Модерни методи на обучение по математика: пълно ръководство | NSCenter

Модерни методи на обучение по математика: пълно ръководство.

Преподаването на математика се превръща във все по-трудна задача за един учител и това е причината през последните години стилът на поднасяне на материала да се е променил значително.

Традиционният начин, включващ заучаване и повтаряне не работи така, както е работил преди 20 и повече години. Той е успешно заменен от модерен такъв, представящ учебния материал по интерактивен начин, който се адаптира с темпото на учениците.

Младите поколения ученици изискват и съвременни методи на обучение по математика. Изключително важно е учителят да обърне внимание на възпитаниците си още от ранна възраст, за да се постигне по-лесно усвояване на учебния материал впоследствие.

Това е възможно, когато се прилагат различни техники на преподаване на математика, които ангажират децата и развиват тяхното логическо мислене.

Еволюция на образователния процес - психология, технология и методика

Образованието в наши дни няма нищо общо с това, което е било преди векове. Но как е протичал образователният процес по математика и кои са основоположниците на науката, ще разберете в следващите редове.

Древна Гърция

В Древна Гърция първоначално аритметиката се е преподавала от занаятчиите, а на тези, на които им е било интересно, са продължавали да я изучават с помощта на учители.

Обичайно синовете започвали своето обучение у дома под ръководството на родител или учител, като ранното образование включвало писане, четене, музика и гимнастика. В него нямало аритметика или геометрия.

Около дванадесетгодишна възраст учениците се записвали в часовете по математика, в които надграждали знанията си по граматика, логика и реторика.

Децата от работнически семейства обикновено приключвали с формалното си образование в този момент, но учениците от висшето общество се записвали в академии, създадени от Платон, Питагор или Аристотел.

Древен Рим

Както в Древна Гърция, така и в Древен Рим, ранното обучение било у дома и само за момчета. Уроците по математика са били започвани около дванадесетгодишна възраст, като тогава се изучавали писане, четене, музика и аритметика. Методиката за смятане включвала използване на пръсти и абак (сметало).

Освен ако не се изисква от социалния статус или професията, учениците в Рим допълвали знанията си по математика повече от това, което са научили у дома. Тези, които имали възможност да продължат да се занимават с математика, посещавали уроци, които били преподавани от учител. Такива случаи били рядкост.

Средновековна Арабия

Предисторията на математическото развитие, започнало в Багдад около 800 г., не е добре проучена. Със сигурност е имало важно влияние от страна на индуските математици, чието по-ранно развитие на десетичната система и цифрите е било важно. С работата на ал-Хорезми и преводите на гръцки текстове се забелязва забележителен напредък в математиката.

Според последни изследвания, идеите, за които се е смятало, че са дело на европейските математици от XVI, XVII и XVIII в. се е доказало, че не са техни. Всъщност те са разработени от арабски математици около четири века по-рано.

В много отношения изучаваната днес математика е по-близка по стил до тази с арабски принос, отколкото до тази на гърците.

Защо децата имат нужда от иновативни начини на обучение по математика?

Тъй като всяко дете е различно, то може да има и своите причини математиката да не е неговият предмет. За да знае учителят с каква методика да спомогне за усвояването на материала, трябва да е запознат какви са пречещите на това фактори.

Причини, поради които математиката не е любимия предмет на децата

Някои от основните причини за обучителни затруднения по математика са:

Трудности и демотивация

Ако ученикът се затруднява да се справи с домашните си по математика или да разбере уроците, отказването и обезсърчаването са по-лесният вариант. Той губи своята вътрешна мотивация за справянето с уроците, тъй като смята, че е прекалено трудно и няма да се справи.

Когато учителят не предизвиква учениците и не ги прави част от учебния процес, е нормално децата да се почувстват отегчени и отново демотивирани.

Интереси

Някои деца харесват изкуствата, други предпочитат езиците, а трети – науката, информационните технологии и математиката. В по-голяма част от случаите това е причината децата да нямат силен интерес към математиката – защото са повече отдадени към любимите си предмети.

Тъй като математиката е важен компонент от обучението на всеки ученик, прилагането на иновативни методи на преподаване биха променили до голяма степен настройката на детето към математиката.

Страх или разстройства

Тестовете, сложните домашни, самите числа и задачи, както и оценките понякога предизвикват голяма тревожност у някои ученици. Този вид страх се нарича аритмофобия и е по-рядко срещан от изброените вече причини.

Обикновено страхът е необоснован и детето не може точно да обясни какво го притеснява. Стресът се засилва, когато налице са нови понятия за научаване и детето трябва да се постарае да не изгуби концентрацията си, за да ги научи.

Дискалкулия

Друга често срещана причина от страха е дискалкулията, която пречи на децата да обработват информация, свързана с числа. Това не означава, че детето е глупаво или е със забавено развитие, а напротив.

Децата с това разстройство имат напълно нормално развитие и се справят добре с останалите предмети. На тях просто им трябва индивидуален начин на преподаване и работа със специалист, който да помогне в превъзмогването на дискалкулията.

За какво помага иновативното обучение по математика

Иновативните методи на обучение по математика се различават от традиционните по това, че учениците развиват не само математически умения. Те не учат децата просто как да събират и изваждат числа, но и да:

 • Намират информация;
 • Разкриват взаимовръзки;
 • Развиват критичното си мислене;
 • Стимулират комуникативните си умения;
 • Презентират;
 • Интерпретират;
 • Вземат правилни решения.

Или иначе казано – с днешна дата обучението по математика е много по-комплексно и холистично, отколкото през последните десетилетия.

Кои са най-обещаващите иновативни методи на обучение по математика

След като ви запознахме с причините, поради които децата могат да се чувстват недостатъчно мотивирани в часовете, нека ви срещнем и с добрите практики в преподаването по математика.

Обичайно учителят преподава така, както са му преподавали на него, но преминаването от традиционни към иновативни методи на обучение по математика би ангажирало по-успешно учениците.

Според учени, изпитването пред дъската, слушането на учителя и воденето на записки не е най-правилният подход, а по-скоро е добре учениците да са включени в самия учебен процес. Това ги кара да са част от общността и да развият вътрешна мотивация и желание за добиване на нови знания.

Ще ви изброим някои иновативни начини за преподаване, които са подходящи както за дистанционно обучение, така и за обучение в класна стая.

Математика с реални предмети

Нека започнем с интересни и лесни за изпълнение методи на обучение по математика в начален етап. Знаете, че по-малките деца опознават света с пръстите си, а математиката е част от заобикалящия ни свят. Докосвайки се до различни инструменти, формирането на връзка с математиката би било по-лесно и забавно.

Примерни предмети в реализацията на този подход могат да бъдат:

 • Монети за игра, имитиращи истински пари;
 • Многоцветно сметало – цветовете са важна част от развитието на деца;
 • Геометрични фигури;
 • Детски часовници, които да научат децата да познават часа;
 • Игри с кубчета и блокчета;
 • Карти, изобразяващи математическите знаци и числата и др.

Част от въвеждането на съвременни методи на обучение е на учениците да им се възлага да провеждат интересни изследвания. Например, в часовете по геометрия, децата да сгъват квадратни парчета хартия и да анализират какво се случва с получените триъгълници чрез акта на сгъване.

След това, те да представят пред учителя и другите деца своите предположения. Това ще им помогне да запомнят по-лесно материала, защото са стигнали до заключението съвсем сами.

Учене чрез забавление

Математиката е наука, отваряща вратите и за всички други аспекти от учебния материал и заобикалящия ни свят. Тя е мощен инструмент, който присъства в изкуството и дори и в писането, затова е важно децата да се чувстват способни, използвайки я.

Така не се създава пречка за тяхното развитие, а това се постига, когато учебният материал е поднесен по забавен и ангажиращ начин. Свързвайки математиката със забавлението, независимо от дисциплината на развитие и кариерата си, учениците ще намират стойност в наученото от този предмет и занапред в живота си.

За да може преподавателят да е част от този начин на поднасяне на учебния материал, той преди всичко трябва да е търпелив и да има индивидуално отношение към всяко дете. Както споменахме и по-рано, всяко дете се развива с различно темпо и разчита на спокойствието и търпението на преподавателя, за да разгърне цялостния си потенциал. Друг фактор, изискващ търпение е, че резултатите от този тип преподаване не идват веднага.

А какво може да включва този вид обучение?

Намираме се във време, в което всичко е достъпно, благодарение не само на напредналите технологии, но и на силното желание за развитие у голяма част от преподавателите.

Сред иновационните методи в обучението по математика ще срещнете:

 • Дидактични игри по математика, които стимулират познавателната дейност и логическото мислене на децата, което от своя страна повишава интереса към математиката. Сред най-известните дидактични игри по математика е математическият лабиринт.
Дидактични игри по математика, например математически лабиринт.
 • Табличното умножение и деление представят таблицата за умножение и деление по такъв начин, учениците по-лесно разбират смисъла на действие и се запознават с различните свойства на числата.
 • Математиката, съчетана с активност е сред техниките, които карат учениците да се движат, да станат от местата си или просто да се включат в практически учебни дейности, които могат да подействат ободряващо, интересно и забавно.

Част от активностите, които могат да се съчетаят с обучение по математика са писане и разиграване на сценки, търсене на геометрични фигури или така наречените brain breaks. Последните продължават между 3 и 5 минути и в тях могат да се извършват различни активности от учене – танци, подскачане и др. Така мозъкът е се оросява добре и е готов за нови математически приключения.

Интерактивни методи на обучение по математика

Развитието на науката и технологиите в сферата на образованието в момента е в разцвета си, но все пак учителят е определящ, когато става дума за подобряване на качеството на образованието. Следователно е полезно преподавателите по математика да създават интересни и стимулиращи стратегии на преподаване.

Превеждането на децата през лабиринта на математическите понятия е трудна задача, но затова насреща е интерактивното обучение. В наши дни то се разглежда като ключов принцип в съвременното преподаване.

Нека започнем с това какво са интерактивните методи на обучение по математика. Това са методи, чрез които ученикът не използва учебници, химикалки и тетрадки, а се доверява на техника или други странични дейности като:

 • Калкулатор – използването му също може да се счита за форма на интерактивна математика, тъй като в устройството се въвеждат числа и уравнения в търсене на решение.
 • Компютърни програми – те позволяват на ученика да играе по-активна роля в решаването на задачи по математика, както и в тяхното разбиране. В този тип софтуери, например MATHia, учениците често получават навременна обратна връзка, която спомага за тяхното бъдещо математическо развитие.
MATHia logo, black, Carnegie Learning.
 • Настолни игри – за интерактивен метод на обучение по математика може да се приеме и обикновена настолна игра, включваща зарове или други устройства. Например, играчът хвърля заровете и трябва да събере числата върху тях. След това, прилага числото към начина, по който пионката му се движи в играта.
 • Компютърни игри – този тип интерактивен метод на обучение е предимно визуално ориентиран, като в него учениците използват мишка и клавиатура, за да участват в игрите. Така се включват физически действия от страна на ученика, което спомага за запомнянето на новите знания. Такъв тип софтуер, представящ математиката под формата на игра е Zorbit’s.
Zorbit's Logo
 • Пъзели и загадки – този вид приложение на математиката не само е лесен за постигане, но е и добър начин учениците да наблюдават от първо лице приложението на математиката без молив и тетрадка. Те ще могат наблюдават за съвпадения, да съпоставят цифри, фигури и други, докато стимулират логическото си мислене и наблюдателността.

Разбира се, тези методи могат да се комбинират според интересите, възрастта и предразположенията на всеки ученик.

Мястото на MATHia в картата с иновативни методи на преподаване на математика

Не само иновативен, но и интерактивен, софтуерът MATHia осигурява на възпитаниците си изключително математическо преживяване. Те се намират в една виртуална класна стая, в която науката за числата не е стресираща, а приветстваща.

Но с какво точно се отличава MATHia от обикновените курсове по математика?

Софтуерът MATHia е разработен от Carnegie Learning, като целта му е да направи математиката достъпна, интересна и забавна.

Други фактори, по които MATHia се различава от традиционното обучение са:

 • Изкуственият интелект в MATHia осигурява индивидуално обучение на учениците, което е изключително важно за развитието на математиците. Софтуерът се адаптира към всяко тяхно действие и ги “посреща” там, където се намират, за да им помогне да напреднат по най-подходящия за тях начин.
 • Учениците получават моментнална обратна връзка за начина си на представяне, която е по-детайлна от тази, получена по традиционния начин. Анализът в реално време успява да предвиди какво ще бъде и представянето на децата в бъдеще.
 • Липсата на тестове и домашни води до по-малко стрес, а това – до повече повече вътрешна мотивация. Точно така, тестовете и домашните излишно стресират децата без да допринасят за техните умения. Те дават оценка за моментните знания, а не текуща такава, каквато дава MATHia. Това е важно, за да се следи прогресът ефективно.

От уюта на своя дом, използвайки желаното мобилно устройство, децата ще могат да получават висококачествено математическо обучение изцяло дистанционно. Разбира се, то отново ще бъде следено от учител, който ще предприема подходящите действия и решения с цел по-доброто усвояване на материала.

Когато математиката е поднесена с разбиране и търпение към учениците и тяхното темпо, използвайки интерактивни методи на обучение и внимание към детайла, те се чувстват по-амбициозни и развиват своето самочувствие.

Това е трудно постижимо в традиционна учебна среда, нужни са иновативни идеи и специално отношение към всеки един ученик. MATHia предлага всичко това на няколко клика разстояние и с подкрепата на квалифициран в невронауките ментор от NSCenter.

Често задавани въпроси

Математиката е най-лесният предмет за научаване, ако тя се практикува редовно и ефективно. Мисловните концепции е възможно да отнемат време, за да намерят място си в съзнанието на ученика. Всички понятия са лесни за разбиране и всеки може да вникне в тях, ако са представени правилно от преподавателя.

Чували ли сте за дискалкулията? Това е разстройство, засягащо способността на човек с нормална интелигентност да разбира информация, базирана на числа. Мозъкът не обработва свързаните с математика понятия така, както мозъкът на хора без това разстройство. Често върви заедно с дислексията. Дискалкулията може бързо да се овладее чрез психотерапия, рехабилитация и подходящия за детето начин на преподаване. Софтуерът MATHia би предложил темпо на обучение, подходящо за дете с разстройството, а началните 3 нива на програмата Fast ForWord би помогнала при дислексия.

Езикът, на който работи математическият софтуер е английски. За в бъдеще се предвижда да работи на български език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord