Развиване на четенето и правописа на английски език – как упражненията във Fast ForWord постигат това?

Как да научим децата с дислексия да четат на английски

Как да научим децата с дислексия да четат на английски

Упражняването на правописа на английски език не е свързан само със запаметяване на списъци с думи. Умението за правилно изписване на думите изисква фонемна осъзнатост и разбиране на езиковата структура. Съществуват програми като Fast ForWord, които изграждат тези фундаментални езикови умения и подпомагат овладяването на принципите на правописа.

Това са трите основни стъпки:

  • Изгражда се умение за езикова обработка, за да направи фонетичния правопис по-лесен;
  • Усвояват се правилата;
  • Усвояват се изключенията от правилата.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Онлайн програма за изграждане на езиковите умения в домашна обстановка

Една от основните ползи от работата с програмата Fast ForWord е изграждането на умения за езикова обработка. Думите със стандартен фонетичен правопис в английския език са 85% от всички думи.

Програмата помага изключително много за постигане на добър правопис само за няколко месеца. Тя развива уменията за свързване между буквите и звуковете, свързване на фонемите в текст и изграждане на фонемна осъзнатост.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Правописът не е нещо лесно

Правописът е начинът, по който се конвертира говорната реч в писмен текст използвайки буквите и конкретни правила и принципи, но около 15% от думите не се изписват според правилата и принципите на правописа. Тяхното изписване не е фонетично.

Това се дължи на факта, че много думи идват от други езици като чуждият правопис се запазва. В други случаи се получава трансформиране на начина, по който се изговаря дадена дума през годините и нейното изговаряне вече не съответства на първоначалното й изписване.

Често се случва в американския английски език нестандартно изписване на думи да стане стандартно след като нестандартното изписване придобие широка употреба.

Трудността при правописа идва и от съществуването на омофони – думи, които се произнасят по еднакъв начин, но се пишат различно (напр. „sew“ and „so“ в английския език). Всички тези фактори правят правописа в английския език доста труден, дори ако звуковите умения на едно дете са добре развити.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Правописът рядко е изолиран проблем

И все пак, ако детето не разпознава правописните модели, почти винаги съществуват и други проблеми с четенето. Това може да е индикатор, че фонемната осъзнатост не е добре развита и звуковете в думите не се възприемат ясно.

В други случаи може да става въпрос за ограничена способност за учене чрез наблюдаване на изписването на думите по време на четене. Това от своя страна показва неефективен начин на четене, което може да е резултат от забавяне в някои от когнитивните умения.

Каквато и да е причината, трудностите в правописа често са симптом на по-дълбок проблем с езиковите умения или затруднения с четенето. Ето защо в програмата Fast ForWord се залага на всеобхватен подход – използват се адаптивни упражнения в голям спектър от когнитивни умения. Упражненията спомагат за цялостно подобряване на уменията за учене.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Правописът е ключов компонент от умението за четене

Важно е да се има предвид, че правописът – разбирането на правилата за изписване на думите, играе съществена роля в начина, по който мозъкът превръща всяка изговорена дума в писмена форма.

Единственият начин, по който мозъкът може да каталогизира хиляди думи на английски език е като разпознава правописните модели и организира думите според тези модели.

Слабите правописни умения забавят усвояването на четенето, защото създават пречка за конвертирането на всички думи в писмена форма и свързването им с тяхното значение, за да се постигне добро разбиране на текста по време на четене.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Защо повечето деца се затрудняват с правописа?

Най-често затрудненията с правописа са свързани с проблеми в езиковата обработка.

Има два варианта:

  • Детето се затруднява да чуе фонемите вътре в думите;
  • Нивото на концентрация не е достатъчно добро и детето успява да запамети донякъде думите със стандартен правопис, но не и думите, които са изключения от правописните правила.

Как работи онлайн програмата Fast ForWord за подобряване на правописа?

Ако търсите онлайн програма, която дава на детето ви по няколко думи, това не е Fast ForWord. Програмата е всеобхватна по отношение на цялостно развиване на уменията за учене и четене.

Една от важните характеристики е подпомагане на правописа за всяко едно ниво, защото правописът е ключово умение за писане и четене.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Докато повечето софтуерни програми за правопис стимулират запаметяването, Fast ForWord започва с фундаменталните езикови и когнитивни умения и постепенно надгражда като част от един по-голям протокол, който покрива всички аспекти на четенето – не само правописа, но и речниковия запас, граматиката и езиковия синтаксис (структурата на изреченията).

Fast ForWord развива фонологичната осъзнатост, за да изгради връзките букви-звукове и уменията за разпознаване на различните звукове. След това фокусът пада върху правописните правила и техните изключения.

Когато всяка дума е трудна за изписване, научаването на правописа е голямо предизвикателство.

Fast ForWord подобрява точността при слушане, което помага да се усвои фонетичния правопис на думите със стандартно изписване (84% от всички думи) много по-лесно, така че детето след това да може да се фокусира върху научаване на начина на изписване на останалите думи с нестандартен правопис (16% от всички думи).

Упражненията за правопис развиват и ефективността на слушане и четене, което дава възможност на детето да обръща внимание на това как се изписват думите по време на слушане и четене. Това е един от естествените начини, по които децата усвояват правописа.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Упражнения за правопис

Fast ForWord методично изгражда уменията за правопис, стъпка по стъпка, ниво след ниво. За разлика от другите онлайн програми за правопис, Fast ForWord разчита на естественото слушане и откриването на повтарящи се модели, а не директно инструктиране на учениците.

Фонологична осъзнатост за фонетичен правопис

Разпознаването на звуковете и упражненията за фонологична осъзнатост във Fast ForWord Language v2 / Foundations I, Hoop Nut and Moon Ranch, са упражнения 100% базирани на звуковете. Те значително подобряват звуковите умения – основата на добрия правопис.

Упражнения за звукове и фонетичен правопис

Три от шестте упражнения в първо ниво за четене на програмата – Fast ForWord Reading Level 1, изграждат умения за разпознаване на звукове и правописни умения. Упражнението Magic Bird се фокусира главно върху фонетичния правопис и правила за ниво 1-ви и 2-ри клас.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Правила за правопис и писмен текст

Има две упражнения за правопис във второто ниво за четене на програмата – Fast ForWord Reading Level 2, които са предназначени за деца от 1-ви до 3-ти клас. Magic Bird използва задача за изграждане на думи, за да помогне на децата да подобрят правописа си и да развият усета си за съответствията между букви и думи.

Fish Frenzy помага на учениците да развият усет за изписването на думите, а Bear Bags използва категоризация, за да подобри фонемната осъзнатост, разбирането на буквения принцип и уменията за декодиране.

Правила за правопис за 2-3 клас

Три упражнения в третото ниво за четене (Fast ForWord Reading Level 3) развиват уменията за правопис. В упражнението Chicken Dog децата изговарят думите буква по буква и завършват незавършени думи според приетите правописни правила. Другите две упражнения развиват усета за разпознаване на думи в писмен текст.

Правописни правила за 4-5 клас

В четвъртото ниво за четене (Fast ForWord Reading Level 4), упражнението Jitterbug Jukebox спомага за усвояването на правописни правила и развиване на речниковия запас на по-големи деца.

Изключения в правописа

Упражненията в последния етап на развиването на правописни умения се фокусират върху разбирането на многото изключения в правописа на английския език. Упражнението Wood Works развива по-сложни речникови умения и знания за правописните изключения като така се надграждат уменията за правопис до ниво завършващ етап на прогимназията.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord