Нагласата за мотивация за учене и начина на приемане на грешките и предизвикателствата – ключови фактори за успех на децата в началното училище!

Скорошно проучване е доказало важността на подготовката на малките деца за училище. Известно е, че децата, на които им липсват основните умения от предучилищна възраст, продължават да имат по-ниски резултати и в училищна възраст. Но в изследването не става въпрос за това, върху което обикновено се фокусират образователните експерти – придобито основно ниво на грамотност и познаване на числата, а за нещо много по-фундаментално – нагласата на децата към ученето и усвояването на умения.

В изследването са участвали 327 унгарски деца от първи и втори клас. Учените изследвали ролята на различни фактори върху справянето на тези ученици в учебния процес – коефициента на интелигентност (IQ), социо-икономическия статус на семействата, социалните умения на децата, нивото им на мотивация за постижения, овладяване на нови умения и подобряване на придобитите, емоционалната им регулация и т.н.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Резултатите от изследването показват, че социалните и емоционалните умения, както и нагласата към ученето имат най-голямо значение за готовността на децата за учебния процес в училище и успешното им представяне. Изследването е било дългосрочно и е показало, че нагласата за мотивация може да се използва като индикатор за предсказване на по-нататъшния успех на децата с усвояването на четенето и математическите знания и умения.

Все повече научни доказателства се натрупват в полза на подготовката на децата за училище по отношение на тяхната мотивация за учене и овладяване на нови умения. Емоциите им при успех или неуспех също се оказват ключов фактор. Децата, които реагират със силни негативни емоции при неуспех/учебно предизвикателство, имат по-ниски резултати и не се справят толкова добре колкото връстниците им, които са с изградена положителна нагласа към преодоляването на трудности и ученето от грешките и неуспехите.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Когато децата в предучилищна възраст биват насърчавани и напътствани да изградят нагласа за удоволствие от придобиване на нови знания и умения, това се оказва индикатор за бъдещ успех в усвояването на четенето, математиката и социалните умения.

В някои случаи причината за големи затруднения с четенето в началното училище се оказва дислексия или друго разстройство, засягащо уменията за учене. Изследователите в сферата на невронауката са създали специални програми, с които да помогнат на децата да развият когнитивните функции на мозъка, които са в основата на уменията за учене. Софтуерната програма Fast ForWord стимулира изграждането на невронни връзки в областите в мозъка, които отговарят за четенето, концентрацията, слуховата обработка, усвояването на английски език, работната памет и т.н. Тя може да се използва от децата както в училище, така и в домашна обстановка.

Източник: Science Direct

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord