Как да подобрим четенето според възрастта и различните видове затруднения с четенето?

Как да подобрим четенето според възрастта и различните видове затруднения с четенето 1200x1200

Често срещани проблеми с четенето

Какви са обичайните проблеми на децата с четенето? Това е важен въпрос, защото ако не знаете в какво точно се състои затруднението на детето ви, трудно ще откриете най-подходящото решение. Тази статия обяснява най-често срещаните проблеми с четенето, източника на затрудненията и решенията, които могат да помогнат.

Проблеми с четенето и решения за децата в начална училищна възраст

Проблем с четенето: Детето не винаги разпознава началните или крайните звукове

Много деца знаят кои букви съответстват на звуковете, но не могат да разпознаят тези звукове, когато те биват изговаряни.

Какво се случва: Една от най-често срещаните причини за проблеми с четенето е забавяне във фонетичната осъзнатост, способността да се разделят в ума думите на индивидуалните им звукове. Например, трудно се разпознават комбинации като /br/ or /bl/ на английски език, както и подобно звучащите съгласни в сричките /mu/ и /nu/. Изисква се добре развито умение за езикова обработка, за да се получи добро разграничаване на звуковете.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Как програмата Fast ForWord може да помогне: Научно базираната програма Fast ForWord се фокусира върху връзката между езиковата обработка и четенето. Скоростта на обработка се увеличава постепенно с малки стъпки като ефективно се добавят „пиксели“ към звуковата яснота. Това помага на малкия читател да идентифицира звуковете вътре в думите, което е основата за декодирането.

Проблем с четенето: Налучкване, погрешно произнасяне или пропускане на думи по време на четене

Много деца затрудняващи се с четенето пропускат думи, прочитат първо тези, които могат да разпознаят и допълват непознатите думи по-късно. Когато не могат да декодират думата, се опитват да я налучкат.

Какво се случва: Думите биват пропускани или налучквани, защото не биват разпознавани от четящия, който се опитва да заобиколи проблема с декодирането като прави усилия да запамети всички думи. Това е неефективна стратегия, която води до още по-големи проблеми в 3-ти, 4-ти и 5-ти клас, тъй като списъкът с думи нараства с огромна скорост.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Детето има нуждата да се научи да чете така, както слуша, т.е. да декодира всеки звук или буква веднага щом се появи. Това изисква умения за обработка на звуковете, които позволяват автоматично декодиране с естествена за речта скорост.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Проблем с четенето: Детето забравя думи почти веднага след като му е помогнато с разчитането на дадените думи

Много деца фрустрират родителите си и учителите си като не успяват да разпознаят същата дума, която им е била казана преди малко, когато я видят в следващ параграф или на следващата страница.

Какво се случва: За едно дете в първи клас, което се затруднява с четенето, текстът може да изглежда като написан на чужд език. То вижда толкова много думи, които не може да разпознае, че започва да се чувства напълно объркано. Също така, запазването на думите изисква контекст. Ако кажете на детето си дума и то я види написана в текст по начина, по който сте я произнесли, то ще я запомни. Но когато думата се чете по един начин и се изписва по различен начин, както е в английския език, детето често не успява да я запомни.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Като подпомогне процеса на езикова и слухова обработка, програмата добавя „пиксели“ към качеството на звука. Това прави възможно ясното и точно чуване и спомага за подобряване на четенето. Така децата усвояват бързо декодирането на думите със стандартен правопис и остава само необходимостта да научат думите с нестандартен правопис (най-вече валидно за английски език), а това е много по-лесно изпълнима задача.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Проблем с четенето: Не могат да се справят с правописа

Без съмнение, необходимо е време децата да научат правилата за правопис и изключенията. Но правописът в началното училище е проблем единствено, ако детето се затруднява със стандартните, фонетични думи. В такива случаи, става въпрос не само за затруднение с точността в правописа. Разпознаването на правописните модели е важна част от това как мозъкът чете. Правописът е ключово декодиращо умение. 

Какво се случва: Лошият правопис често е индикатор за недобре развити фонетична и фонологична осъзнатост. Ако думите със стандартен фонетичен правопис са проблем за детето, тогава за него ще е още по-трудно да усвои правилата и изключенията, тъй като всяка дума му изглежда нестандартна и непринадлежаща към който и да правописен модел.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Програмата изгражда фонологичната осъзнатост на ученика, за да може да превърне декодирането на фонетичните думи в нещо естествено. Също така, предлага на детето упражнения за трениране на прилагането на правилата и изключенията.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Проблем с четенето: Детето изпитва огромна съпротива към четенето

Много деца, затрудняващи се с четенето, започват да изпитват съпротива към четенето на глас пред родителите. Освен това, те лесно се разсейват в часовете по четене в училище.

Какво се случва: Четенето на глас е унизително за децата, които имат големи затруднения с четенето. Усещат натиск от страна на родителите и учителите. Виждат колко по-лесно е четенето за техните съученици и изпитват фрустрация и срам, че не могат да четат. В резултат на всичко това, те започват да избягват мъчението да четат.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Това е един от най-често срещаните проблеми с четенето. Основната цел е четенето да стане лесно и естествено. Ако това бъде постигнато, малките ученици ще имат по-голямо желание за четене, а по-честото практикуване на тази дейност ще спомогне за още по-значимо подобрение на уменията им за четене.

Проблем с четенето: Допълнителната подкрепа и индивидуалните уроци не помагат

Много програми, терапии и/или учители в Америка имат добра репутация за подпомагане усвояването на четенето. И все пак, факт е, че въпреки допълнителната подкрепа, резултатите в Северна Америка по отношение на нивото на четене не са се подобрили значително.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.
Какво се случва: Повечето програми заобикалят подлежащите затруднения с езиковата обработка. Учителите създават упражнения с повторения, които не успяват да разрешат проблема със забавянето в езиковата обработка, което превръща упражненията за четене в дълги и мъчителни за децата.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Fast ForWord е програма базирана на принципи от невронауката по отношение на честота, интензитет и оформление. По този начин се адресират подлежащите проблеми. Способността да се идентифицират ясно сричките и подобните звукове е ключово за подобряване на четенето.

Проблем с четенето: Детето изостава с четенето в сравнение с другите предмети

За много ученици четенето на нивото, което се очаква за дадения клас, не е достатъчно добро постижение. Като се има предвид коефициента им на интелигентност и/или представянето им по математика и други предмети, често се оказва, че те имат потенциала да развият умения за четене много над средното ниво за възрастта им, но за съжаление не са развили оптимално своите способности в тази конкретна сфера на ученето.

Какво се случва: Много умни деца имат забавяне в езиковата обработка, което спъва развиването на уменията им за четене, а това влияе на цялостния им прогрес в учебния процес. Това често води до фрустрация и поведенчески проблеми.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: В повечето случаи, подобрената езикова обработка отваря възможността и за изграждане на уменията за четене. Достигането до много високо ниво на уменията за четене, което е дори над очакваното за възрастта им, се случва бързо и лесно. Естествено интелигентни деца поставени в неефективна учебна среда имат проблем с четенето, но с помощта на Fast ForWord промяната в уменията им за четене е бърза и значителна.

Проблеми с четенето при деца в прогимназиална и гимназиална степен

В процеса на порастване, децата се научават да декодират, но списъкът със затрудненията при четене се променя. Проблемите с четенето при ученици в 6-ти клас не са толкова очевидни както при малките деца, които се затрудняват със самото изговаряне на думите при четене на глас. Въпреки това, по-големите ученици се изправят пред други проблеми, които са спънка пред академичното им израстване. 

Проблемите с четенето при по-малките ученици са широко разпространени и донякъде са очаквани, защото само по себе си научаването на четенето е предизвикателство. Но проблемите с четенето в прогимназиален етап и в гимназията са по-сериозни и изискват ефективни методи за разрешаване.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Проблем с четенето: Ученикът чете бавно

Повечето ученици се научават да декодират до започването на прогимназиалния етап, но много от тях четат бавно, което влияе негативно на процеса на учене, правене на домашната работа и минаването на тестовете в училище. Бавното четене също така подкопава интереса на учениците въобще към четенето. 

Какво се случва: Учениците успяват да декодират, но това изисква от тях много концентрация и по тази причина скоростта на четене се забавя. Способността им да разбират и запомнят информацията от текста е влошена и това води до необходимостта от постоянно препрочитане на страниците, което от своя страна още повече забавя четенето.

Проблем с четенето: Ученикът не може да чете продължително време

Издръжливостта на четене е важно умение. Много деца със затруднения с четенето могат да четат само в рамките на няколко минути наведнъж. Това пречи на тези ученици да прочетат необходимия материал за подготовка за тест или за качествено научаване на уроците. Също така, резултатът е недостатъчно практикуване на четенето.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Какво се случва: Липсата на издръжливост на четене индикира недобре развити умения за четене и/или слабо разбиране на текста по време на четене. Неефикасното декодиране изисква големи усилия от учениците при четене. Налага им се да разпределят вниманието си между декодирането и извличането на значението от текста, а това превръща четенето в изтощителна дейност. Слабото разбиране на текста ги кара лесно да се отегчават от четенето, а в по-лошите случаи – да не могат да разберат значението въобще. И двете неща водят до съкращаване на времето прекарано в четене. 

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Програмата третира подлежащите проблеми, които са първопричината за затрудненията с четенето и постепенно се постига ефикасност на четене, по-добро разбиране и повече ангажираност и интерес към четенето. 

Проблем с четенето: Изоставане с развиването на уменията за четене с разбиране

Голяма част от проблемите с четенето се появяват в прогимназията, когато съдържанието в учебниците стане много по-сложно и това се превръща в предизвикателство, ако нивото, до което са развити до този момент уменията за четене не е достатъчно високо. 

Какво се случва: Четенето с разбиране изисква автоматичност на декодирането, така че умът да е напълно свободен за насочване на цялата концентрация към разбирането на текста. В по-късните класове, разбирането изисква интерактивен, метакогнитивен подход към четенето, за да може ученикът да дефинира основните идеи и да мисли критично за текста. Тези умения не са развити при учениците, които изпитват затруднения с четенето. 

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Програмата работи за премахване на подлежащите пречки пред четенето – недобре развитите когнитивни умения. Освен това, на по-късен етап програмата използва науката за естественото учене, за да тренира и ускори четенето с разбиране и уменията за метапознание.

Проблем с четенето: Учениците не обичат да четат

Много ученици не обичат да четат какъвто и да е текст – в учебниците, книги, вестници или списания. 

Какво се случва: Някои ученици просто не са заинтригувани от четенето, но също така е вярно, че в човешката природа е заложено да се избягват нещата, в които не се чувстваш добър, а именно по този начин се чувстват децата, които се затрудняват с извличането на смисъла от текста по време на четене. Ако не си добър в четенето, естествено е да се опитваш да го избягваш.

Как Fast ForWord може да помогне на детето: Постигането на наслада от четенето е една от най-важните цели на програмите за подобряване на уменията за четене. Това е предизвикателна цел за интервенциите в средното училище, като се има предвид, че децата със затруднения в четенето са изграждали съпротива срещу четенето от години. Стратегията на Fast ForWord е да направи четенето по-лесно и по-приятно. Когато това се случи, учениците са удовлетворени от подобренията си и продължават напред още по-мотивирани.

Какво представлява програмата накратко?

Fast ForWord и модулът Reading Assistant са софтуерно средство за подобряване на уменията за четене. В протоколите на програмата са заложени упражнения за третиране на най-честите причини за затруднения с четенето чрез решения, които се адаптират към индивидуалните нужди на всяко дете. Децата работят онлайн с дистанционни напътствия и подкрепа от специалисти обучени за работа с програмата Fast ForWord.
Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord