Подходи в обучението по математика за деца със СОП

Подходи в обучението по математика за деца със СОП

Специалните образователни потребности (СОП) са пречка за голяма част от децата да обработват и разбират информацията, която получават. Те могат да засегнат уменията им за четене, писане, слушане, говорене и смятане. Важно е да отбележим, че затрудненията в тези области не означават, че детето не е достатъчно интелигентно или мотивирано – в повечето случаи е даже обратното.

Обикновено СОП се проявяват от раждането или в ранна детска възраст и могат да продължат през целия живот на човека. Те варират по тежест и засягат само едно конкретно умение или комбинация от няколко.

Някои деца с обучителни затруднения е възможно да се нуждаят от индивидуален подход и различни приспособления, за да се справят добре в училище. Други постигат своя успех с повече усилия и допълнителна подкрепа от родителите си.

СОП могат да бъдат изключително изолиращи, но добрата новина е, че благодарение на напредъка на невронауката и технологиите те не са същото препятствие, както преди години.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Как учат децата със специални образователни потребности

При децата със СОП, затрудненията в ученето могат да възпрепятстват образователното им развитие и да доведат до разочарование и поведенчески проблеми. Тези деца също така изпитват трудности при социални дейности и страдат от ниско самочувствие. За да не се чувстват така, децата имат нужда да се чувстват разбрани и обичани, за да постигнат хармония със себе си.

Повечето частни училища и учебни центрове преподават всеки урок по математика за деца със СОП чрез адаптиран учебен процес. Различните състояния изискват и различни начини да преподаване. Ние ще ви запознаем с петте най-разпространени нарушения и техните симптоми.

Дислексия

Дислексията засяга хора от всички възрасти и техните умения за четене, писане и възприемане на езика.

Децата с дислексия изпитват затруднения да четат гладко и го правят бавно и с грешки. Това може да повлияе на разбирането на текста, което би допринесло и за по-нисък успех в училище. Същевременно децата нямат проблем с разбирането на текста, ако друг им го чете.

Някои симптоми на дислексията включват:

 • Обръщане на позицията на буквите;
 • Затруднения с фонологичното осъзнаване;
 • Затруднения с разбирането на текста;
 • Забавяне на речта;
 • Затруднения при научаването на нови думи или рими, ако е има нарушения в слуховата обработка;
 • При нарушения в зрителната обработка, може да има затруднения в разбирането на указания;
 • Проблеми с правописа, преписването, коригирането и разбирането на текст.

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ)

СДВХ, или Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, е неврологично разстройство. То засяга способността на детето да контролира импулсивността си и да регулира нивото си на хиперактивност.

СДВХ е второто най-често срещано състояние, след дислексията, което влияе на способността за учене и може да засегне хора от всички възрасти. Обикновено се диагностицира при деца, като диагностицираните са над 6 милиона.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Синдромът силно затруднява концентрацията, което може да доведе до това едно дете да разсейва останалите около него в класната стая. Много деца със СДВХ получават забележки в училище и биват наказвани заради лошото си поведение. Истината е, че това поведение не може да се контролира.

Ако не се взимат мерки, СДВХ може да попречи на способността на детето да се справя добре в училище и да има приятели.

Симптомите на СДВХ включват затруднения с вниманието, импулсивност и хиперактивност, както и:

 • Невъзможност да се седи спокойно;
 • Дезорганизираност и постоянно забравяне;
 • Трудности за спазване на тишина;
 • Невнимание към разговор или урок;
 • Демотивация;
 • Промени в настроението или емоционални изблици.

Разстройства от аутистичния спектър

Аутизмът е състояние, свързано с развитието на мозъка, което влияе върху начините на възприятие и социализиране с останалите. Причините за появата на аутизма все още не са напълно известни, като категоричните предположения са генетичните фактори и развитието на мозъка.

Мозъкът на дете с аутизъм расте по-бързо от средното през първите три години от живота. Не е известна причината за бързия растеж, но е доказано че частите на мозъка комуникират помежду си по нетипичен начин.

Това са и най-често срещаните симптоми при деца с аутизъм:

 • Не реагират на името си, когато ги повикате;
 • Избягват зрителен контакт;
 • Силно се разстройват, ако не харесват определена храна, миризма или звук;
 • Извършват повтарящи се движения – пляскане с ръце, люлеене, тракане с пръсти и т.н.;
 • Повтарят едни и същи думи и фрази;
 • Не са разговорливи;
 • Имат проблем с усещането на емоциите на другите и това им пречи да създават приятелства.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Дискалкулия

Дискалкулията е нарушение на способността за учене и засяга математическите умения. Тя може да затрудни разбирането на математическите понятия, извършването на аритметични изчисления и решаването на задачи.

Много хора не обичат математиката, но в крайна сметка са в състояние да я разберат с достатъчно упражнения. Дискалкулията е по-тежка, защото при нея се диагностицира нарушение на способността за учене. Това прави трудно разбирането и на най-основните математически понятия.

В такъв случай се изготвя индивидуална учебна програма за деца със СОП по математика, за да има успех при обучението.

Симптомите на дискалкулията е възможно да включват:

 • Затруднения при разбирането на математическите понятия, основните аритметични действия (събиране, изваждане, умножение и деление) и по-сложните математически клонове (алгебра и геометрия);
 • Затруднения с измерването на време;
 • Трудности при спазването на реда на действията;
 • Трудности при броенето и групирането на числата и др.

Дисграфия

Дисграфията е обучително затруднение, което влияе върху способността на човек да пише. Тя може да се прояви като затруднения с правописа, лош почерк или проблеми с изписването на мислите на хартия.

Това обучително затруднение може да бъде причинено от различни фактори, включително неврологични състояния, забавяне в развитието или проблемна фина моторика.

Симптомите на дисграфията могат да включват:

 • Трудности с писменото изразяване;
 • Разхвърлян почерк;
 • Отнемане на много време за писане;
 • Затруднения в структурираното изразяване на мисли;
 • Правописни и граматически грешки при писане;
 • Проблеми с представянето на мислите и идеите в писмена форма.

До каква степен официалната учебна програма отговаря на нуждите на децата със СОП

След 2002 година в България е приет закон, по който децата със СОП да минават през интегрирано обучение. Това ще рече, че те се смесват с връстниците си от общообразователните училище, за да не бъдат изолирани.

Адаптираното обучение на ученици със СОП е също част от приетия закон, а формата и избраните методи на обучение съответстват на състоянието на ученика.

За съжаление, не във всички училища има квалифициран персонал, който да работи с деца със СОП. А дори и да има такъв, големият брой деца в клас често е причина за липса на индивидуален подход към учениците.

Иновативни начини за преподаване на математика за деца със СОП

Повечето деца със СОП изпитват затруднения при разбирането на математическите понятия. Затова квалифициран педагог трябва да изготви индивидуална учебна програма за деца със СОП по математика.

По-долу ще разгледаме някои иновативни методи на преподаване, които могат да улеснят обучението по математика за деца със специални образователни потребности.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Дефиниране на стила на учене

Едно от основните неща, които трябва да се предприемат преди да се създаде план, е да се определи стила на учене на детето. Някои от децата се справят по-добре с визуалната си памет, други със слуховата, а трети учат най-добре чрез практически дейности. Разбира се, има ученици, които показват добър резултат и при комбинация от различните стилове.

Когато се установи стилът на учене, тогава може най-правилно да се адаптира учебният процес спрямо ученика. Това ще рече, че всички материали по математика за деца със СОП ще бъдат на достъпен за тях език и с достатъчно примери, за да се постигне успех в обучението.

Използване на конкретни примери

Използването на конкретни примери може да бъде полезно за децата със СОП, които са затруднени при разбирането на абстрактни понятия. Примерите могат да бъдат чрез визуални средства – ябълки, сметало, блокчета и т.н., като това ще улесни разбирането на математическите понятия.

Използването на примери от реалния живот би помогнало не само за разбирането на понятията, но и ще демонстрира как математиката се използва в ежедневието. Събирането и изваждането могат да бъдат представени под формата на магазин, от който децата да пазаруват с листчета, имитиращи пари. Този вид ролеви игри стимулират комуникативността и въображението, докато развиват и математическите умения.

Опростяване на езика

За да помогне на ученика, учителя следва да избягва употребата на сложни думи и понятия, както и на дълги изречения. За математиката може да се говори кратко, точно и ясно, без непознати за децата термини.

Когато се налага тяхното използване, винаги можете да предоставите речник, който да бъде залепен в учебника или записан в тетрадката.

Иновативни образователни технологии

Технологиите могат да бъдат ценен инструмент за децата със специални потребности. Интелигентните софтуери, какъвто е и MATHia, предлагат интерактивно и забавно обучение по математика, което да отговаря на стила на учене на детето.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

MATHia е програма с вграден интелигентен алгоритъм, който следи напредъка на детето, набляга на местата, в които има пропуск на знания, и дава навременна обратна връзка. Всички тези качества на софтуера го правят ценен и изключително полезен за деца със СОП. Забавните игри по математика и дидактични материали ангажират учениците и помагат за тяхната концентрация.

За интелигентния софтуер е важно да разбере как работи детския мозък, затова в MATHia липсват обикновените тестове и контролни. Софтуерът предизвиква децата да извършат различни действия за достигането на отговор в дадената задача. Това показва начина им на мислене и способностите им за решаване на проблеми.

След като е установен нужния метод на преподаване, MATHia ще адаптира учебния процес спрямо учениците и техния начин на работа.

Ако сте родител на дете със специални образователни потребности е важно да разберете, че ранната намеса повлиява положително справянето с тези състояния. Голяма част от децата постигат не само успех в училище, но и в други области, стига да се чувстват обичани и подкрепени. Когато те живеят в хармония с вас и се чувстват комфортно, това ще им даде стимул да не се отказват след първия провал.

За целта можете да използвате както помощта на експерти, така и възможностите на съвременните науки и технологии – защото знанието идва под много форми, а пътят към поставените цели е различен за всяко дете.

Често задавани въпроси

Децата със СОП могат да изпитат разочарование, ако не овладеят някое умение, въпреки старанието си. Чувстват се безпомощни и се отдръпват. Голяма част от тях страдат от тревожност.

Затрудненията при учене не означават, че детето не е достатъчно интелигентно. СОП се дължат на генетични и/или невробиологични фактори. Те променят функционирането на мозъка по начин, който засяга един или повече когнитивни процеса, свързани с ученето. Това пречи на усвояването на основни умения като четене, писане и/или смятане.

Програмата MATHia използва технология с интелигентен алгоритъм, за да се адаптира към начина на мислене на ученика. В този софтуер има и измервател, който следи напредъка по време на учене, а това действа мотивиращо на ученика. Колкото по-умели стават в действията си, толкова по-уверени стават децата.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord