Идеи за запаметяване на нови думи на английски

Идеи за запаметяване на нови думи на английски език.

Въведение Научаването на нови думи е предизвикателство за всеки един човек, който изучава чужд език. Всеизвестен факт е, че в английския език голяма част от думите са полисемантични, т.е. многозначни. Тук се пораждат въпросите: „А как да запомня значенията на думите“? / „Има ли по-лесен метод, който мога да използвам“? Има много начини, които освен […]

Страдателен залог в английския език

Страдателен залог в английския език.

Образуване на страдателния залог в английския език. Залогът е глаголна категория, която показва отношението на глаголното лице към глаголното действие.
Преходни и непреходни глаголи. Действителен и страдателен залог. Словоредът в английския език.

Упражнения по английски език за начинаещи

Упражнения по английски език за начинаещи

Научаването на английски, или който и да е нов език, всъщност означава да се превърнете отново в бебе . Това включва научаването на нови звукове (може би дори изцяло нова азбука), на нови думи за неща, които сте познавали през целия си живот, и да се научите да броите отново. Какво е нивото на английския […]

Ранно чуждоезиково обучение по английски език

Ранно чуждоезиково обучение по английски език

Изучаването на чужд език от ранна детска възраст е толкова трудно, колкото и необходимо. Езиците са ключ към успеха. Колкото повече езици знаем, толкова по-богати сме. Никога не е твърде рано за изучаване на чужд език. Ученето насърчава здравословното развитие, а многобройните познавателни и социални ползи остават за цял живот. Изучаването на чужд език в […]

Самоучител или курсове по английски език

Самоучител или курсове по английски език

Самоучител по английски език Няма невъзможни неща! Самоучителят предполага голяма мотивация от страна на учащия, разпределена сравнително равномерно във времето и поддържана през периода на самообучението. Също така би било добре, ако учащият вече знае един или повече чужди езици, има идея и знае как се учи чужд език. Историята на Fast ForWord Мозъчна пластичност […]