Идеи за запаметяване на нови думи на английски

Идеи за запаметяване на нови думи на английски език.

Въведение

Научаването на нови думи е предизвикателство за всеки един човек, който изучава чужд език. Всеизвестен факт е, че в английския език голяма част от думите са полисемантични, т.е. многозначни.

Тук се пораждат въпросите: „А как да запомня значенията на думите“? / „Има ли по-лесен метод, който мога да използвам“? Има много начини, които освен че улесняват запомнянето на нови думи, правят самия процес на учене много по-интересен. В тази статия ще се запознаете с ефективни методи, които може да приложите в своя учебен процес.

Брейнсторминг

Брейнстормингът е метод за генериране на нови идеи и ефективен начин за научаване на нови думи. Тази техника изисква групова дейност и стимулира както креативното мислене на всеки един участник, така и желанието му за придобиване на нови знания.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Съществена характеристика на този метод е, че „количеството поражда качеството“. Това разкрива и основната цел на този вид дейност – да се запишат възможно най-много идеи, без значение дали в тях има смисъл.

Подборът на ефективните идеи се осъществява в края на сесията. Условията са: да се даде определена категория на съответната група и ограничено време за работа. Например, ако темата на обсъждане е „финанси“, можете да запишете думи като „пари“ (“money”), заплата (“salary”), банкова сметка (“bank account”) и т.н.

Тази дейност може да се извършва и индивидуално. Целта е да стимулирате мозъчната си дейност, да направите процеса на учене по-забавен и да научите възможно най-много думи.

Мисловна карта

Мисловна карта е друг интересен начин за обогатяване на лексикалния запас от думи. Ефикасността на този метод се определя от възможността да групират самите думи в дадени категории, да ги видим, представени в различни контексти, и следователно да улесним процес на запомняне.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Това, което трябва да направите, е да напишете съответната дума в центъра и да проследите различните идеи, които се появяват в ума ви. Записвайте всяка една идея в отделните разклонения. Например в категорията „кола“ могат да се разграничат основни понятия като “колан” (“seatbelt”), “фарове” (“headlights”), “волан” (“steering wheel”) и други.

Като допълнителна дейност, можете да запишете и подраздели, които ще стимулират появата на все повече нови думи в ума ви– примерно за думата “колан” (“seatbelt”) можете да напишете израза „слагам си колана“, който на английски е „fasten my seatbelt“ или за думата “фарове” (“headlights”) да напишете „пускам/изгасям фаровете на колата си“, чийто еквивалент е „turn on/off the headlights of my car”.

Накрая може да бъдете изненадани от това колко много думи сте знаели.

Приложения за компютър и мобилни устройства

Приложенията за учене на нови думи също могат да бъдат полезни. Те предоставят различни начини, които правят процеса на учене сравнително лесен и интересен. Програмата “Quizlet” предлага точно това.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Това, което трябва да направите като за начало е да създадете отделен раздел, който може да наименувате.

След това ще се появят две колонки – в първата например може да запишете думата на английски, а когато отидете във второто поле може да зададете езика, на който искате да преведете думата и в зависимост от сложността на думите или изразите, програмата ви предлага възможни преводи, от които може да си изберете.

Когато сте готови с тази част, имате няколко опции за научаване на думи. Първата е чрез т.н. „flashcards“, тоест карти, от едната страна на които е изписана самата дума в изходния език (source language), а от другата страна – значението й целевия език (target language).

Идеята за картите може да приложите и в домашна среда, като запишете думите на отделни листчета или картончета. Програмата предлага и други начини за учене – чрез изписване на самата думата (упражнение на правописа), чрез свързване на думата със съответното й значение, или определяне на това дали значението на дадена дума е правилно.

Също, можете да направите и практически тест, за да можете да упражните това, което сте научили, като имате опции за вида и броя на въпросите.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Загадки и кръстословици

Загадки и кръстословици – несъмнено, решаване на загадки и кръстословици, е един много добър начин за третиране на паметта. Това от своя страна ви дава и възможност да упражните знанията си за лексикалния състав на даден език. “Esleschool” е сайт, в който можете да решавате онлайн кръстословици.

Това, което е съществено да се отбележи, е чe кръстословиците са разделени по нива и категории, за да може да прецените по-добре коя е подходящата за вас. Категориите са разнообразни – в сферата на природата, медицината, компютрите и много други – чудесен начин да обогатите своя речник.

Обратен превод

За научаването на нови думи може да използвате и техниката за обратен превод. Какво представлява това? Казано накратко, за да направите обратен превод, се изисква например да чуете дадена песен на английски език, да потърсите нейния превод на български език, след като установите името й.

Следващата стъпка е вие самите да преведете текста на английски език, да направите сравнение с оригинала и да установите точността на съвпадение. По този начин ще имате възможност да си отбележите думите, които не съвпадат или тези, които са непознати, и следователно те да се запаметят в паметта ви.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Рисуване

Рисуването е добър начин за стимулиране на мозъчната дейност. Когато срещнете някоя непозната дума, се опитайте да я нарисувате. Не е задължително да бъдете добри художници, просто се опитайте да изобразите самата дума, но без да пишете нейното значение.

Да вземем за пример думата „sun“ – ако искате да я научите по-лесно, можете да нарисувате образ на слънце, или ако имате думата „cloud“ – ще нарисувате облак. Накрая ще установите колко по-лесно ще бъдат усвоени думите, когато направите процеса на учене по-забавен.

Писане на фраза или изречение

Друг ефективен начин, който може да приложите по време на учебния процес, е запомняне на непознати думи чрез писане на фраза или изречение със съответната дума. Ако срещнете думата „rude“ и искате да я запомните, можете да запишете изречението „He was rude to the customer“.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

По този начин, ще сте използвали думата на практика поне веднъж и тя няма да се запамети автоматично в пасивния ви речник – проблем, с който много от хората се сблъскват по време на изучаването на чужд език. Също така по този начин можете да научите все по-нови и нови думи.

Назоваване на обекти

Друго, което може да направите, е да започнете да назовавате обекти от реалния живот с техните наименования на езика, който изучавате. Ако видите магазин, може да кажете „shop“, или ако срещнете кола, може да я назовете с еквивалента на английски, т.е. „car“.

Колкото повече извършвате тази дейност, толкова повече ще стимулирате мозъка си да си спомня за думи, които вече знаете, но не използвате редовно във вашето ежедневие.

Анализиране на думата по състав

Друг метод, който може да се използва, е анализирането на думата по състав. Както знаете, някои представки (префикси) и наставки (суфикси) в английския език носят определено значение.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Нека разгледаме представката „under“, която означава „too little/not enough“, или казано на български „твърде малко/недостатъчно“. Когато срещнем дума, в която тази представка е използване, това ни дава предпоставка за възможното значение на съответната дума.

Казано с други думи, ако срещнем думата „underpaid“, ще предположим, че става дума за недостатъчно заплащане (“нископлатен”), или думата „underestimate“, която означава „подценявам“.

Пoдобна логика влагаме и при префикса „over“, който е противоположен на гореспоменатия префикс, и означава „too much“ – “прекалено много”. Да разгледаме думата „overheat“ – знаем, че коренът на думата -„heat“ – означава “нагряване”, тоест думата ще се преведе като „прегряване“.

Писането на синоними или антоними

Друг метод, който само по себе си е един ефективен начин за запомняне на нови думи и обогатяване на знанията, е писането на синоними или антоними. Ако вникнем в същността на тази техника, ще установим и ефикасността му.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Това, което мога да ви посъветвам, е, че при записването на някоя непозната дума, можете да запишете и нейни синоними и антоними до нея. По този начин между самите думи ще се сформират връзки и по метода на асоциацията ще имате възможност да използвате по-голям подбор от думи, когато пишете или комуникирате.

Например, ако имате думата „bad“ – „лош“, и запишете до нея антонима й, а именно „good“ – „добър“, следващия път, когато ви се наложи да използвате съответната дума, вероятността да се сетите за антонима й е голяма. Идеята е, че една дума подтиква появяването на друга дума в ума ни.

Заключение

Казано накратко, вие сами можете да улесните процеса на запомнянето на нови думи. Важното е да откриете подходящия за вас метод, да положите необходимите усилия, а също така да бъдете упорити и търпеливи.

А може ли научаването на нови думи да се превърне в една същинска забава? За да разберете отговора на този въпрос, може да опитате някои от методите, които сме представили за вас в тази статия.

Автор: Сибел Ахмедова – филолог и практикуващ преподавател по английски език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord