Аутизъм и чревна микробиота – каква е връзката и какви са възможните терапии?

Има все повече научни доказателства за връзката между чревната микробиота и разстройствата от аутистичния спектър. Чревната микробиота включва трилиони микроорганизми живеещи в човешката храносмилателна система. Оказва се, че тя играе критична роля в модулирането на мозъчните функции, социалното поведение и аутистичните симптоми.

Стомашно-чревните симптоми като болка в корема, констипация и диария са често срещани сред 46-84 % от хората с аутизъм. Този факт даде основания на много изследователи да проучат хипотезата, че дисрегулацията на стомашно-чревния тракт е пряко свързана с аутизма.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Д-р Азиз-Заде, един от учените, посветени на изследване на този въпрос, споделя:

Доскоро повечето изследвания, свързани с аутизма, бяха фокусирани изцяло върху мозъка и поведението на хората с това разстройство. Нашето изследване е едно от най-големите проучвания на всичките три фактора – мозъкът, стомашно-чревният тракт и поведението. В проучването изследваме потенциалните пътища на невротрансмитерите, които могат да имат важно значение, както и потенциалните мозъчни региони, които могат да бъдат модифицирани от това взаимодействие.“

Все още предстои откриването на конкретната микробна композиция, която е свързана именно с аутизма. Какво включват плановете на изследователите?

  • Ще бъде изследван пренаталния микробиом при бременни майки
  • Друго бъдещо изследване ще има за цел да сравни микробиома на хора с аутизъм и на такива, които не страдат от това разстройство
  • Ще се проследи в дългосрочен план метаболитното състояние и специфичните биомаркери по време на ранното детско развитие.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Възможни терапии за разстройства от аутистичния спектър

Какви са възможните терапии въз основа на тези бъдещи изследвания и откритията за специфичната микробна композиция, свързана с разстройствата от аутистичния спектър?

Ще бъдат разработени терапии, таргетиращи микробиотата на засегнатите деца и възрастни – специално създадени за целта пробиотици, както и трансплантация на фекална микробиота.

Основният фокус на новите изследвания ще бъде откриването на специфичното влияние на микробиотата върху мозъка на молекулно, структурно и функционално ниво. Ще се наблегне на ролята на микробиотата във формирането на невронните мрежи, свързани със социално-емоционалното развитие на децата. По-дълбокото разбиране на тези механизми ще помогне за създаването на интервенции, които модулират системата чревна микробиота-мозък, и облекчават както поведенческите, така и физиологичните симптоми на хората с разстройства от аутистичния спектър.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Съвременни интервенции при деца и възрастни с аутизъм

Кои са съвременните интервенции за подобряване на когнитивното развитие на деца и възрастни с аутизъм?

На базата на откритията за невропластичността, вече са разработени ефективни средства за развиване на когнитивните умения при хора с аутизъм, дислексия, разстройство на слуховата обработка и т.н. Такава иновативна интервенция е програмата Fast ForWord, която се използва в училища и в домашна обстановка от деца със затруднения с ученето. Програмата стимулира мозъка да изгражда нови невронни мрежи в областите в мозъка, които отговарят за четенето, езиковите умения, слуховата обработка, концентрацията, работната памет и др.

Източник: Neuroscience News

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord