Невропластичността и ранното детско развитие – как преживяванията и взаимодействието със средата стимулират мозъка!

Невропластичността и ранното детско развитие – как преживяванията и взаимодействието със средата стимулират мозъка!

Откритията на невроучените за невропластичността мотивираха още повече изследователите да проучват невероятните способности на мозъка за адаптиране и промени в структурата и функциите в следствие на взаимодействие с определени стимули и при редовно трениране на мозъка. По-долу следват някои примери за невропластичност (мозъчна пластичност) доказани с научни изследвания.

Медитацията и невропластичността

Ученето може да има много дълбоки ефекти върху мозъчното развитие. Същото е валидно и за преживелищния опит на човек – определени преживявания и практики водят до осезаеми ползи за здравето и за мозъка. Изследване публикувано в журнала NeuroReport установило, че практикуването на медитация в дългосрочен план повлиява на мозъчното развитие също както научаването на нови знания и умения. В този случай, учените забелязали увеличаване на сивото вещество, особено в зоните на мозъчния ствол свързани с кардио респираторния контрол.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Други проучвания, публикувани в научния журнал Frontiers in Bioscience-Scholar, са открили подобрение в емоционалния и когнитивния контрол в следствие на редовно практикуване на медитация. Заключението от тези изследвания е, че преживелищните практики и житейският опит са още един определящ фактор за мозъчната пластичност, който може да доведе до значими положителни холистични промени в тялото.

Развитието на децата в ранна детска възраст и невропластичността

Може би един от най-впечатляващите примери за невропластичност и за способността на мозъка да върши чудеса бива открит в областта на детското развитие от раждането до първите години от живота на детето.

Бебетата са напълно безпомощни и изискват значително голяма родителска грижа, за да оцелеят и да се развиват нормално. Развитието на мозъка на детето показва процесите на невропластичността – как мозъкът на бебето се развива в отговор на промените в околната среда. Усвояването на основни житейски умения като играенето и речта са примери за настъпилите структурни и функционални промени в мозъка през първите години след раждането. Мозъкът на децата е готов за учене още от самото начало. Родителите имат ролята да подпомогнат детето в този процес на мозъчно развитие като му четат, говорят му и ангажират вниманието на бебето по различни начини.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Невропластичността се вижда и в начините, по които детето изразява емоциите си. Съвсем в началото бебето изразява основно две неща – дистрес и вълнение.

По-ясно се различават емоциите на страх, гняв и радост на малко по-късен етап, обикновено около 6-тия месец. По-комплексни емоции като изпитването на гордост се появяват на още по-късен етап.

Може би най-добрите примери за невропластичност включват развитието на езиковите и комуникационните умения. Детето може да комуникира различни свои нужди като издава разнообразни звукове още на 3-месечна възраст.

Бебетата могат да разпознават музика до 6-месечна възраст, което показва, че музиката е един от важните древни начини за свързване между човешките същества на колективно ниво.

Детето обикновено произнася първите си думи до навършване на първата година след раждането.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Тези класически етапи на развитие дават едни от най-добрите примери за невропластичността и чудесата, на които е способен мозъкът. Еволюцията осигурява генетичните компоненти. Житейските преживявания и взаимодействието със средата подхранват процесите на мозъчното развитие. Важно е да се подчертае, че невропластичността има както генетични, така и епигенетични елементи (свързани със средата, в която детето живее и неговия опит).

Процесът на мозъчното развитие продължава с изграждането на все по-усъвършенствани когнитивни и социално-емоционални умения. Учебният процес в училище и взаимодействието с учители и съученици осигуряват условия за стимулиране на невропластичността.

Понякога този фактор не е достатъчно ефективен, за да се подпомогне мозъкът да изгради необходимите когнитивни умения (за четене, усвояване на чужд език, слухова обработка, концентрация, добра работна памет и т.н.). Невроучените са създали програми, които тренират мозъка да изгражда нови невронни връзки именно в областите отговарящи за тези когнитивни умения. Такава е програмата Fast ForWord. С нейна помощ децата постигат значителни подобрения в изброените умения и се справят много по-успешно с предизвикателствата в учебния процес. Програмата може да се използва както в училищна, така и в домашна обстановка и дава резултати в рамките на няколко месеца редовно използване.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията ето тук: Мозъкът е способен да върши чудеса – каква е връзката между невропластичността и ученето?.

Източник: Gemm Learning

Невропластичността и ранното детско развитие – как преживяванията и взаимодействието със средата стимулират мозъка!
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord