Израстват ли децата от затрудненията в слуховата обработка?

kiran ck i1ex8enx3ri unsplash

Разстройство на слуховата обработка | Тенденции в образованието

Може ли да се израсне от разстройството на слуховата обработка?

Да и не. Децата обаче определено могат да подобрят уменията си за слухова обработка. Тъй като мозъците ни имат невероятната способност да се променят (невропластичност), децата могат да „израснат“ от всичко – с подходящо стимулиране и обучение. Самият акт на слушане подобрява слуховата обработка (ако детето слуша!).

От друга страна, това, което често се случва при нарушенията в слуховата обработка, е, че даден ученик не слуша учителя си, учителят смята, че детето е проблемно, и затова казва: „Няма да те преместя отпред, защото пречиш на другите деца“ и държи това дете в задната част на стаята.

Тогава това дете започва да се настройва все повече и открива, че тъй като не чува добре учителя, е много по-забавно да пречи в час и да намира начини да дразни момичетата около себе си. Слуховата обработка на този ученик няма да се подобри, защото той не получава никакво слухово обучение в класната стая. 

Така че да – децата могат да надраснат всичко, ако стимулацията е правилна, ако това, което детето прави с мозъка си, го прави по начин, който да движи мозъка в различна посока.

 

Въпросът, който трябва да си зададем, е:

 

Какво трябва да направим, за да помогнем на децата да израснат от разстройството на слуховата обработка? Това зависи от детето. 

Компенсиране на проблема чрез промяна на начина, по който получават и имат достъп до информация.

Едно от нещата, които можем да направим, е да преместим това дете в предната част на класа, така че когато детето е в училище в продължение на пет часа, то да получава най-добрия слухов сигнал, който може да получи. 

Други методи включват:

– разделяне на инструкциите

– проверка на разбирането

– предоставяне на нагледни материали. 

– Промяна на средата, за да се улесни слушането.

Другото нещо, което можем да направим, е да говорим много на това дете в тиха среда (това трябва да се прави във всички възрасти и е особено важно преди 5-годишна възраст). Изключването на телевизора, изваждането на книга и четенето на детето е много важно за развитието на слуховата обработка.

Други методи включват преместване по-близо до говорещия (например сядане по-отпред на семинар), намаляване на шума и ехото и усилване на гласа на говорещия.

Макар че стратегиите за справяне ще улеснят малко слушането и ученето, те няма да решат проблема със слуховото възприятие – всъщност те са само средство за временно справяне. 

На много деца са предоставени всички възможности да развият умения за слухова обработка – родителите им водят разговори с тях и им четат редовно (и заедно с тях). И все пак, когато достигнат училищна възраст, при някои от тези деца все още се установяват езикови и слухови затруднения.

Въпреки че горепосочените компенсаторни и обучителни промени са от известна полза, тези деца се нуждаят от пряко обучение, за да извлекат максимална полза от училищната среда и да избегнат трайното отрицателно въздействие на проблемите с обработката на слуха в зряла възраст.

 

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

 

Трудностите в слуховата обработка проблем за цял живот ли са?

Не е задължително да бъде. Почти всяко умение може да се подобри с обучение – слуховата обработка не е по-различна.При повечето деца пряката намеса подобрява обработката. Именно поради тази причина невролозите са разработили програми за подобряване на уменията за слухова обработка. Много деца се нуждаят от тази специфична стимулация, от това допълнително обучение на мозъка, за да развият подходящи за възрастта си умения за слухова обработка.

 

 

И така, могат ли децата да го надраснат?

 Ако не е твърде тежко, да – ако имат правилния вид стимулация, да, а това най-често включва програма за слухово обучение, специално разработена за подобряване на тази част от мозъка. Както казва неврологът и логопед д-р Марта Бърнс: Защо бихте отказали на едно дете това и бихте казали „нека изчакаме да видим дали ще го израсне“? Аз със сигурност не бих го направила сега.“

 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

 

 Изграждане на умения – обучение на мозъка за правилно и бързо обработване на звука

Да, това е възможно!

То изисква активно обучение на мозъка да обработва звуците бързо и точно, да обръща внимание при обработката на слухова информация и да запомня тази информация

За да постигнем това, ние използваме Fast ForWord – програма, която доказано подобрява много области на слуховата обработка.

Fast ForWord е предназначена да промени мозъка, като го пренастрои за слушане, внимание и памет.

 

 

 

 

 

 

 

Източници: https://soniclearning.com.au/do-children-grow-out-of-auditory-processing-difficulties/

Photo by Kiran CK on Unsplash

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord