Какво означава да си невродивергентен?

josh riemer oh5brdggi2w unsplash

През последните години може би доста често сте срещали термина „невродивергентен„. 

Ако погледнете тенденциите на Google, онлайн търсенията около термина „невродивергентност“ нарастват от година на година.

Това определено е модна дума в дискусиите за многообразието и приобщаването, особено в контекста на образованието и заетостта. Но какво всъщност означава тя?

Определяне на невродивергентността

Невродивергентността е термин, който описва естествените вариации в начина, по който са устроени и функционират нашите мозъци. Той обхваща широк спектър от неврокогнитивни диагнози, като например аутизъм, ADHD, дислексия и др. 

Основната идея зад невроразнообразието е, че тези състояния не са изначално добри или лоши, а по-скоро са част от човешкото разнообразие.

Да бъдеш невродивергентен означава да имаш мозък, който функционира различно от обществената норма.  Индивидите с невродивергентни способности често имат уникални силни страни и перспективи, които могат да допринесат значително за обществото, ако им се даде възможност.

 

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

 

Основни характеристики на невродивергентността

Невроразнообразието винаги е било с нас, но ключовата идея зад конкретното използване на думата „невроразнообразие“ е приемането на различието. Приемането на разнообразието на невродивергентността включва следните характеристики:

   • Различия, а не дефицити: Невродивергентните лица могат да имат уникални силни страни, таланти и перспективи, които се различават от тези на невротипичната популация. Тези различия не са непременно дефицити; те са просто вариации в човешкия опит.

   • Вариативност: Невроразнообразието признава, че няма двама невродивергентни индивиди, които да са еднакви. Преживяването на всеки човек по отношение на неговото невродивергентно състояние е уникално, оформено от неговата генетика, среда и лична история.

   • Инклузивност: Концепцията за невроразнообразието подчертава значението на създаването на приобщаваща и адаптираща среда за всички хора, независимо от тяхната неврологична структура. Приобщаването не е просто въпрос на толерантност, а на празнуване на разнообразието.

  Защо е важно невроразнообразието?

  Движението за невроразнообразие набра скорост по няколко причини:

    • Насърчаване на приобщаването: То оспорва традиционните норми и предразсъдъци, като насърчава включването на невродивергентните лица във всички аспекти на обществото – от образованието и заетостта до социалните взаимодействия.

    • Подчертаване на силните страни: Невроразнообразието подчертава уникалните таланти и способности, които невродивергентните лица могат да внесат в различни области – от технологиите и изкуството до решаването на проблеми и творчеството.

     • Намаляване на стигматизацията: Целта е да се намалят стигматизацията и дискриминацията, с които често се сблъскват невродивергентните лица. Вместо да патологизира различията, тя насърчава разбирането и подкрепата.

     • Предефиниране на успеха: Концепцията за успех се преосмисля от невроразнообразието, като се признава, че стойността на човека не се определя единствено от способността му да отговаря на невротипичния модел.

     

    Терапия чрез мозъчна пластичност​

    Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

     

    •  

    Приемане на невроразнообразието

    В свят, който все повече осъзнава значението на многообразието и приобщаването, разбирането на невроразнообразието е значителна стъпка напред. То ни приканва да оценим богатството на човешките преживявания, да празнуваме различията и да създаваме по-приобщаващи общности и работни места. Приемането на невроразнообразието означава да признаем, че всеки мозък е прекрасно уникален и всички ние трябва да играем роля в насърчаването на един по-приобщаващ и разбиращ свят.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Източник: https://soniclearning.com.au/what-does-it-mean-to-be-neurodivergent/

    За нас
    Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
    Абониране
    Виж още

    За нас

    Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

    Услуги

    Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

    Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

    Списък за родители с най-често срещани симптоми

    Детето ви има ли затруднения с ученето?

    Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

    Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

    Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

    Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

    41 когнитивни умения

    Терапия чрез Fast ForWord

    Английски чрез Fast ForWord