Модалните глаголи в английския език: пълно ръководство | NSCenter

Модалните глаголи в английския език: пълно ръководство.

Пълно ръководство на модалните глаголи в английски език с техните употреби, характеристики и различните им времена. Какво представляват модалните глаголи – примери, същност и употреба. Общи характеристики на модалните глаголи. Кои са основните модални глаголи в английския език. Правила за употреба на модални глаголи. Как се образуват изречения с модални глаголи.

Идеи за запаметяване на нови думи на английски

Идеи за запаметяване на нови думи на английски език.

Въведение Научаването на нови думи е предизвикателство за всеки един човек, който изучава чужд език. Всеизвестен факт е, че в английския език голяма част от думите са полисемантични, т.е. многозначни. Тук се пораждат въпросите: „А как да запомня значенията на думите“? / „Има ли по-лесен метод, който мога да използвам“? Има много начини, които освен […]

Страдателен залог в английския език

Страдателен залог в английския език.

Образуване на страдателния залог в английския език. Залогът е глаголна категория, която показва отношението на глаголното лице към глаголното действие.
Преходни и непреходни глаголи. Действителен и страдателен залог. Словоредът в английския език.

Упражнения по английски език за начинаещи

Упражнения по английски език за начинаещи

Научаването на английски, или който и да е нов език, всъщност означава да се превърнете отново в бебе . Това включва научаването на нови звукове (може би дори изцяло нова азбука), на нови думи за неща, които сте познавали през целия си живот, и да се научите да броите отново. Какво е нивото на английския […]

Ранно чуждоезиково обучение по английски език | NSCenter.eu

Ранно чуждоезиково обучение по английски език

Изучаването на чужд език от ранна детска възраст е толкова трудно, колкото и необходимо. Езиците са ключ към успеха. Колкото повече езици знаем, толкова по-богати сме. Никога не е твърде рано за изучаване на чужд език. Ученето насърчава здравословното развитие, а многобройните познавателни и социални ползи остават за цял живот. Изучаването на чужд език в […]