Добро овладяване на математически умения – възможно е при всяко дете с подходящите методи и средства!

Една от основните задачи, която стои пред учителите на ученици в началното училище, е те да помогнат на децата да изградят добра основа по математика и четене. Добре известен факт е, че децата, които не усвоят нужните умения в тези две области още в първите учебни години, обикновено изостават все повече с всяка следваща година.

Необходими са ефективни методи и решения, за да се постигне добро ниво на математически умения и четене.

Кои са важните подходи за прилагане в класната стая?

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Осигурете на децата навременна подкрепа

Ускоряването на процеса на усвояване на умения не се случва по един и същи начин и с едно и също темпо при различните деца. Не е достатъчно ефективно да се дават задачи с една и съща трудност на всички ученици, които изпитват затруднения с математиката. Опознайте силните страни на всяко дете в класа и това, което е усвоило вече добре, и надграждайте върху тази основа.

Подготвяйте децата за нов модул или урок с представяне на ключови термини и умения, които им предстои да научат и практикуват в урока. Когато се стигне до момента на упражняване на обяснените вече понятия, учителите могат да използват софтуерната програма MATHia, за да осигурят навременна подкрепа на децата за затвърждаване на уменията с упражнения, които се адаптират според нивото на ученика. Тази подкрепа със съвременни технологични средства може да се прилага в група или индивидуално.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Индивидуалната работа с персонализираната, адаптивна програма MATHia дава възможност на учителите да намалят разликите между очакваното ниво на усвояване и това, което е в действителност при различните ученици, без да забавят напредването на класа заради затрудненията на конкретни деца.

Тъй като учителят не може да е навсякъде в класната стая едновременно, интелигентните технологии могат да го подпомогнат значително в работата му. Програмата MATHia използва изкуствен интелект, за да осигури на учениците индивидуална помощ отговаряща конкретно на техните нужди от практикуване на математически умения, както и попълване и затвърждаване на математически познания.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Насърчавайте математически дискусии по групи

Може ли да се водят математически дискусии по групи? Абсолютно!

Задаването на групови задачи и предизвикателства е един от начините да се създаде интересна атмосфера в клас, в която децата си помагат да намерят решение, да си обяснят различни концепции и да се научат да работят в екип. Дори и някое дете да не знае всички стъпки за правилното решаване на задача, другите участници в групата ще му ги разяснят и по този начин те самите ще затвърдят знанията си.

Стъпките, които учениците в групата е важно да следват за намиране на решение и провеждане на дискусията:

  • Събиране на информация;
  • Анализиране на събраната информация;
  • Прилагане на формулите и теоремите, които са необходими;
  • Обсъждане на използваните методи и кои от тях са довели до решаване на задачата и кои – не.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Прилагането на тези иновативни средства и начини за упражняване на математическите знания и умения ще помогнат на децата да разберат, че когато разполагат с подходящите инструменти, възможности и среда, разбира се, и с подходящия учител – напредъкът се случва и математиката може да бъде интересна и приятна.

Източник: Carnegie Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord