Невронауката за четенето – кои когнитивни процеси са ключови за това важно умение?

Усвояването на умението за четене е сложен процес, който отнема време, и това не зависи от интелигентността на детето. Четенето е свързано с декодирането на символите и разбирането на прочетения материал, а това е предизвикателство за ученика, който в момента се учи да чете. Азбуката не е нищо друго освен символи, които представят звуковете в писмена форма и формират думите, а огромен процент от думите имат абстрактно значение.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Защо доброто овладяване на звуковете в даден език е от голямо значение за четенето?

Усвояването на разпознаването на отделните звуци е много важно за процеса на четене. Трудността идва от това, че разпознаването на фонемите (най-малката звуково неделима частица в състава на думите) изисква много по-бърза слухова обработка от мозъка отколкото при обикновения процес на слушане на цели думи без фокус върху фонемите.

Разпознаването на звуковете в думите е по-сложно от възприятието на думите в тяхната цялост. При него се изисква повече яснота и разграничаване на „аудиалните пиксели“. Слуховата обработката на езика с естествената за речта скорост изисква обработване на 40 звука за секунда. Това е едно от най-трудните умения, което мозъкът на детето е нужно да усвои.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Декодирането изисква автоматизиране на процеса

Веднъж след като са усвоили умението за разпознаване на фонемите, децата трябва да научат и писмения код на фонемите – буквените символи.

Следващата стъпка за учениците е да прилагат тези умения с четене на текст достатъчно често, за да превърнат този процес в автоматичен и четенето да стане гладко. За да постигнат тази цел, децата е нужно да придобият и достатъчно голям речников запас, както и да усвоят основните граматически и синтактични правила.

Друго необходимо умение е свързването на идеите, представени в даден текст и цялостно разбиране на посланието, както и допълване, актуализиране и коригиране на идеите на детето за света на базата на новопридобитите знания.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Не е учудващо, че някои деца успяват да усвоят тези сложни умения едва на 16-годишна възраст. Факт е, че някои възрастни също имат по-бавна скорост на четене и това им създава дискомфорт и ги отказва от четенето за удоволствие.

Пътят, който е добре да се извърви преди изучаването на четенето

Децата, на които са били четени приказки преди заспиване, често влизат в училищната система с една добра подготовка по отношение на разпознаване на звуковите фонеми, езикови структури и богат речников запас.

И все пак, има и високоинтелигентни деца, на които са четени книжки преди заспиване, но се затрудняват с усвояването на четенето. Слуховата обработка и разпознаването на фонемите не е на достатъчно добро ниво при тях, а това може да доведе до значително забавяне на научаването на четенето.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Защо интервенциите са важни?

Говорната реч не осигурява на децата структура за разпознаване на непознати думи в писмената реч. Това прави декодирането и разбирането на думите още по-трудна стъпка. Интервенциите могат да помогнат като добавят още езикови стимули в живота на детето и повече възможности за практикуване на езиковата обработка.

Програмата Fast ForWord е създадена от невробиолози с цел подпомагане на деца и възрастни да развият когнитивните си умения – за четене, изучаване на английски език, концентрация, работна памет, слухова обработка и т.н. Например, тя осигурява упражнения с представяне на два звука в разнообразни формати, първоначално на бавна скорост, а след това по-бързо. Децата постепенно се научават да разпознават разликата между звуковете.

Програмата предоставя персонализирани и таргетирани инструкции, които помагат на децата да запълнят специфичните за тях дефицити в уменията за разпознаване на фонеми, за разбиране значението на думите и други когнитивни умения.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord