно благодарение на изкуствения интелект в днешни дни е възможно адаптивното обучение, което предоставя нова информация на учениците въз основа на техните нужди, стил на учене, способности и интереси.

С днешна дата адаптивното обучение е една от най-успешните интерактивни образователни технологии в началното училище. Това се дължи на интелигентните алгоритми и взаимодействието с учениците, спрямо специалните им нужди.

Мобилни технологии

Мобилното обучение, наричано още mLearning, е начин за достъп до учебно съдържание чрез мобилни устройства. Тази технология дава възможност на учениците да използват учебното си съдържание, когато им потрябва – навсякъде и по всяко време.

Най-важният елемент от мобилното обучение е фокусът върху свободата на учениците – сами избират кога и къде да учат. Това позволява да напредват със собствено темпо, което увеличава ангажираността и подобрява усвояването на знания.

Видео-асистирано обучение

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Обучението с помощта на видео (VAL) е подход за преподаване, при който се използват образователни или концептуални материали. Те служат за подобряване на разбирането, познавателните способности и социално-емоционалните умения на учениците. Или иначе казано – видеоклиповете вече са нещо много повече от начин за прекарване на свободното време..

Видео-асистираното обучение е важна част от образованието, независимо дали става въпрос за кратки видеа или за по-дълги видеоматериали. Често то не е достатъчно и по-скоро трябва да е в допълнение към вече съществуващата учебна програма.

Невро-учене

Обучението, базирано на невронауката, се съсредоточава върху способността на мозъка да се променя, пренастройва и реорганизира, докато приема нова информация. Тази способност се влияе от физическа активност, начин на хранене и ниво на стрес. Емоционалното състояние на ученика също оказва силно влияние върху способността за добиване на нови знания.

Когато новата информация е поднесена по ефективен начин, мозъкът започва да функционира по-добре и устойчивостта му се повишава многократно. Изследвания доказват, че самата форма на мозъка се променя по време на учене. Принципът му на дейност е точно като на тялото и физическата активност – колкото повече учим, толкова по-лесно става с времето.

Базирайки се на тези изследвания, учителите прилагат същите принципи и в обучението. Те се фокусират върху намаляването на стреса, ефективното поднасяне на материала и увеличаването на двигателната активност.

Въпреки че принципите остават едни и същи независимо от възрастта на ученика, хората учат по различен начин с напредването на възрастта. Съответно и методите на обучението им се адаптират.

Приложение на новите образователни технологии

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Всички изброени иновативни образователни технологии се прилагат, за да бъде процесът на учене по-ползотворен. Те решават проблеми в обучението и подобряват резултатите, като повишават и интереса на учениците към новия материал.

Разнообразието от видове педагогически технологии са в голяма полза и на учителите, които искат да привлекат вниманието на своите ученици. Те могат да представят материала си интерактивно, както и чрез видеоклипове, за да подтикнат учениците да са по-активни в учебната дейност.

Нови технологии в обучението на деца

Още от ранна възраст децата умело използват информационни технологии. Това е и причината да са включени в повечето съвременни програми на предучилищното образование.

С помощта на достъпните образователни технологии и изкуствения интелект, децата от основно и средно училище добиват знанията си под формата на игра. Това стимулира техните когнитивни умения, както и логическото и креативното им мислене.

Нови технологии в обучението на възрастни

Никога не е късно за нови знания, а с помощта на модерните образователни технологии, възрастните могат да учат от всяко място и в удобен за тях момент. Инструментите с вграден интелигентен алгоритъм са изключително подходящи, защото създават модел на работа, максимално комфортен за курсиста.

Навременната обратна връзка в програмите с изкуствен интелект не само адресира проблемните области, но и спестява усилия на преподавателите. Така те имат достатъчно време да обърнат качествено внимание на своите ученици. Постоянният достъп до учебните ресурси, които могат винаги да се подобряват, за разлика от учебниците, също е от голяма полза.

Несъмнено един от най-големите плюсове на използването на образователни технологии при обучението на възрастни е прилагането на добитите умения в реалния живот. Това важи с особена сила ако записаният курс е в тясна връзка с ежедневието, като курс по английски език за възрастни, например.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Бъдещето е тук с NSCenter

Европейският център по невронауки доставя образователни технологии, които са подходящи за различни видове ученици – по възраст, умения и знания. Като официален представител на Carnegie Learning, ние предлагаме на курсистите си обучение чрез интелигентен алгоритъм, който да разгърне цялостния им потенциал.

Това са иновативните продукти, с които работим:

 • Fast ForWord – облачна програма за уроци по английски език на принципа на овладяването на майчиния език. Тя научава мозъка да чува и различава звуковете и да декодира думите под формата на игра, като същевременно подобрява над 40 когнитивни умения.
 • Reading Assistant – уроци по английски в облачна програма, които обогатяват речниковия запас от английски думи. В програмата има над 450 книжки за ученици от 1-ви до 12-ти клас, които са с различни нива на сложност.
 • Компютърна „облачна“ програма (Test) – програма, като оценява уменията по английски език в 4 отделни компонента – фонологично осъзнаване, декодиране на думите, речников запас и четене и слушане с разбиране.
 • MATHia – интерактивна игра, предлагаща ново поколение обучение по математика. Тя се адаптира спрямо напредъка на учениците и предлага навременна обратна връзка, която подобрява темповете и качеството на обучението. Учебният материал в MATHia е подходящ за деца със специални образователни потребности, както и за такива, които имат известни затруднения с предмета.

Често задавани въпроси

Всяка образователна технология позволява на учителите да адаптират материала си спрямо стила на учене на учениците. Независимо дали те се справят най-добре, когато четат уроците си, водят записки или гледат видеа, технологиите дават възможност за пълно приспособяване на учебния процес.

Предизвикателствата варират от липсата на технологично квалифицирани преподаватели до отказа на някои от тях да преминат към такъв тип преподаване. Често в училищата има и остаряла техника, която не би свършила същата работа.

Да, всички наши програми с вграден интелигентен алгоритъм отговарят на нуждите на децата със специални образователни потребности, включително дислексия и хиперактивност. Това е така, защото учебният процес се адаптира спрямо техния напредък.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord