Запаметяването не е достатъчно за качествено учене – как да разберете дали детето ви има критично мислене и креативност?

Запаметяването не е достатъчно за качествено учене!

В стандартния начин на обучение в училище досега се поставяше прекалено много акцент върху запаметяването. Това е резултат от факта, че цялата система на обучение е изградена около измерване на знанията на децата с тестове. Проблемът идва от това, че умения като критично мислене, аргументиране и креативност много по-трудно се оценяват с тестове, затова и обикновено не се включват.

Вместо това, учениците биват обучавани да повтарят факти, теории и методи, докато бъдат напълно запаметени. Това умение обаче не е достатъчно за по-нататъшното академично и професионално развитие на децата. Справянето с професионалните и житейските задачи изисква много повече критично мислене и креативност.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Още един недостатък на тази остаряла учебна система е, че проблемите на децата с учебни затруднения понякога не биват забелязани и таргетирани навреме, именно защото те могат да научават наизуст теорията и да показват относително добри резултати на тестове, но дефицитите в когнитивните им умения излизат на преден план в определен момент, когато наизустяването не е достатъчно за справяне с учебните задачи.

Учи ли детето ви или наизустява?

Наизустяването се оказва капан, защото знанията без разбиране скоро избледняват. Разпознаването на контекста и създаването на връзки между старите и новите знания е това, което превръща знанията в трайни и най-вече полезни и приложими в различни ситуации. Наизустяването на отделни факти не служи на никаква дългосрочна цел веднъж, след като детето е минало теста в училище. По същия начин запаметяването на математически методи и теории без разбирането на логиката им е безполезно.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Този вид учене не подготвя по ефективен начин детето за по-високо образование или за професионалното му развитие.

Как можете да знаете дали детето ви изгражда истински връзки между знанията от предишните уроци и информацията от настоящия урок, дали разбира това, което учи, или минава тестовете само с уменията си за запаметяване?

Попитайте себе си дали детето ви:

  • Умее да размишлява над нещата, които чете и чува?
  • Може ли да открива причинно-следствени връзки?
  • Разбира темите в дълбочина?
  • Свързва нова информация с вече научени знания?
  • Говори за това, което са учили в училище в ежедневието, и открива приложение на знанията в реалния живот?

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Ако отговорите на повечето въпроси по-горе са отрицателни, дори и детето да успява да изкарва тестовете в училище, може да се опитате да проучите каква е възможната причина за това детето ви да не е развило критично мислене и разбиране за нещата. Дали зад това не стои някакво учебно затруднение, свързано с когнитивните му умения?

Можете да разговаряте по темите, които детето изучава в училище, и да откриете по време на разговора дали детето има добро разбиране за причинно-следствените връзки и възможност да прилага знанията в различен контекст.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Когнитивните умения са в основата на качественото учене. Това са уменията за логическо мислене, добро управление на фокуса на внимание, слуховата обработка на информацията, уменията за четене с разбиране, езиковите умения и т.н. Те могат да бъдат развити и с помощта на иновативна софтуерна програма като Fast ForWord. Тя е създадена от невроучени на базата на откритията за невропластичността с цел стимулиране на мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите, отговарящи за изброените когнитивни умения. Прилага се от учениците както в училищна, така и в домашна обстановка.

Източник: Gemm Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord