Как да разпознаем Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание и какво да правим с него?

Как да разпознаем Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание.

Популярната представа за Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (СДВХ) е образ на момче, което е хиперактивно и не може да стои на едно място, нарушава дисциплината и е пълно с неправилно насочена енергия.

Обаче, много деца със Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност не съвпадат с този стереотип и имат по-незабележими симптоми. По тази причина родителите и учителите често не разпознават наличието на синдрома.

Децата със Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание имат най-вече проблем с концентрацията и по-рядко проявяват хиперактивност. Проблемът на тези ученици по-често остава незабелязан.

В много случаи става въпрос за момичета със Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание, чието разстройство не бива разпознато, но в някои случаи и момчета имат този синдром без да проявяват хиперактивност.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Откриване на симптомите на Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание

Децата с този синдром се затрудняват много повече от своите връстници по отношение на фокусирането и задържането на внимание върху дадена задача. В училище те изпускат много голяма част от информацията по време на час и имат проблем със следването на инструкции.

Тъй като децата със СДВХ с доминиращ симптом на невнимание се затрудняват със задържането на фокуса върху дадена задача, те могат да започнат да правят домашната си работа или други проекти и скоро след това да станат разсеяни. Именно защото им е трудно да се концентрират, те може да избягват да се занимават със задачи, които изискват по-активно мислене и фокус на внимание.

Симптомите на Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание се засилват още повече по време на скучни за децата дейности в сравнение с времето, когато децата се наслаждават на дадена дейност.

Родителите и учителите често погрешно подценяват проблема и го определят като „мързел“. Всъщност това почти никога не е причината за поведението на децата, тъй като те имат естествената склонност да се стремят да покриват родителските очаквания и да получават положителна обратна връзка за своите усилия, така че ако се случва редовно децата да се отказват да правят усилия, проблемът се търси в затруднения, които им пречат да имат увереност, че могат да се справят със задачите.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Важно е да се обърне внимание дали има обща нишка, която свързва дейностите, при които децата се затрудняват с концентрацията – например, дали се случва главно по време на четене или по време на слушане?

Ако се открива обща нишка, тогава се следва дадената посока за решаване на проблема – използване на интервенции за преодоляване на установените затруднения с четенето, слушането или работната памет, и в резултат на това симптомите на Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание със сигурност ще избледнеят значително.

Важно е да се разпознае СДВХ с доминиращ симптом на невнимание и да не бъде обвинявано детето, че има лоши резултати в училище просто заради нежелание да учи. Децата с този синдром могат да постигнат подобрение най-вече с подходяща интервенция, а не само с по-упорито учене.

Правенето на грешки от разсеяност е друг класически симптом на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание. Децата с този синдром често пропускат детайли в задачите и правят грешки, дори и когато добре разбират материята. В часовете по математика, например, тези ученици допускат повече аритметични грешки в сравнение с другите деца. Липсата на достатъчно внимание към детайлите води и до често губене на вещи или забравяне на различни неща.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Освен симптомите на невнимание, други прояви на този синдром са трудности с организационните умения и планирането. Децата често са неорганизирани и хаотични в начина, по който действат.

В резултат на организационните си проблеми, учениците със СДВХ с доминиращ симптом на невнимание отлагат задачите си много повече от своите съученици. Тъй като тези деца имат затруднения със задържането на внимание, те имат склонността да избягват когнитивни предизвикателства като по-трудни задачи в училище или в домашната работа, което засилва тази тяхна тенденция да отлагат работата колкото се може повече.

Склонността им да отлагат е част от един по-голям проблем с управлението на времето. Тези ученици се затрудняват с организирането на ежедневието си по начин, който да им позволи да завършват нещата навреме.

Друга проява на синдрома е неспособността им да проследяват времето, което води или до прекалено бързане или прекалено бавене в извършването на задачите. Тези деца могат да бъдат хронично закъсняващи или да не могат да се придържат към график.

Следователно, СДВХ с доминиращ симптом на невнимание се проявява по много различни начини. В основата на разстройството е недобре развита способност за поддържане на вниманието в процеса на работа по задачите. Това води до проблеми с организационните умения, управлението на времето и т.н.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

СДВХ с доминиращ симптом на невнимание и придружаващи състояния

Едно от нещата, които правят СДВХ с доминиращ симптом на невнимание изключително труден за разпознаване е, че може лесно да бъде объркан с други разстройства на уменията за учене или да съществува паралелно с тях при един и същи човек.

Всъщност, често е по-добре СДВХ с доминиращ симптом на невнимание да бъде смятан за симптом, а не за състояние. Разпознаването на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание в различни учебни ситуации може да даде информация за това каква е възможната ключова причина за появата на синдрома.

Откриването на корена на проблема е изключително важно, тъй като много от подлежащите трудности могат да бъдат разрешени с терапия или софтуерни програми и да се избегне използването на фармацевтични средства. За съжаление, в много случаи прибързано се прибягва до лекарства веднага след диагностицирането на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

Например, СДВХ с доминиращ симптом на невнимание често се комбинира със затруднения с четенето. Но каква е причината за това? Децата могат да изпитват трудности да четат по различни причини. При много ученици става въпрос за забавяния в езиковата обработка. Тези забавяния причиняват затруднения с разпознаването на писмените символи и разкодирането на звуковете образуващи думите. Децата, които имат този проблем, избягват да четат или са много разсеяни по време на четене, защото тази дейност им е много неприятна. Така те биват диагностицирани със СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, но в тези случаи този синдром е само симптом на другия по-ключов проблем.

От друга страна, възможно е коренът на проблема да е СДВХ с доминиращ симптом на невнимание и той да възпрепятства процеса на усвояване на уменията за четене.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Една от основните трудности при децата, които имат проблем с четенето, е това, че те четат механично и не възприемат значението на думите в текста. На тях често им се налага да препрочитат параграфите по няколко пъти преди да разберат какво са прочели.

Много разпространена практика е да се определи, че детето има СДВХ с доминиращ симптом на невнимание и че това е причината за проблемите с четенето. Веднага след това се предписват фармацевтични средства за СДВХ.

Различен и може би по-точен анализ на нуждата на детето да препрочита, за да разбере текста е проблем с недобре развито умение за езикова обработка, което означава, че декодирането (четенето) И разбирането на текста изискват концентрация и работата върху двете едновременно е изтощително за детето, а това води до загуба на фокус.

Четенето с разбиране ще бъде изключително изморителен процес, докато не се постигне автоматизиране на процеса на декодиране като се подобрят уменията за езикова обработка. Наличието на дислексия увеличава вероятността да съществува и СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, както е вярно и обратното.

Същата е ситуацията с Разстройство на слуховата обработка. Както наличието на това разстройство, така и СДВХ с доминиращ симптом на невнимание пречат на способността на на детето да слуша, но по различен начин – децата с Разстройство на слуховата обработка всъщност възприемат звуковете различно и понякога имат проблем с разбирането на думите, докато децата със СДВХ с доминиращ симптом на невнимание не е задължително да имат проблем с правилната обработка на звуковете, а се затрудняват със задържането на внимание върху това, което чуват. Както при дислексията, разпознаването на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание често се случва при ученици с Разстройство на слуховата обработка.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Заради припокриването на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание с Разстройство на слуховата обработка и дислексия, децата с Разстройство на слуховата обработка и дислексия би трябвало да бъдат наблюдавани за наличие на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, както и обратното.

Разпознаване на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание

Въпреки, че симптомите на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание пречат на способността на децата да се развиват успешно в училище и в другите аспекти на живота, този синдром може понякога трудно да бъде разпознат отвън.

Родителите и учителите често объркват СДВХ с обикновена разсеяност, мечтателност или просто мързел. Тъй като учениците със СДВХ с доминиращ симптом на невнимание рядко създават проблеми в учебните часове в сравнение с децата със СДВХ с доминиращ симптом на хиперактивност, техните затруднения по-често остават незабелязани.

Ключът към разпознаване на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание е разбирането, че докато всички деца се разсейват понякога, учениците, които се разконцентрират толкова често, че това нарушава живота им ежедневно, могат да получат големи ползи от подходящите интервенции за третиране на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Липсата на фокус, отлагането, губенето на вещи – всички деца правят тези неща, но при децата, при които се случва хронично, това може да е признак за наличие на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание. Ако поведенческите прояви на невнимание се наблюдават консистентно и в различни обстановки и ако нарушават живота на детето (като му пречат на учебните дейности, например), вероятно е най-добре да се потърси специалист за професионална оценка на проблема.

СДВХ с доминиращ симптом на невнимание често остава неразпознат, но това може да се промени. Родителите могат да изиграят важна роля в наблюдаването и откриването на симптомите и кога най-често се проявяват.

Ако детето може да седи с часове и да играе Лего или да се занимава с друго хоби, но губи фокус лесно по време на четене или правене на домашната работа, по-вероятно е да става въпрос за затруднения с четенето, а не за СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

По подобен начин, ако детето се затруднява да остава фокусирано в учебните часове, но се справя много добре в дейности като спорта, тогава може да има наличие на проблем със слуховата обработка, а не липса на концентрация заради СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Търсене на нефармацевтични ефективни начини за третиране на симптомите на невнимание

В много случаи в основата на проблема стоят недобре развити умения за учене. Целта е да се идентифицират чрез внимателни наблюдения.

Обаче, дори ако не бъдат установени специфичните причини за наличието на симптоми на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, проблемът може да бъде успешно третиран с помощта на ефективни софтуерни програми като Fast ForWord.

Програмата Fast ForWord тренира когнитивните умения, които са ключови за подобряване на уменията за учене и фокуса на внимание. Докато много деца израстват проблема с невниманието, при много други деца това не се случва, ако не бъде включена специално разработена интервенция като програмата Fast ForWord. Само след успешно третиране на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, учениците могат да се ангажират достатъчно добре с учебните занимания и задачи и да се справят успешно с тях, както и с всички останали аспекти на живота им.

Източник: Gemm Learning

Най-важните моменти
  • Откриване на симптомите на Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност с доминиращ симптом на невнимание;

  • СДВХ с доминиращ симптом на невнимание и придружаващи състояния;

  • Разпознаване на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание;

  • Търсене на нефармацевтични ефективни начини за третиране на симптомите на невнимание.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord