Науката за връзката между добрите постъпки и психическото и физическо здраве – какво показват изследванията

Извършването на добри постъпки и помагането на други хора води до положителни ефекти върху здравето и благосъстоянието на човека, който ги прави. Това е изводът, до който стигат изследователи от Американската Психологическа Асоциация след анализиране на резултатите от скорошно изследване. Но не всяка добра постъпка носи едни и същи ползи за този, който я извършва. Силата на връзката между постъпката и положителните ефекти за здравето и благосъстоянието зависи от няколко фактори, включително и от вида на извършената добрина. Други фактори са възрастта на даващия, пола и демографски фактори.

Изследването беше публикувано в журнала Psychological Bulletin. Водещият автор на изследването д-р Брайънт Хю споделя:

“Просоциалното поведение – алтруизъм, сътрудничество, прояви на доверие и съчувствие – е необходима съставка за хармонично и добре функциониращо общество. Това е чат от споделената култура на цялото човечество, а нашите анализи показват, че то допринася и за менталното и физическо здраве на даващите.”

За да бъде разбрана по-добре връзката между тези неща и вариациите в ползите, д-р Хю и колегите му направили мета-анализ на 201 независими изследвания, в които са участвали общо 198 213 участници.

Ето някои от изводите от анализа:

  • Случайни прояви на грижа и внимание към други хора, например да помогнеш на съсед да си занесе торбата с покупките до дома, са по-силно асоциирани с цялостното благосъстояние на даващия, отколкото формалното просоциално поведение като участието в планирано благотворително събитие. Според д-р Хю, тази разлика може да се дължи на факта, че неформалните начини за даване на помощ са по-спонтанни и по-лесно водят до подобряване на социалните контакти. Неформалните начини за помагане са също така по-разнообразни и е по-малко вероятно да станат монотонни или да загубят зареждащия ефект, който имат върху даващия.
  • Изследователите открили и по-силна връзка между добрите постъпки и това, което е известно като евдамонично благосъстояние (свързано е със себеактуализацията, осъзнаването на собствения потенциал и откриването на смисъл в живота) отколкото между добрите постъпки и хедоничното благосъстояние (свързано с удоволствието и положителните емоции).
  • Ефектът на добрите постъпки варирал и според възрастта на участниците – по-младите участници докладвали по-високо ниво на цялостно благосъстояние (евдамонично и хедонично) и на психологическо функциониране, докато по-възрастните участници докладвали по-скоро положителни ефекти върху физическото им здраве от даването на помощ и извършването на добри постъпки.
  • Анализите показали, че при жените има по-силна връзка между просоциалното поведение и няколко измерители на благосъстоянието в сравнение с мъжете участвали в изследванията. Възможно е причината за тази разлика да е фактът, че стереотипно от жените се очаква да са по-грижещи се и по-даващи и когато те са съответни на тези социални норми, това да им носи повече усещане за благосъстояние.

В бъдеще изследователите може да се насочат към изследване на влиянието на етнически и културни особености, както и на социалната класа, върху силата на връзката между добрите постъпки и благосъстоянието на извършващия ги. Другият въпрос, който предстои да бъде изследван е дали има „оптимално ниво на даване и помагане“.

Изводите от направените анализи на многобройните проучвания потвърждават огромното значение на социалната и емоционалната интелигентност на децата и възрастните за здравето и качеството им на живот. Култивирането на уменията от тази сфера още в ранна детска възраст, както и след това в пубертета и сред възрастните е едно от условията за здраво и успешно общество. Обучения по социални и емоционални умения се провеждат както в работна среда, така и в училищна среда, онлайн и наживо.


Невроучени, които разработват програми като Fast ForWord и Reading Assistant за подобряване на когнитивните (умствените) умения при деца и възрастни свързани с четене, усвояване на език, концентрация, логическо мислене и т.н., започнаха да създават и компоненти в тези програми развиващи и социално-емоционалните умения на подрастващите. Огромното значение на тези умения върху успеха на децата във всяка една област на живота вече е научно доказано.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord