Добро овладяване на математически умения – възможно е при всяко дете с подходящите методи и средства!

Една от основните задачи, които стоят пред учителите на ученици в началното училище е да помогнат на децата да изградят добра основа по математика и четене. Добре известен факт е, че децата, които не усвоят нужните умения в тези две области още в първите учебни години, обикновено изостават все повече с всяка следваща година.

Необходими са ефективни методи и решения, за да се постигне добро ниво на математически умения и четене.

Кои са важните подходи за прилагане в класната стая?

Осигурете на децата навременна подкрепа

Ускоряването на процеса на усвояване на умения не се случва по един и същи начин и с едно и също темпо при различните деца. Не е достатъчно ефективно да се дават задачи с една и съща трудност на всички ученици, които изпитват затруднения с математиката. Опознайте силните страни на всяко дете в класа и това, което е усвоило вече добре и надграждайте върху тази основа.

Подготвяйте децата за нов модул или урок с представяне на ключови термини и умения, които им предстои да научат и практикуват в урока. Когато се стигне до момента на упражняване на обяснените вече понятия, учителите могат да използват софтуерната програма MATHia, за да осигурят навременна подкрепа на децата за затвърждаване на уменията с упражнения, които се адаптират според нивото на ученика. Тази подкрепа със съвременни технологични средства може да се прилага в група или индивидуално.

Индивидуалната работа с персонализираната, адаптивна програма MATHia дава възможност на учителите да намалят разликите между очакваното ниво на усвояване и това, което е в действителност при различните ученици, без да забавят напредването на класа заради затрудненията на конкретни деца. Тъй като учителят не може да е навсякъде в класната стая едновременно, интелигентните технологии могат да го подпомогнат значително в работата му. Програмата MATHia използва изкуствен интелект, за да осигури на учениците индивидуална помощ отговаряща конкретно на техните нужди от практикуване на математически умения, както и попълване и затвърждаване на математически познания.

Насърчавайте математически дискусии по групи

Може ли да се водят математически дискусии по групи? Абсолютно!

Задаването на групови задачи и предизвикателства е един от начините да се създаде интересна атмосфера в клас, в която децата си помагат да намерят решение, да си обяснят различни концепции и да се научат да работят в екип. Дори и някое дете да не знае всички стъпки за правилното решаване на задача, другите участници в групата ще му ги разяснят и по този начин те самите ще затвърдят знанията си. Стъпките, които учениците в групата е важно да следват за намиране на решение и провеждане на дискусията:

  • Събиране на информация
  • Анализиране на събраната информация
  • Прилагане на формулите и теоремите, които са необходими
  • Обсъждане на използваните методи и кои от тях са довели до решаване на задачата и кои – не

Прилагането на тези иновативни средства и начини за упражняване на математическите знания и умения ще помогнат на децата да разберат, че когато разполагат с подходящите инструменти, възможности и среда, разбира се, и с подходящия учител – напредъкът се случва и математиката може да бъде интересна и приятна.

Източник: Carnegie Learning

 

Виж още

Плащане​ по банков път

Данни за сметка

Възможността за плащане с карта все още не е налична. Молим да ни извините и благодарим за търпението.