Механичното препрочитане не е ефективно – кои са научно базираните методи за успешно учене?

Начинът, по който повечето ученици учат, не е много ефективен. До този извод са стигнали психолозите Хенри Родигер и Марк МакДаниъл от Университета във Вашингтон. Те са използвали изследвания, проведени за период от 80 години, за да открият кои са най-ефективните начини за усвояване на нови знания и умения. Откритията им са включени в книгата на Питър Браун „Make It Stick: The Science of Successful Learning“ (“За по-добро усвояване: Науката за успешното учене”).

Мнозинството от учениците учат като механично препрочитат уроците в учебника и записките в тетрадката си. Изследванията показват, че това е неефективен начин да се учи нов материал.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Следват някои от научно доказаните начини за оптимално усвояване на нови знания и умения, които могат да помогнат на вас и децата ви за успешно учене.

Не препрочитайте текста механично

Когато един текст се препрочита механично, не се постига по-добро разбиране на идеите при препрочитането в сравнение с първото му изчитане. Самото прочитане на даден текст отново и отново създава илюзията у ученика, че е усвоил добре материала, когато всъщност работната му памет и концентрацията му може да са били на ниско ниво и умът да е бил зает и с други мисли и разсейващи фактори, което означава, че прочетеното не се осъзнава и не се запаметява в дългосрочната памет.

Задавайте си много въпроси

Една добра техника за учене вместо препрочитането е да си задавате въпроси по текста, които сте си записали на лист още при първото изчитане. Отговарянето на тези въпроси изисква възстановяване на информацията от паметта и активно мислене, което е ефективно учене.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Също така, това е начин да се открият празнините в наученото от първото прочитане и усилията да се насочат към внимателно изчитане отново само на тези неща, които не са били запаметени или разбрани от първия път.

Свържете новите знания с неща, които вече знаете

Друг важен елемент на ученето е да свържете новите идеи в текста с неща, които вече сте научили. Това спомага за качественото запомняне на информацията. Задавайте си въпроси за връзката между идеите в настоящия урок и знанията от предишните. Търсете общи принципи и сравнения в явленията и механизмите, описани в материала по различните предмети. Това развива аналитичните умения, подобрява запомнянето на новите знания и запазването на старите.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Създавайте си визуални средства за представяне на информацията

Създаването на диаграми, визуални модели и блок схеми. Доказано е, че мозъкът усвоява по-бързо и по-лесно информация, която е представена не само с текст, но и с картинки и различни видове диаграми. Докато създавате тези визуални стимули, се случва процес на активно учене и разбиране на информацията. Това повишава нивото на ангажираност с новия материал и помага да се избегне механичното, пасивно и неефективно препрочитане.

Изложените идеи са публикувани като част от интервю с психолога Марк МакДаниъл в сайта на vox.com. Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Как можете да помогнете на децата си или на себе си, ако когнитивните умения имат нужда от подобряване?

Когато пречката пред ефективното учене е недобре развито когнитивно умение (за четене, концентрация, слухова обработка, езикови умения, усвояване на английски език и т.н.), тогава едно от иновативните решения е използване на софтуерна програма като Fast ForWord. Тя е разработена от невроучени с цел подпомагане на мозъка на деца и възрастни да изгражда нови невронни връзки и мрежи в областите, които отговарят за изброените когнитивни умения.

Използването на програмата в училище или у дома дава резултати в рамките на месеци. По забавен начин учащите тренират мозъка си с упражнения, които отговарят на индивидуалното им ниво и получават обратна връзка в реално време. Програмата се използва като интервенция и от деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, аутизъм и др.

Източник: Vox.com

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord