Интегриране на четене, писане на текст и дискутиране в часовете по математика – какви са ползите от това?

Идеята за интегриране на четене, писане на текст и дискусии в часовете по математика изглежда странна на пръв поглед, но всъщност резултатът може да е повишаване на ефективността на процеса на учене и мотивацията на учениците. Този подход също така подсилва критичното мислене на децата, способността им да се аргументират, увереността и усещането им за общност. Ето някои начини да създадете възможности за учениците да четат, пишат текстове и да дискутират в часовете по математика:

Включете четенето и писането във всеки час

Когато децата имат пред себе си текстова задача, обсъдете по-сложните думи в нея и им предложете да преразкажат текста със свои думи първо в писмен вид, а после да прочетат текста, който са създали. Така спомагате за обогатяване на речниковия запас на децата и разбирането на текста.

Друг вариант на горното упражнение може да бъде още по-забавно и ангажиращо за тях – да персонализират текста така, че да отговаря на техните интереси като запазят числата от оригиналния текст на задачата в учебника. Това развива творческите им умения и прави часовете по математика по-релевантни за техния живот.

Насърчете учениците да развиват умение за себерефлексия с писане в края на седмицата

Дайте им задача в края на седмицата да отговорят в писмена форма на въпросите: „Кои две неща научих тази седмица в часовете по математика?“ и „Как използвах уменията си по математика в ежедневието?“ или да дадат пример за техен близък човек, който е използвал математически умения, за да свърши някаква задача през седмицата. Окуражавайте ги да забелязват кога придобитите им знания влизат в употреба извън часовете по математика. Така се повишава нивото на мотивация за още знания и се подобрява умението им за себерефлексия и себеанализ.

Създайте възможности за дискусии

Помогнете на децата да развиват уменията си за вербално изразяване на мнения, хипотези и аргументи като ги насърчавате да дискутират задачата и кой метод за решаване мислят, че е добре да се използва. Дискусията може да се провежда и след като децата са решили задачата, за да обяснят какви трудности са изпитвали в началото, кои методи са пробвали за решаване, които не са дали резултат, и как са стигнали до решението.

Превърнете научаването на математически термини и теории в игра на асоциации

Популярната игра на асоциации може да се приложи и в часовете по математика. Децата се разделят на две групи. Учителят написва листчета с математически термини и теории и ги поставя в купичка. Едно дете от първия отбор тегли листче и се опитва да обясни на отбора си това, което е написано на листчето, а децата трябва да познаят кой е терминът. Ако не познаят за определеното време, другият отбор дава предположения. Това е забавен начин за стимулиране на децата да усвояват математически термини и дефиниции.

Подобряване на математическите познания и умения с помощта на MATHia

Комбинирането на постиженията на невронауката и технологиите води до създаването на иновативни програми като MATHia, с помощта на които се постига високо ниво на ефективност на ученето и ангажираност на децата с математическите задачи. Интегрирането на програмата в учебния процес създава условия за бързо и успешно усвояване на знанията и уменията за намирането на математически решения и развиването на критично мислене.

Източник: Carnegie Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord