Неувереност на детето в социална среда – затруднения с ученето са честа причина за това!

social confidence in children

Децата могат да бъдат уверени в ученето, но неуверени в социалните контакти или обратното. Съществува и още един често срещан вариант – ученик, който страда от липса на социална увереност (в общуването с другите) заради липса на академична увереност и проблеми с ученето.

Академичната увереност се отнася до вярата на детето в способността му да успява в училище. Както социалната увереност, така и академичната увереност могат да варират според ситуацията. За повечето ученици в средното училище, оценките имат по-малко значение от реакцията на техните връстници и родители.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Подходът и отношението на детето към ученето може да бъде също толкова добър показател за затруднения с ученето колкото самото академично представяне.

Кои са признаците за липса на увереност у детето?

Празнини в речниковия запас

Празнините в речниковия запас се отнасят до това, че детето знае и използва по-малко думи от връстниците си. Това може да доведе до неефективност в себеизразяването и неувереност на детето при водене на разговори и изказване пред група деца.

В някои случаи по-бедният речников запас е свързан с недобре развити когнитивни функции и особено със забавяне в езиковата обработка.

Затваряне в себе си и отдръпване от другите

Един от най-честите признаци за липса на социална увереност е затварянето в себе си и отдръпването от другите. Детето отказва да участва в групови дейности или да взаимодейства с другите по време на работа по проект.

Детето, което страда от неувереност, също така избягва контакта с очи, физически контакти като прегръдки и се затруднява да си създава нови приятелства.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Липса на интерес

Друг знак, че детето е неуверено, е липсата на интерес. Това може да се прояви като отказване от неща, които преди са му носели удоволствие. Внезапното влошаване на оценките е още един признак за липсата на интерес в следствие на затруднения с ученето.

Проблемите с ученето водят до това ученикът да се чувства недостатъчно добър или до усещането, че не принадлежи към общността на класа.

Тревожност

Тревожността е чест симптом на липса на увереност. Тя може да се прояви по много начини, включително и под формата на физически симптоми като гадене, изпотяване и разтреперване.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Детето с високо ниво на тревожност може да има проблеми със съня и/или храненето, а това допълнително да доведе до влошаване на академичния успех и до още повече социална неувереност.

При изследване на причините за тревожността е важно да се провери и възможността за наличие на затруднения с ученето заради забавяне в развитието на когнитивните функции на мозъка (свързани с езиковата обработка, слуховата обработка, четенето, концентрацията, работната памет и т.н.).

Детето, което знае, че се затруднява с изпълнението на учебните задачи, генерира постоянна тревожност от предстоящите предизвикателства в учебния процес.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Изграждане на увереността на детето

Изключително важно е да се установят корените на липсата на увереност. Възможно е да са свързани с отношенията в семейството и в училище или да става въпрос за недобре развити когнитивни функции, които водят до затруднения с ученето.

В случай, че бъдат установени проблеми с ученето, родителите могат да помогнат на детето да изгради увереността си и да се справи със затрудненията с помощта на иновативна научно базирана програма като Fast ForWord.

Програмата е създадена от невроучени с цел трениране на мозъка на децата и стимулиране изграждането на нови невронни връзки в областите отговарящи за четенето, слуховата обработка, концентрацията, работната памет, усвояването на език и т.н.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Други начини, чрез които увереността на децата може да бъде изградена:

  • Насърчавайте детето да практикува различни умения в емоционално безопасна среда (без вероятност за критика или присмех към него). Това може да се случва в малка група деца, между които има приятелски отношения или у дома с родителите.
  • Подпомагайте изграждането на социални умения у детето като го запишете на любим за него спорт или в някакъв клуб по интереси, където да се занимава с нещо, което обича и да общува с други деца.
  • Говорете с детето по любящ начин и го научете самото то да се отнася към себе си по любящ начин, без да обижда себе си, ако направи грешка. Помогнете му да вижда затрудненията като временна ситуация на предизвикателства, а не като нещо, което е невъзможно да бъде променено.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията:

Източник: Gemm Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord