Нивата в английския език

Нивата в английския език. Нива на компетентност по английски език съгласно CEFR.

Често задавани въпроси за нивата в английския език

Преди да започнем да изучаваме английски език, често задаваме следните въпроси:

 • Какво е реалното ми ниво на владеене на езика?
 • За колко време се преминава едно ниво?
 • За колко месеца ще успея да овладея английски език на разговорно ниво?
 • От къде да започна с обучението си?
 • Колко струва курса?

Какво е реалното ми ниво на владеене на езика?

Когато изучаваме английски език, често си задаваме въпроса какво е реалното ни ниво на владеене на езика и от къде да започнем с обучението си. За да си отговорим на тези въпроси, трябва да сме наясно със системите за измерване на ниво на владеене на английски език, както и с тестовете, които се предлагат.

По-долу в статията ще намерите допълнителна информация по тези теми – „Системи за измерване на ниво на владеене на език“ и „Полагане на тест за определяне на ниво по английски език“.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

За колко време се преминава едно ниво?

Времето за преминаване на едно ниво зависи от много фактори, като:

 • Дали ще изберем индивидуално или групово обучение. В повечето случаи се предлагат групови обучения, където учителя следва програма и се съобразява с нея, вместо с възможностите на групата или индивидуалните възможности на всеки един ученик. В този случай, качеството на обучението може да бъде много добро, ако сте отличен ученик и незадоволително, ако възприемате по-бавно. Ето защо, най-добрия избор е индивидуално обучение, което се съобразява с възможностите на всеки един ученик.
 • Дали курса е интензивен. Не е възможно с 2 до 4 урока седмично да постигнем бързи и добри успехи.
 • Дали обучението се адаптира спрямо възможностите, уменията и знанията на ученика.
 • Мотивацията и ангажираността на ученика са определящ фактор за успех.
 • Дали мозъка на ученика е подготвен за учене и възприемане на нови знания.
 • За разговорния английски е много важно да чуваме звуковете, да разпознаваме фонемите и декодираме думите с необходимата скорост. Курсът, който ще изберем, трябва да ни подготви за това. Без тези умения, не е възможно да се води качествен разговор.

Пример за интензивно индивидуално обучение чрез системата Fast ForWord

По-долу следва пример за интензивно индивидуално обучение чрез системата Fast ForWord. От графиката по-долу се вижда, че за 50 календарни дни и 66 учебни часа, ученика е взел успешно материал за 2 години и 1 месец.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Таблицата по-долу показва, че за изминалия период, ученика е използвал 5 нива от системата Fast ForWord с общо 66 сесии (учебни часове/дни):

Изминати 5 нива и 66 сесии от системата Fast ForWord за 50 календарни дни

Двете таблици по-долу показват, развитието на ученика за 50 календарни дни. Вижда се, че той е покачил нивото си от 6.7 на 8.8 ATOS, като нивото на чуване на звуковете и различаване на фонемите се е вдигнало от 35% до 71%.

Нивото на декодиране на думите е покачено от 37% до 87%, а степента на разбиране (слушане и четене с разбиране) се е покачила от 77% на 83%.

Индикатор за напредък в курса по английски език чрез Fast ForWord (Reading Progress Indicator Test History)
Прогрес по английски език чрез Fast ForWord - умения за четене и слушане с разбиране (Performance by Reading Skill)

В заключение може да се каже, че за 50 календарни дни с помощта на системата Fast ForWord и обучението Neuro English, един ученик може да премине едно ниво от B1 до B2. Това е един пример от над хиляди подобни.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

За колко месеца ще успея да овладея английски език на разговорно ниво?

Краткият отговор на този въпрос е зависи от кое ниво започваме и до кое ниво искаме да стигнем.

За ясно и подробно изразяване по разнообразни теми е необходимо ниво B2.

Ако сме съгласни да говорим като „чужденци“, без да се притесняваме от това, B1 ниво е достатъчно.

За да говорим свободно по всякакви теми и да участваме в дискусии уверено и свободно е необходимо ниво C1 или C2.

В таблицата по-долу са дадени минималният брой часове и необходимото време за достигане на различните нива по Общата европейска референтна езикова рамка:

НивоМин. брой часовеВреме за обучение от преходно нивоВреме за обучение от ниво A0 (Pre A1)

A1 от Pre A1 (A0)

75 учебни часа3 до 4 месеца3 до 4 месеца

A2 от A1

150 учебни часа6 до 9 месеца9 до 13 месеца

B1 от A2

300 учебни часа12 до 18 месеца21 до 31 месеца

B2 от B1

200 учебни часа8 до 12 месеца29 до 43 месеца

C1 от B2

200 учебни часа8 до 12 месеца37 до 55 месеца

C2 от C1

200 учебни часа8 до 12 месеца45 до 67 месеца

От таблицата по-горе се вижда, че ако един ученик започне отначало (абсолютно начинаещ), ще са му необходими между 4 години (3 г и 9 м) до 6 години (5 г и 7 м) за да достигне C2.

За да достигне B1 от самото начало, ще са необходими 2 години (1 г и 9 м) до 3 години (2 г и 7 м).

За да достигне B2 от самото начало, ще са необходими 2 години и 5 месеца до 3 години и 7 месеца.

Чрез Neuro English и системата Fast ForWord, тези срокове може да бъдат значително намалени – от 2 до 6 пъти. Вижте примера по-горе – „Пример за интензивно индивидуално обучение чрез системата Fast ForWord“.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

От къде да започна с обучението си?

Групов курс по английски език

Има много езикови центрове и школи, където се преподава английски език. Повечето използват сходни методи и подходи за обучение:

 1. Определя се дата за курс по английски, за който курс е необходим минимален брой ученици.
 2. Изчаква се събирането на група от ученици.
 3. Използва се учебник и план-програма, където всеки учебен час е планиран и учителят трябва да следва програмата, независимо дали групата успява да усвои материала с наложеното темпо.
 4. Ако даден ученик не може да следва темпото на програмата, учителя или групата, то това е за негова сметка.
 5. В някои езикови центрове част от преподавателите са чужденци, което е предпоставка за по-добро произношение. Това е важно след като ученика е достигнал ниво B1 или B2.

Гледане на видеа и слушане на аудио записи

Съществуват и други подходи, като гледане на видеа или слушане на записи. Това е пасивно учене на език, което е добър подход като допълнение на основния метод на учене. За този подход е желателно човек да има някаква основа, например B1.

В допълнение на този подход, може да се добави четене на английска литература, нещо, което се практикува като задължителна част от обучението в езиковите гимназии, колежи и университети.

Други методи за изучаване на английски език

За повече информация относно методите за преподаване на английски език, може да се запознаете със статията „Различните методи за преподаване на Английски език“.

Системата Fast ForWord за изучаване на английски език

Съществува още един подход за изучаване на английски език, който коренно се различава от гореспоменатите. Това е Метод и подход на Scientific Learning на едноименната американска фирма Scientific Learning, която през 2020 г. беше придобита от Carnegie Learning. Този метод масово се практикува в Американските училища повече от 25 години за ученици от 1-ви до 12-ти клас, както и в още над 55 държави. Американските учени от елитни университети са създали специализиран софтуер, програмите Fast ForWord и Reading Assistant, чрез който са пресъздали процеса на учене на майчиния език. За повече информация вижте Метод и подход на Scientific Learning.

Най-характерното за този метод е, че чрез него хората които имат предизвикателства с ученето на английски език, така наречената група „Вечно учещи език“, успяват да научат и проговорят езика.

Другото характерно нещо за системата Fast ForWord е, че чрез нея значително се съкращава времето за научаване на езика. Това е един индивидуален и интензивен подход за учене на английски език.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Колко струва курс по английски език?

Когато хората задават този въпрос, те очакват да получат отговор за масовото обучение чрез групови уроци, където не всеки ученик успява да учи с темпото на курса, учителя и останалите ученици. Те очакват да чуят „Цената за ниво B1 е X лева, нивото се преминава за N месеца и курса започва от тази дата, ако се събере минималният брой ученици“.

Тази цена и този подход са успешни при малък брой ученици.

Алтернатива на въпроса за цената е „Аз имам ниво A2, за колко време и при какви условия мога да стигна до ниво B1?“.

Цени за групов курс по английски език

При този въпрос, за групово обучение, възможните отговори са:

 • Общ английски, 32 часа обучение, за 8 седмици, цена от 640 лв. Защо „от 640 лв“? Защото не е възможно да научите едно ниво за 32 учебни часа. За ниво B1 са необходими поне 300 учебни часа.
 • В някои от най-известните училища и школи няма обявени цени на сайта. За да се домогнеш до цена е необходимо да минеш през няколко служителя, много процедури и ако си много упорит ще получиш цена, която е зашеметяващо висока. Тези всеизвестни училища и школи не смеят да покажат публично цените си, защото хората просто ще избягат.
 • Английски език, B1, 649 лв за 24 часа с преподавател, 117 часа за самоподготовка с учебници, тетрадки и предварително записани видеа.
 • Цена за онлайн курс 559 лв, плюс 46 лв за учебник, за 2 месеца обучение, 2 пъти седмично по 2 часа на посещение. Сумарно, това прави учебни 32 часа за 605 лв. При въпрос дали за 32 часа ще научим нивото, получаваме отговор, че са необходими повече часове и трябва да запишем следващата част на ниво B1. Това е началото за ниво B1.
 • Предлагат се онлайн уроци на месечен абонамент за 290 лв/м, които са разбити на модули за различните части на B1. Хубавото на този подход е, че има график на уроците и може да влизаш, когато имаш възможност. Ако си пропуснал част от уроците през месеца, може да ги посетиш следващия месец, след като си заплатиш абонамента за месеца и нивото.

Индивидуално и/или интензивно обучение по английски език

Предлагат се индивидуални и интензивни обучения, където цените са значително по-високи от показаните по-горе.

Индивидуално и интензивно обучение на цената на групов курс по английски език

Възможно ли е това? Да, възможно е, чрез Neuro English и с помощта на програмите Fast ForWord и Reading Assistant, част от системата Fast ForWord.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Системи за измерване на ниво на владеене на език

Има няколко признати рамки за определяне на нивото, като най-често в Европа използваме Общата европейска референтна езикова рамка за ориентир – „Common European Framework of Reference for Languages“ (CEFR).

Обща европейска референтна езикова рамка (CEFR)

В Общата европейска референтна езикова рамка, нивата се класифицират в следните 3 категории:

 • A“ Елементарно използване на езика;
 • B“ Самостоятелно използване на езика;
 • C“ Компетентно използване на езика.

Кат.

НивоCambridgeIELTSTOEICTOEFLATOSLexiles
(A)Pre A180-99n/an/an/a0.1-1.20-149
(A)A1 – Начинаещ (Beginner)100-1191-2120-2200-311.3-2.2150-424
(A)A2 – Елементарна употреба (Elementary English)120-1393225-54532-412.3-3.8425-674
(B)B1 – Средно ниво (Intermediate English)140-1594-5550-78042-713.9-5.9675-899
(B)B2 – Над средното ниво (Upper-Intermediate English)160-1795.5-6.5785-94072-946.0-8.9900-1099
(C)C1 – Напреднало ниво (Advanced English)180-1997-8945-99095-1139.0-11.91100-1249
(C)C2 – Компетентно ниво (Proficiency English)200-2309n/a114-12012.0-13.51250-1500

Таблица с нивата на владеене на английски език спрямо различни системи за оценка – CEFR, Cambridge, IELTS, TOEIC, TOEFL, ATOS и Lexiles.

Нива на компетентност по английски език съгласно CEFR

Нивата на компетентност по английски език съгласно CEFR са описани по-долу.

Ниво A1 – Начинаещ (Beginner)

Ниво A1 включва следните неща:  

 • Говорене – Разбиране и използване на прости изрази и изречения, за да се опише мястото на живеене и познати хора. Задаване и отговаряне на елементарни въпроси по познати теми или за да се отговори на конкретна нужда. Участване в разговор, при условие, че събеседникът е готов да помогне с общуването (да повтори; да говори по-бавно).
 • Писане – Съставяне на кратък елементарен текст върху пощенска картичка; попълване на лични данни.
 • Четене – Разбиране на познати имена и лексика в прости изречения – обяви, табели, плакати или каталози.
 • Слушане – Разбиране на често използвани заучени фрази и думи, свързани със семейството и непосредственото обкръжение, при бавно и отчетливо говорене.

Ниво A2 – Елементарна употреба (Elementary English)

Ниво A2 включва следните неща:

 • Говорене – Използване на набор от изречения, за да се опише семейството и други хора, условията на живот, образованието и професията. Участване в разговор при изпълнение на лесни и обичайни задачи по познати теми или дейности. Включване с кратки реплики и при недостатъчно разбиране за последователен разговор.
 • Писане – Съставяне на кратки съобщения и бележки, писане на елементарни писма, напр. за изразяване на благодарност.
 • Четене – Разбиране на кратки и прости текстове. Откриване на определена информация в често срещани текстове – реклами, менюта и разписания. Разбиране на кратки и лесни лични писма.
 • Слушане – Разбиране на най-често употребявани думи и изрази, свързани с основна информация за най-близкото обкръжение (семейство, работа, покупки). Схващане на най-същественото в кратки обяви и съобщения.

Ниво B1 – Средно ниво (Intermediate English)

Ниво B1 включва следните неща:

 • Говорене – Разказване по елементарен начин за преживявания, събития, мечти и цели. Посочване на причини и обясняване на мнения и намерения. Изразяване на отношение за случка, книга или филм. Участване в разговор без предварителна подготовка по познати или отнасящи се до всекидневието теми. Справяне с повечето ситуации в страна, в която се говори английски език.
 • Писане – Съставяне на лесен, свързан текст по познати теми. Писане на лични писма, с цел описване на случки и впечатления.
 • Четене – Разбиране на текстове, написани на всекидневен език или отнасящи се до работа. Разбиране на описания на събития, изразяване на чувства в лични писма.
 • Слушане – Разбиране на съществени моменти при използване на ясен и стандартен език по познати теми (работа, училище, свободно време и т.н.). Схващане на основното от телевизионни и радио предавания по актуални теми, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Ниво B2 – Над средното ниво (Upper-Intermediate English)

Ниво B2 включва следните неща:

 • Говорене – Ясно и подробно изразяване по разнообразни теми, съответстващи на личните интереси. Споделяне на гледната точка по актуални въпроси и обясняване на предимства и недостатъци. Участване в разговор с известна лекота, позволяваща нормално общуване с автентичен носител на езика. Разговаряне по познати теми, изразяване на мнение.
 • Писане – Съставяне на подробни текстове по широк кръг от теми, съответстващи на личните интереси. Писане на писмо, есе или доклад, даване на мнение и предаване на информация.
 • Четене – Разбиране на статии и доклади по съвременни теми, в които е изразено отношение или гледна точка. Разбиране на съвременен художествен текст в проза.
 • Слушане – Разбиране на сравнително дълга лекция и следене на сложна аргументация по относително позната тема. Разбиране на филми и телевизионни предавания без много затруднения.

Ниво C1 – Напреднало ниво (Advanced English)

Ниво C1 включва следните неща:

 • Говорене – Ясно и подробно описание по сложни въпроси, включване на свързани теми и приключване на изказването по подходящ начин. Свободно участие в разговор без видимо затруднение в подбора на думите. Гъвкаво използване на езика за социални и професионални контакти. Точно изразяване на идеи и мнения и свързване с тези на събеседниците.
 • Писане – Създаване на добре структуриран текст и представяне на гледна точка. Писане на писмо, есе или доклад по сложни теми, подчертаване на съществени моменти. Подбиране на стил според събеседника.
 • Четене – Разбиране на дълги и сложни художествени и нехудожествени текстове. Разбиране на специализирани статии, дори и несвързани с личната сфера на дейност.
 • Слушане – Разбиране на дълга реч, дори и неясно структурирана. Разбиране на филми и телевизионни предавания без много усилия.

Ниво C2 – Компетентно ниво (Proficiency English)

Ниво C2 включва следните неща:

 • Говорене – Ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Съставяне на логично изказване и помагане на слушателя да запомни важните моменти. Участване във всякакъв разговор без усилия. Свободно изказване и точно изразяване. При затруднения – умело и незабелязано излизане от ситуацията.
 • Писане – Създаване на ясен и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Писане на сложни писма, доклади и статии с ясна структура. Резюмиране и анализиране на професионални текстове или художествени творби.
 • Четене – Разбиране на всякакъв вид текст без усилие, дори абстрактен или сложен по съдържание.
 • Слушане – Разбиране без никакви затруднения, както при пряко общуване, така и по медиите и при бързо говорене, при условие, че има време да се запознаем с особеностите на произношението.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Полагане на тест за определяне на ниво по английски език

Съществуват много източници, чрез които можете да проверите нивото си за владеене на английски език. Това обикновено са различни типове тестове като след изпълнението им, вашият резултат ще съответства на ниво от ОЕЕР.

Тестовете за определяне на нивото са лесно достъпни, но често могат да бъдат и подвеждащи. Това е така, защото не са официално признати и не винаги са достоверни.

С помощта на Reading Progress Indicator можете лесно и точно да определите своето ниво. Преди започване на работа в системата всеки ученик има възможността да направи тест за определяне на нивото. Тестът се провежда онлайн и обикновено отнема около един астрономически час.

За изпълнението му ще Ви бъдат необходими слушалки, защото съдържа компоненти за слушане, чрез които се измерва разбирането при слушане и четене. След полагане на тест в системата на Fast ForWord ще получите подробен анализ на резултатите и сравнение с различните рамки за измерване.

Резултатите ви ще изглеждат по следния начин:

Параметър

СтойностОписание/коментар

Дата на първоначална оценка

09.01.2022


Време за провеждане на теста

49 минути

Обща европейска референтна езикова рамка (CEFR)

C2 Average

Нива на владеене:

 • A1, A2 - елементарна употреба;
 • B1, B2 - независима употреба;
 • C1, C2 - компетентна употреба.

Grade Equivalent (ATOS)

12.9

Показателят Grade Equivalent отнася резултата на ученика към съответстващия за него клас в американската образователна система.

Lexile range

1275 - 1299

Lexile е психометрична система, която е разработена специално, за да подбере правилния текст за дадения ученик.

National Percentile

99

Показателят National Percentile позволява да се сравнят резултатите на ученика с тези на други ученици в същия клас, явили се на същия тест. Резултат 99, показва, че Вие сте е справили по-добре от 99 процента от учениците на тази възраст в САЩ.

Proficiency Level

Advanced

Ниво на владеене е показател, който измерва уменията на ученика, според резултатите му в теста спрямо резултата на Grade Equivalent (ATOS). Има четири нива:

 • Struggling (1st - 29th percentile) – начално ниво;
 • Emerging (30th - 54th percentile) – средно ниво;
 • Proficient (55 - 79th percentile) – напреднал;
 • Advanced (80th - 99th percentile) – високо ниво.

Phonological awareness

91%

Способност да разпознаваме звуците в думите. Фонологично осъзнаване означава дали чувате правилно звуковете от английския език и дали може да разграничите сходно звучащи думи при слушане. Този параметър измерва уменията за разбиране при слушане на разговор.

Decoding

95%

Способност да разкодираме думи. Декодирането показва до каква степен е изградена връзката между буква, звук и правопис. Измерва уменията при прочитане на писмен текст и правопис.

Vocabulary

100%

Способност да разбираме значението на думата и синтактичната й роля, да разпознаваме морфемите (корени, представки и наставки) в думата. Определя речниковия запас и познаване на значението на думите.

Comprehension

100%

Способност да слушаме и да четем текст, като разбираме значението му. Дали извличате смисъл от прочетеното.

Автор: Мирослав Начев – Коуч, ментор и фасилитатор. Занимава се с мозъчна пластичност от 2016 г.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord