Как да развием четене с разбиране чрез индивидуален подход за всяка възраст?

Как да развием четене с разбиране чрез индивидуален подход за всяка възраст?

Софтуерна програма за четене с разбиране – индивидуален подход за всяка възраст!

Четенето с разбиране е сложно. За да се счита, че един ученик в 8-ми клас има добри умения за четене с разбиране, е необходимо той да може:

 • Да разбира основната идея в един текст;
 • Да разбира последователността на събитията, контекста и героите;
 • Да си изяснява части от текста, които не са били ясни за него от пръв прочит;
 • Да свързва текста с предишни знания или опит;
 • Да чете с метакогниция – способността да чете текста, да разбира значението му в контекста и да мисли критично, за да може се коригира сам, докато чете (това е частта с метакогниция). Този процес е описан много добре от Рийд Лион, като част от изследователска статия на NIH.

Ефективните интервенции за развиване на уменията за четене с разбиране помагат на учениците да подобрят именно тези умения изброени по-горе.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Четенето с разбиране за гимназията, т.е. четенето с разбиране с метакогниция, не е лесно умение за овладяване. Не всеки човек успява в училище да усвои четенето с разбиране на такова високо ниво. Но това умение е от изключително важно значение за успешното учене в средното училище, в университета и за професионалното развитие на всеки възрастен.

Системата Fast ForWord за четене с разбиране

Системата Fast ForWord се състои от програмите Reading Assistant и Fast ForWord. Програмата Fast ForWord е базирана на открития на невронауката и има за цел да подпомогне децата и възрастните в развиването на когнитивните, езиковите и мисловните умения. Те стоят в основата на четенето с разбиране. Fast ForWord стимулира мозъка на учащите да изгражда тези умения стъпка по стъпка. Някои ученици използват програмата, за да запълват липси в познанията и уменията си, дори и да нямат големи затруднения с ученето и четенето, а други деца разчитат на програмите Fast ForWord и Reading Assistant като ефективна интервенция за преодоляване на значими трудности с четенето и уменията за учене.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Основни умения за четене с разбиране

Много когнитивни процеси са необходими по време на четене. Индивидуалната последователност от софтуерни упражнения във Fast ForWord в допълнение с Reading Assistant, изграждат следните умения, които са смятани за същностни за постигане на високо ниво на четене с разбиране:

Познаване на езиковите умения

Четенето с разбиране изисква следния набор от езикови умения:

 • Фонология – способността да се чуват и обработват звуковете, фонемите, от които са съставени думите;
 • Синтаксис – правилата за структуриране на изреченията, включително и граматиката;
 • Семантика – свързване на думите с тяхното значение;
 • Прагматика – разбиране как контекстът влияе на смисъла.

Докато повечето деца успяват да усвоят тези умения чрез слушане на речта, то при децата със забавяне в слуховата и езиковата обработка това не се случва по естествен път и е необходима ефективна интервенция за преодоляване на трудностите с четенето, слуховата и езиковата обработка. Адаптивните онлайн упражнения в програмата Fast ForWord помагат за трайно подобряване на тези умения.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Мисловни процеси по време на четене (плитко и дълбинно обработване на прочетената информация)

Съществуват две нива за четене с разбиране, които изискват две нива за обработване на информацията. Плиткото ниво на обработване на информацията е буквалното четене с разбиране, при което ученикът разпознава думите и структурата на изреченията, за да постигне базово разбиране на текста.

Дълбинното ниво на обработване на информацията се отнася до по-високо ниво на разбиране, при което буквалното значение на думите се свързва с останалата част от информацията и се поставя в контекст.

Поставянето на думите в контекст, извличането на изводи, критичното мислене по отношение на текста – всички тези задачи изискват дълбинно ниво на обработване на информацията и способността да разсъждаваш, докато четеш. При хората, които са развили много добре уменията за четене това се случва интуитивно – по време на четене те сравняват и съпоставят информацията от текста със своите натрупани до този момент познания и разбирания за света.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Упражнения за четене с разбиране

За четящите, които имат затруднения с декодирането на текста, разсъждаването по време на четене се оказва изключително трудно, защото концентрацията им е изцяло върху самото декодиране. Програмите Reading Assistant и Fast ForWord съдържат упражнения, които развиват ключовото умение за разсъждаване по време на четене.

Програмата Fast ForWord използва задачи за довършване на изречения и други свързани с текста упражнения, чрез които учениците се научават да декодират автоматично, докато умът им е фокусиран върху аналитичните задачи.

Reading Assistant е онлайн личен, интерактивен преподавател по четене. Чрез Reading Assistant ученика се научава да извлича най-важното от голям обем информация. Програмата използва авангардна технология за гласово разпознаване и „слуша“ как ученика четете. При нужда се намесва в момента, когато обучаваният има затруднения, като изрича думата правилно. Научни изследвания доказват, че Reading Assistant изгражда разбиране и речник, като подобрява плавността и уменията за четене с добро произношение, без акцент. Изследванията показват, че учениците, използващи програмата Reading Assistant, могат да подобрят нивото си на четене до 50% повече и по-бързо от учениците, които учат по традиционния начин, за същия период от време.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Издръжливост при четене

Практикуването на дадено умение води до неговото усъвършенстване. Това важи и за четенето – децата е нужно да четат продължителен период от време, за да подобрят това умение.

Програмата Fast ForWord развива издръжливостта на четене при малки ученици, тийнейджъри и възрастни по следните начини:

 • Прави четенето по-лесно – Fast ForWord автоматизира декодирането, така че то да не изисква концентрация, а това предотвратява изтощаването от продължително четене.
 • Подобрява четенето с разбиране – способността да се разбере текста прави четенето по-интересно и приятно.
 • Повишава скоростта на четене – Reading Assistant и Fast ForWord подобряват фокуса на внимание, намаляват необходимостта от препрочитане и обогатяват речниковия запас. Думите стават по-разпознаваеми, а това намалява нуждата от паузи по време на четене. По-бързото четене превръща дейността в по-интересна и завладяваща.
 • Спомага за подобряване на селективното внимание. Това също е важно, за да се постигне издръжливост на четене.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Издръжливостта на четене означава повече практикуване на тази дейност, а това неизменно води до подобряване на уменията за четене.

Учениците практикуват уменията за четене с разбиране с помощта на модула Reading Assistant – без да бъдат осъждани и критикувани, те получават напътствия и коригиране на грешките. Те развиват уменията си за четене по забавен и ефективен начин.

Метакогниция (метапознание)

Последната стъпка към овладяването на четенето е метапознанието – способността да се чете с критично мислене и четящият да се коригира сам. Метакогнитивните стратегии за четене с разбиране изискват дългогодишна практика, която може да започне едва след като ученикът започне да чете с разбиране.

Това е още една основателна причина да се започне навреме с работата за подобряване на уменията за четене с разбиране.

Стратегията, която софтуера Fast ForWord поддържа за четене с разбиране

Чрез компютърните програми Fast ForWord и Reading Assistant, Европейски център по невронауки предлага на учениците възможност за доказано развиване на уменията за четене с разбиране. Тези две програми са насочени точно към уменията, определени от Националната група по четене в САЩ (създадена от NIHCD), като критични, а именно: фонетично осъзнаване, фонетика, практика на устното четене и обучение за стратегии за разбиране.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Всички ученици започват с познавателните и читателските основи, като целта е да се уверите, че детето ви има напълно развити познавателни и езикови умения, необходими за разбиране на текста. Нашата програма е адаптивна, което означава, че ако детето ви е овладяло основите, то ще премине бързо през този начален етап.

С упражненията във Fast ForWord учениците започват с развиването на основните когнитивни умения и уменията за четене. Така се осигурява базата за изграждане на уменията за четене с разбиране. Програмата е адаптивна, което означава, че ако детето вече има изградени основни когнитивни и езикови умения, то ще премине през първата фаза изключително бързо.

Втората фаза на обучението с програмата Fast ForWord се фокусира конкретно върху четенето с разбиране и изгражда всички умения свързани с него. Програмата спомага за ускоряване на скоростта на четене на учащите на всяка една възраст. В началото целта е да се изградят умения за разбиране на ниво изречение, а след това – четене с разбиране на ниво контекст и най-накрая се развива умението за метапознание.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Едно от предимствата на използването на програмата Fast ForWord е, че учащите получават професионална помощ и съдействие от специалисти обучени да работят с програмата. Най-ефективните интервенции за развиване на езиковите, когнитивните умения и уменията за четене включват софтуер базиран на невронауката, но също така и напътствия от специалисти подготвени за професионална работа с програмата.

Тайната рецепта на Европейски център по невронауки е в прилагането на системата Fast ForWord:

 • И най-добрата програма в света за четене с разбиране няма да помогне, ако детето ви не работи редовно по нея;
 • Нашите Ментори наблюдават, напътстват, обучават и се намесват, когато е необходимо.
 • Специално създадена методология, начин на приложение и процеси за учене и терапия.

Програми според възрастта

Целите на софтуера Fast ForWord варират значително според възрастта на учащите. Упражненията за четене с разбиране за деца в начална училищна възраст са фокусирани върху развиване на фундаменталните умения за автоматично декодиране и създаване на базов речников състав.

При учениците в прогимназията и средното училище, програмата цели не само подобряване на умението за автоматично декодиране, но и трениране на уменията за критично мислене и разсъждаване по време на четене, за да се постигне постепенно дълбинно ниво на обработване на информацията и разбиране на текста.

Източник: Gemm Learning

Виж още

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord