Уменията за учене зависят от екзекутивните функции – как да бъдат развити още в началното училище?

Уменията за учене зависят от екзекутивните функции – как да бъдат развити още в началното училище?

Учителите могат да видят разликата в учебния процес между деца с добре развити екзекутивни мозъчни функции и деца, при които тези функции не са добре изградени. Например, момиче на име Саша, което следва инструкциите за задачите без да се затруднява след като ги е чула само веднъж. Концентрира се върху работата си и не се разсейва от момичетата на съседните чинове, които се хихикат. Запомня какво има за домашна работа и показва последователност в ученето.

От друга страна, например, момче на име Брендън лесно се разсейва и редовно му се налага да пита децата около него за това каква задача е дала учителката. По време на групови дискусии често се случва да отклони темата в посока съвсем различна от поставената за обсъждане.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Каква е причината да има такава голяма разлика между уменията за учене при децата?

Учителите могат да помогнат на учениците да развият екзекутивните си функции

Ако сте учител, със сигурност сте имали в класа си деца като Саша и Брендън. Причината за разликата между тях не е в това, че Саша има вродени способности за учене, а на Брендън не му се удава тази дейност. Те просто имат различно ниво на развитие на екзекутивните функции. Тези мозъчни функции могат да бъдат подобрени с подходящите методи и средства. Защо е толкова важно да им се обърне внимание? Защото те не само определят как се справя детето с ученето, но и по-късно в живота са ключови за успеха на работното място и живота по принцип.

Какво представляват екзекутивните функции?

Центърът по Изследване на Детското Развитие към Харвардския Университет дефинира екзекутивните функции и уменията за себерегулация по следния начин:

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

„Това са менталните процеси, които ни помагат да планираме, да се фокусираме, да запомняме инструкции и да превключваме от една задача към друга успешно. Представете си как системата за контрол на въздушния трафик на някое натоварено летище управлява безопасността на пристиганията и излитанията на голям брой самолети по множество писти. По същия начин мозъкът има нужда от умения като тези на системата за контрол на въздушния трафик, за да може да координира много процеси по едно и също време, да филтрира разсейващите фактори, да приоритизира задачите, да поставя и постига цели и да контролира импулсите.“

Вече е известно, че развитието на тези умения не е гарантирано и че децата с проблеми в развитието на  екзекутивните функции не ги надрастват. Децата, които се затрудняват с планирането и организирането на работата си в началното училище, често изостават значително в тийнейджърска възраст по отношение на  академичното си представяне. Имат затруднения със завършването на проекти и не се справят добре на тестове и изпитвания.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

При някои подрастващи, които са изостанали значително с усвояването на учебния материал и уменията за учене, се появяват и поведенчески проблеми като реакция на усещането им за провал.

Как могат да бъдат подобрени екзекутивните функции?

Какво могат да направят учителите? Ето някои стратегии за работа в класната стая според възрастта на децата, които ще стимулират развитието на тези ключови функции:

В началното училище

Игра на „Познай правилото“: Децата получават листове с принтирани на тях поредици от фигури в различна форма и цвят или реални блокчета и други вещи, които са комбинирани според определен принцип (правило). Децата трябва да познаят какво е правилото, тоест да открият общото нещо между различните фигури и предмети. За целта те използват и тренират работната си памет и гъвкавостта на мисленето си.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Игри, в които се изисква бърз отговор

Децата развиват умението си за концентрация и контрол на импулса, когато играят игри, които изискват бърз отговор и внимателно наблюдаване на случващото се пред тях. Например, играта с флаш карти е подходящ начин за трениране на тези умения. Програмата Fast ForWord е научно базирано технологично средство, което може да предложи на децата дори още по-ефективни и забавни игри, които изискват бърз отговор. 

Fast ForWord е създадена на базата на откритията на невроучени за мозъчната пластичност. Тя е разработена така, че да се геймифицира ученето с упражнения, които едновременно развиват четенето, слуховата обработка, концентрацията, работната памет, усвояването на английски език и други когнитивни умения.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Повтаряйте инструкциите по множество различни начини

Помогнете на децата да запомнят инструкциите като ги опростите, доколкото е възможно, и ги зададете по различни начини: устно, визуално, с жестове и т.н. Можете също така да кажете на децата да се разделят по двойки и да си повторят инструкциите един на друг. След това помолете един от учениците да повтори инструкциите още веднъж за целия клас.

Можете да прочетете повече за начините за подобряване на екзекутивните функции в горните класове в следващата част на статията.

Източник: Carnegie Learning 

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord