Методи за интензивно изучаване на английски език | NSCenter

Методи за интензивно изучаване на английски език

Независимо дали по лични или професионални причини, дали сте възрастен или дете, може би се замисляте би ли си струвала инвестицията в курс по интензивно изучаване на английски език.

Без значение от нивото ви – основно, средно или дори напреднало – интензивните курсове дават много нови знания за кратко време. Тяхната цел е да ускорят процеса на изучаване на езика чрез почти пълно потапяне в него.

Структурата на курсовете трябва да има свой подход и методология, основана на принципите на обучението на възрастен или дете. Това би ви позволило да постигнете цялостно владеене на езика само за няколко седмици.

Преди да изберете подходящия курс за вас, е добре да сте запознати с различните принципи на обучение на този вид интензивни уроци по английски. Така ще можете да прецените по-добре дали такъв тип обучение би отговорило на очакванията ви.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Интензивно изучаване на чужд език - принципи и подходи

Преди започването на какъвто и да е курс е добре да имате нужната мотивация. Тя благоприятства усвояването на езика и прави цялото потапяне в новата култура още по-приятно и ефективно.

По-долу ви запознаваме с принципите и подходите на всеки интензивен курс по английски.

Тест за определяне на нивото

За да изберете правилния курс за вас, е необходимо да се явите на тест, който да покаже кое е нивото ви по общ английски език. Това би ви помогнало за по-гладкото преминаване през курса без да си създавате допълнителни трудности.

Поставяне на реалистични цели

Бъдете реалисти и разпознайте силните и слабите си страни, за да знаете къде и кога ще трябва да наблегнете повече на учебния процес. След това поставете целите си. Важно е те да се реалистични и да можете да ги постигнете чрез методологията на интензивния курс.

Мотивация

За да завършите успешно едно интензивно обучение по английски език, трябва да разполагате с правилната нагласа. Възможно е курсът да бъде изтощителен понякога, затова е важно да сте мотивирани.

Дисциплина

Знаем колко е натоварено ежедневието на малки и големи в наши дни и затова е важно да сте много дисциплинирани. Определете си график на учене и се придържайте към него без да пропускате и един час от занятията, независимо дали са онлайн или присъствени.

Максимално възползване от курса

Както всеки при всеки курс, който посещавате, не се стеснявайте да задавате въпросите си. Не пропилявайте възможности, а се възползвайте максимално от знанията, които можете да получите.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Практика

Практиката е най-добрият учител, затова и тя е една от най-важните принципи при изучаване на чужд език. Използвайте всяка възможност за нея.

Помогнете на дезориентиран турист, разхождащ се из някое от красивите български градчета или сменете езика на телефона си на английски – с малки крачки към крайната цел.

Почивка

Почивката е от ключово значение при интензивни уроци по английски. Ако не си почивате достатъчно, мозъкът ви няма да може да усвои голяма част от материала, през който сте минали. Добре е сънят ви да е поне 8-часов на ден, когато посещавате курс от такова естество.

Сега остава само да приложите всички тези принципи и подходи в действие и сте готови за своя интензивен курс. Говоренето на език, различен от майчиния, е от полза за човешкия мозък, но за целта трябва да знаете и как да го изучавате. В противен случай всичките ви пари и усилия ще са били напразни.

Традиционни методи за интензивно изучаване на английски език

Както във всеки традиционен курс, така и в интензивния курс по английски език, курсистите се запознават с основите на английския език. Обучението включва няколко компонента, а неговата продължителност е около 50 часа за ниво.

След като лекциите за даденото ниво приключат, курсистите се явяват на изпит, който да провери усвоените знания.

Запознаване с граматиката

Граматиката е в основата на изучаването на всеки език, затова е и важна част от традиционния метод на преподаване на интензивен английски. Курсистите се запознават с правилата, включително структурата на изречението, глаголните времена и частите на речта.

Лексика

Богатият речник е от ключова важност за успешното създаване на текст, затова и учениците научават нови думи и фрази, които с времето да използват при писането на текст.

Слушане

За да подобрят уменията си за слушане с разбиране, курсистите правят задания с автентични аудио и видео материали.

Говорене

Практиката е най-добрият учител, затова и учениците упражняват говоримия си английски в подкрепяща и комфортна среда – с останалите курсисти и преподавателя.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Четене

Четенето на разнообразни текстове допринася за доброто научаване на един език. То прецизира разбирането, обогатява речника и подобрява скоростта на четене – фактори, комбинацията от които значително покачва общото ниво на владеене на езика.

Писане

След като интензивният курс по английски е преминал през слушането, говоренето и четенето, курсистите започват да се учат и как да пишат. На този етап се обръща внимание на писането на есета, доклади и имейли, като преподавателят дава обратна връзка на курсистите.

Произношение

За да бъдат правилно разбирани в чуждоезична среда, курсистите преминават през специално обучение за изговарянето на английските думи. Упражнява се тяхната интонация и ударение.

Традиционният интензивен курс по английски език има за цел за възможно най-кратко време да предостави на учениците основни умения по английски език. След като курсът завърши, те могат да продължат обучението си в следващото ниво, за да надградят знанията си.

Иновативни методи за интензивно изучаване на английски език

Технологичният свят се развива с невероятни обороти, предоставяйки ни знания на върха на пръстите ни. Една от най-иновативните технологии за интензивно обучение по английски език е базирана на изкуствен интелект, който се приспособява към знанията и уменията на ученика.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Когато програмата се движи с темпото на курсиста, тя гарантира доброто усвояване на материала. Това не винаги е така в традиционния метод, в който е важно единствено да се покрие нужния материал възможно най-бързо и често курсистите имат пропуски.

Иновативният курс по интензивен английски оценява курсистите непрекъснато, а това е най-добрият начин за усъвършенстване на знанията.

Интензивен английски за възрастни и деца с NSCenter

Когато традиционните интензивни курсове по английски език не дават очакваните резултати – Neuro English е насреща. Обучението дава гарантирани резултати в усъвършенстването на разговорен английски с помощта на интелигентен алгоритъм, доказал се сред така наречената група вечно учещи език.

Работата на една от програмите в Neuro English, а именно Fast ForWord, е пряко свързана с работата на човешкия мозък и начина, по който той учи езици. Благодарение на невронауката и учените от Carnegie University, учениците, обучавали се по програмата, успяват да проговорят разговорен английски без акцент и без притеснения.

Интензивният курс по английски в NSCenter се състои от 3 компонента, разделени на 10 нива, които описваме по-долу.

Fast ForWord (FFW)

Прогресът, през който учениците преминават, докато учат английски, е идентичен с този при научаването на майчиния език. Както след раждането ни се оформят звуковите карти в мозъка, така и Fast ForWord тренира мозъка да чува звуците, да различава фонемите и да декодира думите.

Програмата позволява интензивно изучаване на английски език за възрастни и деца под формата на игра чрез метода проба-грешка, модели на подражание и повторения.

Подобряването на над 40 когнитивни умения у курсистите допълнително улеснява запаметяването на приетата информация.

Reading Assistant (RA)

За да се научи английски език е нужен богат речников запас. Reading Assistant се грижи за това със своите на 450 книжки с различни нива на сложност. С помощта на тази програма курсистите подобряват уменията си за четене с разбиране, както и говоренето без акцент.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Компютърна „облачна“ програма (Test)

За да са наясно учениците със своя напредък, програмата Test оценява езиковите им възможности като им задава въпроси с различна трудност.

Въпросите са разделени на четири отделни групи:

  • Фонологично осъзнаване – тестват се уменията за разпознаване на звуковете, разграничаването на сходните срички и думи на английски език.
  • Декодиране на думите – проверява се умее ли ученикът да прави връзката между звука и буквата.
  • Речников запас – тества се разбира ли курсистът значението на думите в прочетения от него текст.
  • Четене и слушане с разбиране – проверява разбира ли ученикът чутото и прочетеното и извлича ли смисъл от тях.

Всеки има своята причина да иска да научи английски език и би се обезсърчил, ако не получи това, за което платил. Ето защо от NSCenter работим с програми, ориентиращи се по текущото ниво на всеки курсист, за да може той да добие знания, които да разбира и да умее да прилага. Така се постига и търсеният успех.

Често задавани въпроси

В рамките на седмица вие ще преминете през 16-часово обучение, което включва:

  • 6 часа обучение по програмата Fast ForWord;
  • 6 часа обучение по програмата Reading Assistant;
  • 3 часа групови занятия;
  • 1 час занятия с ментор.

Това прави общо 64 часа интензивно изучаване на английски език.

Не, единствено е фиксиран часът с груповите занятия, тъй като се сформира група. Можете да използвате платформата в удобен за вас момент.

Разбира се, след успешно полагане на изпит за преминаване на ниво при нас, вие ще получите сертификат.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord