Книги на английски език ниво B1

Книги на английски език ниво B1

Чуждоезиковото обучение е комплекс от разнообразни стратегии за развиване на уменията за чуване на звуковете, разпознаване на фонемите, декодиране на думите, слушане и четене с разбиране, както и усъвършенстване на способностите за говорене и писане.

Наличието на подобни езикови умения и способности са нужни на всеки един ученик, за да си проправи път към успеха в изучаването на чужд език. Упражненията за четене с разбиране способстват за прилагането на теоретичната част, заучена от учениците, на практика. 

Четенето с разбиране е много важен компонент, тъй като, за да може учащият успешно да прочете свързан текст е нужно той да разпознава буквите и да може да чете правилно думите.

За да разбере ученикът един свързан текст, нужно е той да разпознава превода на отделни изречения в текста или поне да знае превода на част от думите. При първа среща с чужд език, човек вижда букви, думи и изречения, свързани в текст, които са напълно непознати за него.

При първи опит за запознаване на ученици с нов за тях език е нужно да ги поставим в обстановка, в която те да положат основите на четенето. В началото на обучението по чужд език е препоръчително да се представи по атрактивен начин учебния материал, така че той да бъде усвоен по възможно най-лесен начин.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Нагледното представяне на теорията е най-добрата практика, която един учител може да прилага.

Защо е важно да четем на роден и чужд език?

Желателно е още от ранна детска възраст да се започне с четенето, понеже то има огромна роля за образованието и развитието на ученика. Четенето на роден език подобрява мисленето и паметта. 

Освен това, книгата не само може да ни накара да последваме мечтите си, да повярваме в себе си, но и да промени коренно живота ни. Четенето на книги има много ползи, така че трябва да мотивираме себе си и децата си да не спират да четат.

Формирането на навици за четене с разбиране е актуална тема, понеже това е добра основа за изграждане на четивна компетентност. 

При изучаването на чужд език се срещат трудности от различен вид, които могат да затруднят четенето или разбирането на текст, както и извличането на информация от него.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Важно е да четем книги на чуждия език, който изучаваме, за да развием основните умения, които ни трябват. Четенето ни помага да подобрим речника си, разбирането на текста, произношението, както и умението за слушане с разбиране.

Трудности, свързани с четенето, пред които са изправени учениците

Най-честите трудности, пред които са изправени учениците са много и разнообразни, а някои от тях са:
 • Непозната лексика – думи, термини, словосъчетания, фразеологизми (например глаголът „carry” означава “нося”, но ако добавим към него предлога – „on” (carry on – “to continue” – продължавам да) – това вече се превръща във фраза и смисъла напълно се променя. Ако с това се сблъска ученикът, който има беден речник ще настъпят трудности с разбирането на изречението.
 • Липса на познания по граматика на съответния чужд език – конструкции на изречения в определени времена (има разлика между “I play tennis” и “I am playing tennis”), сложни изречения, които съдържат основна и поясняваща част (от типа на “The girl helping the teacher is smiling”), сложни пасив конструкции с или без отрицание (като например „ The cat is (not) being followed by the dog”).
 • Липса на познания по правопис и пунктуация на съответния чужд език – конструкции на еднакви изречения с различен смисъл (например изречението “The woman without her man is nothing” може да изглежда по два различни начина и да има два различни смисъла. 

Двете посочени изречения по-долу на пръв поглед са еднакви, но написани с различна пунктуация, придобиват абсолютно противоположен смисъл – The woman – without her, man is nothing. – Жената – без нея, мъжът е нищо. / The woman, without her man, is nothing. – Жената, без нейния мъж, е нищо.

Въпреки това има полза от тези трудности. Когато ученикът се изправя често пред тези трудности и прави грешки, той си изгражда техники, с които да предотврати допускането им в предстоящите му опити. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Ето защо е важно ученикът да чете по-често и да прави различни упражнения, които да развиват уменията му за четене с разбиране. За пълноценното упражняване на четенето с разбиране в учебна среда са характерни някои стратегии, които да помогнат на учениците да разбират това, което четат. 

Много е важно да се осигури предварителна подготовка на учениците – така например, ако те трябва да четат текст и после да отговарят на въпроси, свързани с този текст – нужно е те да прочетат текста поне 2 пъти, за да го разберат. 

Програмата за четене „Reading Assistant Plus” е разработена точно по този начин – да дава възможност на ученика да прочете минимум 2 пъти текста, за да може той да бъде на 100% затвърден. Освен това, програмата е способна много бързо и лесно да накара ученика да проговори на английски език.

Много важна роля играе и учителят, който трябва да въведе по атрактивен и интересен начин трудната и непозната лексика. Желателно е непознатата лексика да бъде подкрепена с различни примери на родния или на чуждия език, за да може тя да бъде усвоена от максимален брой ученици. 

Това е и методът, който – ние менторите използваме в груповите консултации с малки и големи.

Програмата за четене ,,Reading Assistant Plus” и книги на английски език - ниво B1

В програмата за четене „Reading Assistant Plus“ всеки ученик може да чете книжки, които са съобразени с неговото ниво. Има над 450 книжки със сложност от първи до дванадесети клас.

Освен нови думи и знания, главната цел на програмата е подобряване на произношението, плавно четене, говорене без акцент, слушане и четене с разбиране, както и извличане на най-важното от голям обем информация (текст). 

Сложността на книжките в Reading Assistant се измерва с американските мерни единици за сложност на текст – ATOS и Lexile. В американската образователна система има изискване за минимален брой Lexile, за да може един ученик да премине в следващ клас.

В програмата за четене „Reading Assistant Plus” има 134 книги от 675 до 899 Lexile, които са подходящи за ниво B1. По американската образователна система, на ниво B1 съответстват от 3.9 до 5.9 ATOS.

Поредицата от книжки „My Brother Is a Robot Chapter 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8” се състои от 8 книжки на начално ниво B1  (B1 Beginner). Първата от тези книжки „My Brother Is a Robot: The Experiment, Chapter 1“ съдържа 365 думи, а от ученика се очаква да чете с бързина 115 думи в минута.

Книга ниво B1 'My Brother Is a Robot: The Experiment, Chapter 1', част от програмата Reading Assistant

В стъпка 1 от програмата за четене Reading Assistant, ученикът има 3 встъпителна въпроса, на които трябва да отговори, а в стъпка 3 се появяват още 6 въпроса, които имат за цел да проверят дали ученика разбира това, което чете.

Други селекции от това ниво са:

 • “Midnight Express” 
 • “A good night’s study” 
 • “The little mouse” 
 • “Surprise Moves” 
 • “A different kind of Victory” и много други

Средно ниво B1 (Average) съдържа книжки, които са с общ брой думи между 500 и 800.

Книгата “Cinderella and the Vampire Prince” съдържа 500 думи и в нея се разказва за герои, подобни на тези, които участват в приказката „Пепеляшка“.

Книга ниво B1 'Cinderella and the Vampire Prince', част от програмата Reading Assistant
Книга ниво B1 'Cinderella and the Vampire Prince', част от програмата Reading Assistant

Други селекции от този тип са:

 • “The wise woman” 
 • “The necklace” 
 • “Celebrations around the world” 
 • “What did one mummy say to the others?” 
 • “Sea Fever” 
 • “A sea turtle’s journey” и още много други

Нивото B1 напреднали (Advanced) съдържа книжки, които са малко по-дълги – с общ брой думи между 900 и 1100.

Примерна книжка от нивото е селекцията „The Monkey Man“, която е доста интересна, тъй като там се разказва за откраднати пари от банка. Обясненията в книжката са подредени доста добре. Непознатите думи, които учениците могат да научат също са доста.

Книга ниво B1 'The Monkey Man', част от програмата Reading Assistant

Други селекции, съобразени с това ниво са:

 • “Computers and Arts” 
 • “The bravest man in the world” 
 • “The history of the mystery” 
 • “The last laugh” 
 • “The magic mystery” 
 • “The world’s biggest waves” и много други

Книжките са с различна тематика. Подходящи са както за деца, така и за възрастни. Част от основната граматика, заложена в книжките са времената в английския език (сегашно, минало, бъдеще време и част от перфектните времена), определителен и неопределителен член, всички части на речта (местоимение, глагол, съществително име, прилагателно име и т.н.), прости и сложни изречения, главни и подчинителни изречения.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Всяка една книга съдържа списък с речник – обяснения на непознатите думи на английски език чрез диктор и като текст, придружени от поясняващи изображения.

Групови уроци и мотивация на учениците

В седмичните групови уроци, които предлага обучението Neuro English, се упражняват уменията за четене с разбиране, писане и говорене. Учениците имат нужда от помощник, който да ги поправя, когато четат (програмата Reading Assistant Plus). Нужен е и помощник, който да им помага да се отпуснат и да проговорят (менторът). 

Заглавията на отделните селекции често са използвани от менторите като тема за говорене в часовете (Speaking). Учениците подобряват уменията си за писане, като работят заедно с ментора по един и същи документ – пишат изречения, в които включват обсъдените непознати думи, пишат за нещата, които харесват, обичат да правят и т.н. 

Чрез писането, нашите ученици тренират способностите си по правопис и граматика, тъй като правилното изписване на изречението изисква точна пунктуация, правилен словоред и граматика. 

Често в груповите консултации правим съпоставка на примерите (свързани с граматика, правопис, пунктуация, четене) първо на английски, а после на български език. Главната цел е учениците да осъзнаят разликата и да започнат с лекота да я прилагат и в бъдещата им дейност.

Speaking, произношение и акцент

Много хора смятат, че за да могат да говорят правилно на чужд език е необходимо само да го практикуват говоримо. В повечето случаи това е така, но има изключения – като например групата на „Вечно учещите език“.

Мозъкът възпроизвежда звуковете по начина, по който ги чува – това е причина за характерния акцент на някои хора и тяхното произношение. Ако по някаква причина (например слухова обработка), мозъкът не чува всички звукове, той няма да може да разпознава всички фонеми и ще има предизвикателства с декодирането на думите.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Теоретично, човек може да има отлични знания по английски език, но е възможно, по време на разговор, да среща предизвикателства с комуникацията. Това е така, защото мозъкът губи време и ресурси, за да разпознае първото изречение по успешно декодираните думи, както и по останалата част от изречението.

В същото време, събеседникът отсреща може вече да е на петото изречение и по този начин – диалогът и комуникацията се прекъсват. Човекът с нетърпение чака разговора да приключи и да си отдъхне от препятствието, с което се е срещнал. 

От този момент нататък, той няма желание да говори на английски език, не се чувства уверен и постоянно се притеснява, когато се налага да участва в срещи със събеседници, които говорят на английски език. Подобен човек предпочита да чете и пише имейли, да чати, но не и да говори.

Програмата Fast ForWord успешно се справя в случаите, когато трябва да помогне на такива хора. Чрез първите три нива на Fast ForWord, мозъкът се научава да чува звуковете, да разпознава фонемите и да декодира думите. В допълнение, тя поставя основите на четенето и научава ученика на лексика и граматика.

Слушане и четене с разбиране

Упражненията за четене с разбиране на програмите Fast ForWord и Reading Assistant имат за цел да развият различни умения за четене – като фонологично осъзнаване, акустика, граматика, речник, плавно четене и извличане на смисъл от текст. Част от упражненията развиват различни ключови умения, необходими за всеки предмет и аспект от живота – работна памет, по-добър фокус и внимание. 

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Има разнообразни упражнения. Някои от тях са свързани с развитието на способността за гладко четене. Други упражнения наблягат повече на разбирането на текста. Текстовете за четене с разбиране най-често са свързани с това, което ни заобикаля – домът, природата, семейството.

Една от целите на Reading Assistant е, чрез четенето на книгите в програмата, които са над 450, да научи учениците да извличат ключовата информация от текста, която да им помогне да отговорят на последвалите въпроси.

Програмата за четене дава възможност на учениците да се ориентират към ключовите моменти в текста, като им показва на кое да обърнат внимание още при извършването на стъпка 1.

Аз като учител, от опит знам, че когато на учениците им е ясно къде в живота биха им послужили тези способности, лесно мога да привлека тяхното внимание и да мотивирам поне по-голямата част от тях да бъдат съсредоточени, да не бързат и поне да опитат.

Важно е също така след правилно прочитане или правилно отговаряне на въпросите, учениците да бъдат поощрявани за постиженията си чрез разнообразни награди. Поощряването на учениците може да става по разнообразни начини. 

По преценка на учителя, това могат да бъдат – плюсчета (при събиране на 3 плюса ученикът да получава сертификат за най-добър ученик), могат да бъдат различни хартиени материали, подписани от учителя и украсени с атрактивни надписи („The best reader“, „Great job!”, “Congratulations, you are doing your best”, “Good job – you earn a gold star”, “The best student ever”).

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Целта на тези награди е учителят да привлече вниманието на учениците, като мотивира максимален брой ученици да участват активно в учебния процес. Освен това, по този начин, учениците биха постигали по-високи резултати, като дават най-доброто от себе си, за да заслужат награда, с която да се похвалят на родителите си за добре свършената работа.

Групови уроци и мотивация на учениците, които предлага обучението Neuro English

Четенето е много важно както за малки, така и за големи – то ни отваря път към новото и непознатото, разкрива пред нас нови пътища и ни помага да станем по-добри. А не е ли това нещото, което всеки индивидуално иска за себе си? Не е ли това нещото, което всеки родител иска за своето дете?

Побързайте да зарадвате себе си или своето дете, като му дадете възможността да се впусне в интересни приключения с книжките от „Reading Assistant Plus”, които ще му помогнат да върне самочувствието си, когато чете.

Автор: Зейнеп Джугдан – филолог и практикуващ преподавател по английски език.

Използвани източници:

Най-важните моменти
 • Селекция от книги за ниво b1 на различна тематика;

 • Кратки обзори на всяка книга;

 • С какво всяка книга ще помогне на учещия английски език;

 • Критерии за избор;

 • Как програмите Fast ForWord и Reading Assistant развиват различни умения за четене;

 • Книгите в програмата за четене и добро произношение Reading Assistant;

 • Четене и слушане с разбиране чрез програмите Fast ForWord и Reading Assistant.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord