Как да помогнем при разстройство на слуховата обработка (APD) и симптоми на дислексия?

Как да помогнем при разстройство на слуховата обработка и симптоми на дислексия?

Защо повечето деца с дислексия имат симптоми на разстройство на слуховата обработка (APD)?

Много родители се притесняват, че детето им има нарушение на слуховата обработка (Auditory Processing Disorder или APD) и дислексия. Две отделни обучителни трудности, които трябва да се третират отделно. Или се притесняват, че симптомите на дислексия не се различават от разстройството на слуховата обработка.

Всъщност изборът не е между разстройството на слуховата обработка и дислексията. В повечето случаи двете състояния съществуват заедно, защото едното причинява другото.

Много деца, с диагноза нарушение на слуховата обработка, развиват навици за неправилно четене или дислексия. Това е така, защото за повечето деца с дислексия затрудненията при четене произтичат от основната трудност при езиковата обработка. Изоставащата фонематична осведоменост прави звуковете “b” и “d” еднакви например. И така те ги сменят, когато четат – не защото ги виждат еднакви, а по-скоро защото ги чуват по един и същи начин.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Дислексията и разстройството на слуховата обработка имат еднакви корени

Четенето е езиково умение – изисква фонологично съзнание, за да можете да се разделят думите на отделни звуци и след това да се разпознаят в текстова форма. Четенето също изисква речников запас и други езикови познания.

Децата със затруднения при слуховата обработка са склонни да имат слаби умения за фонологично осъзнаване и се борят с познаването на езика – граматика, синтаксис , речник, артикулация – което затруднява четенето, а това често води до диагноза дислексия.

Накратко, нарушението на слуховата обработка и дислексията са свързани по последователен начин. Слабите умения за слухова обработка причиняват симптоми на дислексия. Всъщност, един от най-добрите начини за разкриване на дислексия, начин за разграничаване между нормални затруднения при четене и дислексия е да се търсят признаци на нарушение на слуховата обработка при източника на проблема с дислексията.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Как да помогнем при разстройство на слуховата обработка и симптоми на дислексия

Нашата препоръка е да започнете от източника на проблема, като се подобри слуховата обработка. За целта може да се използва софтуерът Fast ForWord, онлайн с дистанционен контрол. Чрез подобряване на ефективността на обработката, свързаната работна памет и уменията за внимание, ние очакваме:

  • Да се подобри гладкостта на четене.
  • Да се подобри четенето с разбиране, чрез по-ефективно декодиране.
  • Подобряване на езиковите умения, възприемчивостта и изразителността.

Резултатите варират, като разстройството на слуховата обработка и дислексията са предизвикателствата, в преодоляването на които Fast ForWord има значителен успех. Нашето софтуерно-базирано лечение се основава на идеята, че: (1) четенето е проблем със слуховата обработка и (2) мозъкът е пластичен и може да се пренастрои, за да преодолее разстройството на слуховата обработка и свързаните с него симптоми на дислексия.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord