Пеенето на майката на детски песнички има доказан положителен ефект върху детското развитие – вижте какви са ползите!

Пеенето на майката на детски песнички има доказан положителен ефект върху детското развитие

Музикалният терапевт и изследовател Ди Литоа, живееща в Колорадо, САЩ, забелязала, че децата на майки, които пеят детски песни редовно, показват положителни промени по отношение на когнитивното и социално-емоционалното си развитие. Пеенето създавало и много добри условия за създаване на близка връзка между майката и детето.

Ди Латоа започнала да изследва в дълбочина практиката на пеене насочено директно към детето и установила многобройни ползи. Една от основните ползи била усвояването от страна на децата на умения за регулиране на емоциите, което на по-късен етап се превръща и в основа за много добра социализация както в училище, така и в професионална среда. 

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Ето какво споделя изследователката:

„Ако майката пее на детето по начин, който улавя детското внимание, това може да помогне на детето да развие тези мозъчни структури, които отговарят за себерегулацията.“

Ди Латоа набляга на факта, че невъзможността за осъществяване на такъв контакт между майката и детето е сред негативните ефекти на семейна среда, в която има домашно насилие, употреба на алкохол или наркотици или нелекувани емоционални проблеми на родителите.

В такива вредни условия, здравите модели на поведение като пеенето на детски песнички не идват по естествен и инстинктивен начин и е наложително да се осъществят необходимите промени в семейната среда и също така да бъдат насърчавани майките да пеят на децата си.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Ди Латоа подчертава, че изграждането на умения у детето за себерегулация е от огромно значение за успешно справяне в моменти на стрес. Липсата на такива важни умения често води до недостатъчна устойчивост в трудните периоди по-късно в живота и развиване на зависимост, агресивно поведение или проблем със затлъстяване. 

Музикалният терапевт Ди Латоа създава специална програма за обучаване на майки как да пеят на децата си и да разпознават и откликват на детските емоции. Един от признаците, че пеенето е уловило вниманието на детето и се е задействала реакция на себерегулация, е продължителното задържане на детския поглед върху лицето на майката и достигането на спокойно и доволно състояние на детето.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Ди Латоа споделя:

„Искаме този проект да има дълготрайно влияние и принос към създаване на здрави отношения между родители и деца, но също така и да създадем модел за това как една обучителна програма може да бъде прилагана като ранна интервенция за подкрепа на детското развитие.“

Mothers Use the Benefits of Song to Promote Infant Development

„Майките използват предимствата на песента, за да насърчат развитието на бебето си“ 

Невроучени продължават да изследват мозъчните функции при деца и възрастни и да търсят начини мозъка да бъде трениран да изгражда необходимите невронни връзки за успешно развитие на уменията за учене, четене, фокус на вниманието, слухова обработка, усвояване на език и т.н. Софтуерната програма Fast ForWord е резултат от работата на учените в тази сфера. Тя се използва от деца и възрастни в домашна и училищна обстановка и води до ефективно подобряване на изброените когнитивни умения и успешно преодоляване на затрудненията в учебния процес.

Източник: Neuroscience News

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord