Механичното препрочитане не е ефективно – кои са научно базираните методи за успешно учене?

Начинът, по който повечето ученици учат, не е много ефективен. До този извод са стигнали психолозите Хенри Родигер и Марк МакДаниъл от Университета във Вашингтон. Те са използвали изследвания, проведени за период от 80 години, за да открият кои са най-ефективните начини за усвояване на нови знания и умения. Откритията им са включени в книгата на Питър Браун „Make It Stick: The Science of Successful Learning“ (“За по-добро усвояване: Науката за успешното учене”).

Мнозинството от учениците учат като механично препрочитат уроците в учебника и записките в тетрадката си. Изследванията показват, че това е неефективен начин да се учи нов материал.

Следват някои от научно доказаните начини за оптимално усвояване на нови знания и умения, които могат да помогнат на вас и децата ви за успешно учене.

Не препрочитайте текста механично

Когато един текст се препрочита механично, не се постига по-добро разбиране на идеите при препрочитането в сравнение с първото му изчитане. Самото прочитане на даден текст отново и отново създава илюзията у ученика, че е усвоил добре материала, когато всъщност работната му памет и концентрацията му може да са били на ниско ниво и умът да е бил зает и с други мисли и разсейващи фактори, което означава, че прочетеното не се осъзнава и не се запаметява в дългосрочната памет.

Задавайте си много въпроси

Една добра техника за учене вместо препрочитането е да си задавате въпроси по текста, които сте си записали на лист още при първото изчитане. Отговарянето на тези въпроси изисква възстановяване на информацията от паметта и активно мислене, което е ефективно учене.

Също така, това е начин да се открият празнините в наученото от първото прочитане и усилията да се насочат към внимателно изчитане отново само на тези неща, които не са били запаметени или разбрани от първия път.

Свържете новите знания с неща, които вече знаете

Друг важен елемент на ученето е да свържете новите идеи в текста с неща, които вече сте научили. Това спомага за качественото запомняне на информацията. Задавайте си въпроси за връзката между идеите в настоящия урок и знанията от предишните. Търсете общи принципи и сравнения в явленията и механизмите, описани в материала по различните предмети. Това развива аналитичните умения, подобрява запомнянето на новите знания и запазването на старите.

Създавайте си визуални средства за представяне на информацията

Създаването на диаграми, визуални модели и блок схеми. Доказано е, че мозъкът усвоява по-бързо и по-лесно информация, която е представена не само с текст, но и с картинки и различни видове диаграми. Докато създавате тези визуални стимули, се случва процес на активно учене и разбиране на информацията. Това повишава нивото на ангажираност с новия материал и помага да се избегне механичното, пасивно и неефективно препрочитане.

Изложените идеи са публикувани като част от интервю с психолога Марк МакДаниъл в сайта на vox.com. Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Как можете да помогнете на децата си или на себе си, ако когнитивните умения имат нужда от подобряване?

Когато пречката пред ефективното учене е недобре развито когнитивно умение (за четене, концентрация, слухова обработка, езикови умения, усвояване на английски език и т.н.), тогава едно от иновативните решения е използване на софтуерна програма като Fast ForWord. Тя е разработена от невроучени с цел подпомагане на мозъка на деца и възрастни да изгражда нови невронни връзки и мрежи в областите, които отговарят за изброените когнитивни умения.

Използването на програмата в училище или у дома дава резултати в рамките на месеци. По забавен начин учащите тренират мозъка си с упражнения, които отговарят на индивидуалното им ниво и получават обратна връзка в реално време. Програмата се използва като интервенция и от деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, аутизъм и др.

Източник: Vox.com

Виж още

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord