Как да подобрим когнитивните умения, които са основата за добро четене и учене?

Как да подобрим когнитивните умения, които са основата за добро четене и учене?

Все още не е широко разпространена практика в училищата да се използват специални методи и средства за трениране на когнитивните умения. Каква би била ползата от въвеждането на такава практика? Когато когнитивните умения (езикова и слухова обработка, управление на вниманието, работна памет и т.н.) биват тренирани, се постига значително подобряване на четенето и на уменията за учене като цяло.

Трениране на когнитивните умения – основа за подобряване на четенето и ученето!

Мозъкът е пластичен. Това означава, че когнитивните умения не са фиксирани, а могат да бъдат развивани.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Около 25% от децата в детската градина започват да четат, защото развиват силни когнитивни умения по естествен път. При тях преходът от слушане към четене е плавен и се осъществява с лекота.

При повечето деца е необходимо трениране на когнитивните умения, за да бъде поставена основата за ефективно четене и учене.

Когнитивни умения необходими за четене

Слухова обработка

По-голямата част от децата, които се затрудняват с четенето, всъщност имат слаби умения за слухова обработка. Това може да не се забелязва в началото, когато детето е в предучилищна възраст и използва само говорна реч. Но когато започне обучението по четене, учениците с недобре развита слухова обработка изпитват големи трудности, защото четенето изисква по-високо ниво на точност в слуховата обработка – способността да се разпознават и разграничават ясно звуковете в състава на думите.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Съхраняването на думи в паметта (речниковия запас) е начинът, по който детето учи, мисли и чете – напасва текст към думите в речниковия запас в паметта си, за да разбере значението на текста. За да се случи това, е необходимо мозъкът да може да чува и съхранява по правилен начин звуковете за всяка една дума.

Работна памет

Четенето също така изисква способността да се задържа информация в работната памет по време на четене. Това е ключово, за да може човек да разбира текста, който чете и да прилага критично мислене в този процес. Ако работната памет не е развита правилно, децата ще имат големи трудности с умението за четене с разбиране още в 4-ти или 5-ти клас.

Внимание

Четенето с разбиране изисква и фокусиране на вниманието. Това е когнитивно умение, което не е добре развито при децата, които имат проблем с четенето.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Последователност

Способността на мозъка да организира информацията в определен ред се нарича последователност. Това е умение за езикова обработка от по-високо ниво, което се изисква за декодиране, правопис и извличане на значение от текст. При децата, които имат забавяне в слуховата обработка, се открива и недобре развито когнитивно умение за последователност, защото не е достатъчно тренирано.

Как да подобрим когнитивните умения?

Софтуерната програма Fast ForWord използва адаптивни алгоритми за постепенно развиване на скоростта на обработка до 40 звука в секунда. Това е необходимото ниво на скорост на обработка, за да може човек да чува естествената реч със 100% точност, а това е важно условие за постигане на ефективно четене и разбиране на текста.

Fast ForWord изгражда и умения за гладкост на четене и богат речников запас като използва упражнения подходящи за възрастта на детето.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Програмата е създадена от невроучени на базата на откритията за невропластичността с цел подпомагане на когнитивните умения на деца и възрастни като се стимулира мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите отговорни за четенето, концентрацията, работната памет, слуховата обработка, логическото мислене, усвояването на английски език и т.н.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord