Как когнитивните процеси в мозъка подобряват изучаването на нов език?

Способността на дадено дете или възрастен да постигне гладкост при говоренето на майчиния език или на чужд език зависи от степента на интегриране на различни системи в мозъка. Например, докато звуците се чуват от слуховата (аудиална) зона на мозъка, на тях е нужно да се отговори от говорната зона. Говорещият трябва да слуша собствения си говор, за да може да определи дали произношението му е правилно. Координирането на изброените процеси е още по-сложно, когато човек говори на чужд език.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

В ранните фази на изучаване на нов език, повечето учащи превеждат от единия на другия език, освен ако двата езика не се учат едновременно от детето в ранното детство. Когато се придобие гладкост, нуждата от превод намалява и се увеличава способността за директен достъп до думите от новия език. Следователно, настъпва момент, в който при говорене на чуждия език не е необходимо да се активират толкова много когнитивни процеси както в началото, когато детето или възрастния са започнали да изучават езика. В първите нива на изучаване на езика се изисква интензивна работа на зоните в мозъка, свързани със следните когнитивни умения: работна памет, памет за последователността, слухова обработка, говорни умения и умения за четене.

Какво представляват когнитивните функции?

Когнитивните функции са умствени процеси, които позволяват на човека да изпълнява всяка една задача. Те активно участват в придобиването на знания, манипулирането на информация и разсъжденията. Когнитивните функции включват областите на възприятие, памет, учене, внимание, вземане на решения и езикови умения.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Видове когнитивни функции

Най-важните когнитивни функции са внимание, ориентация, памет, гнозис, изпълнителни функции, праксис, език, социално познание и визуално-пространствени умения.

Защо когнитивните функции са толкова важни?

Когнитивните функции са пряко свързани с мисленето, ученето и запомнянето. Те отговарят за обработката на информацията и са свързани с аспектите на познанието. Когнитивните функции играят ключова роля в  способността да учим и да придобиваме умения, речта и езиковите умения, да решаваме проблеми, да мислим абстрактно, да решаваме математически задачи, да се контролират примитивните реакции, плюс още много неща като разбиране, внимание и възприятие.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Как когнитивните процеси помагат за изучаването на нов език?

В много случаи изучаването на нов език чрез комбиниране на визуални/текстови и аудиални средства води до по-добро запомняне на новите думи и структури. Това позволява на учащия да свърже значението с думата или фразата като разчита на картинки. Подобряването на работата на зоните в мозъка, свързани със слуховата обработка и визуалното разпознаване на знаци, символи и образи ще доведе до по-бързо усвояване на чуждия език.

Използването на език изисква едновременна координация на уменията за последователност в лявото полукълбо на мозъка и уменията за прилагане на цялостни модели (патерни) в дясното полукълбо. С други думи, за да може един човек да изкаже дадено изречение, той трябва да усети цялостното значение и форма на мисълта, която бива вербализирана и едновременно с това да подреди думи в правилния ред. В допълнение, тъй като езикът изразява и чувства, лимбичната система в мозъка също се включва.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Техники за подобряване на когнитивните функции

Подобряването на способността на мозъка да обработва информация и да координира няколко системи по едно и също време е фундаментално за изграждането на гладкост при използване на езика. По тази причина, учениците, които развиват когнитивните си умения, най-вече умението за обработка на визуална и аудиална информация, концентрация, запаметяване и сензорна интеграция, научават чужд език много по-бързо.

Програмата Fast ForWord е създадена от невроучени с цел да подпомогнат развитието именно на тези когнитивни умения у деца и възрастни, за да усвоят чужд език много по-бързо, да подобрят четенето и да се справят с предизвикателствата в учебния процес по-ефективно.

Най-важните моменти
  • Какво представляват когнитивните функции?

  • Видове когнитивни функции.

  • Защо когнитивните функции са толкова важни?

  • Как когнитивните процеси помагат за изучаването на нов език?

  • Техники за подобряване на когнитивните функции.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord