Математиката има измерим биологичен ефект върху развитието на мозъка на тийнейджърите – ново изследване!

Онлайн математика чрез MATHia, терапия и курсове по английски език чрез Fast ForWord и Reading Assistant

Ново изследване на влиянието на обучението по математика върху мозъчното и когнитивно развитие на подрастващите показа, че младежите занимаващи се с решаване на задачи имат по-добре развити когнитивни мозъчни функции от техните връстници, които са спрели с усвояването и използването на математически умения на 16-годишна възраст.

В изследването, проведено от учени към Оксфордския университет, са взели участие 133 ученици на възраст между 14 и 18 години. За разлика от мнозинството страни по света, младежите в Обединеното кралство имат правото да изберат да не учат математика след навършване на 16-годишна възраст. Това дава възможност на учените да изследват ефекта на математическото образование върху развитието на мозъка.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Изследователите открили, че учениците, които не учат математика, имат по-малко количество от химично вещество, което е изключително важно за мозъчната пластичност – гама-аминобутирична киселина. Нейното значение е съществено за ключови мозъчни зони, които отговарят за важни когнитивни функции като логическото мислене, способността за решаване на проблеми, ученето и доброто функциониране на паметта.

Въз основа на измереното количество от това вещество намерено в мозъка на децата, които решават математически задачи и тези, които не изучават този учебен предмет, учените успели да изследват ефекта на математическите занимания върху когнитивното развитие на тийнейджърите.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Важен факт е, че учените не открили разлика в количеството гама-аминобутирична киселина в мозъка на двете групи деца преди да навършат 16-годишна възраст, когато всички подрастващи участващи в изследването все още са изучавали математика като част от задължителната учебна програма.

Професор Рой Коен Кадош, един от водещите изследователи от Департамента по Когнитивна Невронаука към Оксфордския университет, пояснява:

Математическите умения са свързани с голям брой ползи в професионалното развитие на човек – по-добри възможности за работа, социо-икономически статус, но също така и ментално и физическо здраве. Пубертетът е важен период в живота, който е свързан с ключови промени в мозъка и когнитивните функции. Прекратяването на математическото образование или пренебрегването на математическите занимания от младежите пречи на развиването на пълния потенциал на когнитивното им развитие.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Учените обмислят как да се подобрят когнитивните умения на децата и младежите, които да включват и други алтернативни начини освен математическото образование, тъй като не всяко дете има афинитет към математиката. Едно съвременно и иновативно средство за трениране на логическото мислене и други когнитивни умения е програмата Fast ForWord. Тя е създадена от невроучени с цел подпомагане на деца и възрастни да подобряват уменията за четене, учене на английски език, концентрация, слухова обработка и т.н.

Използването на програмата стимулира мозъка да създава нови невронни връзки и мрежи в областите, които са свързани с когнитивното развитие.

Друга програма, която е насочена именно към подобряване на математическите умения е MATHia. Възможността да се използват тези съвременни технологични средства е голямо предимство в сравнение с миналото, когато обучителите и родителите са разчитали само на стандартните методи.

Източник: Neuroscience News

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord