Добро координиране на когнитивните процеси в мозъка – по-бързо усвояване на чужд език!

Способността на дадено дете или възрастен да постигне гладкост при говоренето на майчиния език или на чужд език зависи от степента на интегриране на различни системи в мозъка. Например, докато звуците се чуват от слуховата (аудиална) зона на мозъка, на тях е нужно да се отговори от говорната зона. Говорещият трябва да слуша собствения си говор, за да може да определи дали произношението му е правилно. Координирането на изброените процеси е още по-сложно, когато човек говори на чужд език.

В ранните фази на изучаване на нов език, повечето учащи превеждат от единия на другия език, освен ако двата езика не се учат едновременно от детето в ранното детство. Когато се придобие гладкост, нуждата от превод намалява и се увеличава способността за директен достъп до думите от новия език. Следователно, настъпва момент, в който при говорене на чуждия език не е необходимо да се активират толкова много когнитивни процеси както в началото, когато детето или възрастния са започнали да изучават езика. В първите нива на изучаване на езика се изисква интензивна работа на зоните в мозъка, свързани със следните когнитивни умения: работна памет, памет за последователността, слухова обработка, говорни умения и умения за четене.

В много случаи изучаването на нов език чрез комбиниране на визуални/текстови и аудиални средства води до по-добро запомняне на новите думи и структури. Това позволява на учащия да свърже значението с думата или фразата като разчита на картинки. Подобряването на работата на зоните в мозъка, свързани със слуховата обработка и визуалното разпознаване на знаци, символи и образи ще доведе до по-бързо усвояване на чуждия език.

Използването на език изисква едновременна координация на уменията за последователност в лявото полукълбо на мозъка и уменията за прилагане на цялостни модели (патерни) в дясното полукълбо. С други думи, за да може един човек да изкаже дадено изречение, той трябва да усети цялостното значение и форма на мисълта, която бива вербализирана и едновременно с това да подреди думи в правилния ред. В допълнение, тъй като езикът изразява и чувства, лимбичната система в мозъка също се включва.

Подобряването на способността на мозъка да обработва информация и да координира няколко системи по едно и също време е фундаментално за изграждането на гладкост при използване на езика. По тази причина, учениците, които развиват когнитивните си умения, най-вече умението за обработка на визуална и аудиална информация, концентрация, запаметяване и сензорна интеграция, научават чужд език много по-бързо. Програмата Fast ForWord е създадена от невроучени с цел да подпомогнат развитието именно на тези когнитивни умения у деца и възрастни, за да усвоят чужд език много по-бързо, да подобрят четенето и да се справят с предизвикателствата в учебния процес по-ефективно.

Виж още

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord