Какво Ви дърпа назад, когато учите? – значението на слуховата обработка

mark paton uyt0lsfimji unsplash

от Джеф Никсън | юли 30, 2023

 

Ученето е последователно, а слуховата обработка е първата стъпка

 Слушането изисква слухова обработка – способността да се разбира и манипулира чутото.  Ако детето ви изостава в развитието на уменията за слухово възприемане, всички умения за учене, свързани с езика, се забавят. Уменията за учене, основани на езика, включват:

 • Слушане (рецептивен език)
 • Говорим (експресивен) език
 • Четене
 • Писане
 • Работна памет, внимание и мислене

Така наречените умения за бърза слухова обработка, които са ключови за ранното развитие на езика, може да не се развият напълно преди около 7-годишна възраст, като при някои деца това става по-рано, а при други по-късно. На 7-годишна възраст в Северна Америка от вас се очаква да декодирате, четете. Това включва овладяване на фонетиката. И все пак за много деца фонетиката все още е трудна за разчитане на 7-годишна възраст.

Ето защо слуховата обработка е толкова важна, за да се научите да учите.

Овладяването на езика изисква добри умения за слухова обработка

Овладяването на езика се отнася до способността за ефективно разбиране, говорене, четене и писане на даден език. То обхваща лексиката, граматиката, произношението и други елементи на езика.

Обработката е широк термин, който обхваща цял спектър от умения и функции, които трябва да бъдат овладени.  Въпреки това, вътре в слуховата обработка, тук са посочени основните категории на растеж на обучението, които произтичат от слуховата обработка;

 1. Фонетично осъзнаване
 2. Придаване на значение на думите
 3. Наблюдаване на синтаксиса и езиковите конвенции
 4. Мислене по време на слушане или четене
 5. Развиване на свързани умения, напр. работна памет, внимание

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Фонетично осъзнаване – за четене и писане

Една от огромните и удивителни задачи на младия мозък е да съпостави целия слухов език с текстовия формат, необходим за четене. И дори нещо повече, това съпоставяне трябва да бъде автоматично, така че детето да може да чете без усилие, като държи мозъка свободен да се съсредоточи върху разбирането.

 

Процесът на картографиране не може да се развие, докато детето не може да разпознава звуците в думите – точно и без усилие. Едва тогава фонетиката придобива смисъл и едва тогава четенето започва да става осъществимо.

 

Фонетичното осъзнаване няма да се развие напълно, ако детето ви има забавяне на слуховата обработка.  Забавянето тук означава забавяне в научаването на четенето и риск от разочарование и неприязън в процеса.  Вероятно значението на слуховата обработка е най-силно изразено именно тук, в началото на етапа на обучението за четене.

Прикрепване на значението – Речник

Невероятно постижение на мозъка е да придава значение на хилядите думи, които чува всеки ден.

 

Този процес обаче е значително усложнен за мозъка, когато коса|и коза звучат еднакво.  Това затруднява развитието на речника. Колкото по-добра е слуховата ни обработка, толкова по-ефективно можем да научаваме нови думи.

Спазване на конвенциите

Почти толкова удивителна, колкото и изграждането на речник, е способността на мозъка да се вслушва в структурата на говоримия език – реда на думите, влиянието върху значението, ако редът се промени, граматиката, синтаксиса, езиковите конвенции.

 

Способността на мозъка да бъде аналитичен, докато слуша или чете, изисква действителната механика на слушане и четене да бъде автоматична.  Само тогава мозъкът може да работи на по-високо ниво, наблюдавайки езиковите конвенции в това, което се възприема, и как това влияе на смисъла.  Ако обаче мозъкът работи усилено само за да различава думите и да придава смисъл, няма възможност да наблюдава и да учи за синтаксиса и граматиката на езика.

 

Отново значението на слуховата обработка е на преден план. Без ефективна обработка слушането и четенето не могат да бъдат автоматични. Ето защо толкова много деца се борят с граматиката до края на академичната си кариера.

Мислене по време на слушане или четене

Има много нива на разбиране, необходими за умението за четене:

 

 • Буквално – просто приписване на значение на думите
 • Инференциално – правене на изводи извън чутото или прочетеното
 • Оценъчно – правене на преценки
 • Аналитично – откриване на пристрастия, разбиране на темите
 • Одобрително – откриване на хумор, свързване с опита
 • Приложни – използват се за решаване на проблем и т.н.
 • Метапознание – мислене за собственото мислене

Всички те изискват от мозъка да мисли, докато слуша или чете.   Ако мозъкът трябва да се концентрира върху слушането (например в шумна стая) или върху декодирането на думите, това ще се отрази на развитието на тези умения за разбиране от по-високо ниво.

 

Тази автоматичност е възможна само ако уменията за слухова обработка функционират правилно.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Свързано развитие на уменията

Когнитивните умения, като например работната памет и вниманието, са като физическите умения. Те се нуждаят от практика, за да се усъвършенстват.

 

Например работната памет – способността да се задържат в паметта неща, докато се слуша или чете, и след това да се използват, когато езиковият поток продължава, като помагат да се осмисли чутото или прочетеното. Развитието на работната памет не може да започне, докато мозъкът на детето ви не чуе думите достатъчно ясно, за да ги разпознае и да ги запази в работната памет. Ако думите са неясни, мозъкът няма какво ценно да запази и така работната памет не се упражнява.

 

Подобно е положението и с вниманието.  Ако детето е в състояние да чува езика ясно и без усилие, съдържанието трябва да е достатъчно увлекателно, за да изисква внимание за все по-дълги периоди от време. Ако думите са неясни, детето няма да се ангажира и ще се разсее, което е обратното на развиване на вниманието.

 

Отново се появява значението на слуховата обработка. Ако езикът, който се възприема, е безсмислен, мозъкът няма да го възприеме в работната памет и така това жизненоважно умение, често свързано с коефициента на интелигентност, няма да се развие.  По подобен начин, ако приемането на езика изисква пълно усилие и концентрация, мозъкът няма възможност да развива други познавателни умения.

 

Започнете със слуховата обработка

Ако детето ви е със забавено учене или четене, значението на слуховата обработка не може да бъде надценено.

 

С напредването на детето ви въпросът за обработката се засилва.  Много деца със забавяне на слуховата обработка нямат забавяне на речта в началото, въпреки че може да имат затруднения с римуването – тъй като това изисква наблюдение на езика на по-високо ниво. Възможно е да се стигне и до буквално разбиране на текста. Но в 4-ти или 5-ти клас изискването да мислят, докато четат, често е препъни камък за децата и катализатор за изследване на източника на затрудненията.

 

А най-често този източник на затруднения е забавяне на езиковата обработка.  Проверете тези симптоми на забавяне на слуховата обработка, ако имате притеснения за детето си.

 

NSCenter предлага софтуера Fast ForWord за домашна употреба за лечение на забавяне на слуховата обработка.  Ако искате да научите повече:  https://www.nscenter.eu/services/business-fast-forword/

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord