Как мозъкът чете и разбира думите и съдържанието на текстовете?

Какво е приложна математика - принципи и приложение

Четящият мозък

Смятаме четенето за базово умение, което може и би трябвало да се развие естествено. Много от децата могат да усвоят четенето на 6-7 годишна възраст. Но запитваме ли се как нашият мозък се адаптира, за да научи четенето и да разбира писмената реч? В тази статия ще се гмурнем надълбоко в когнитивните изследвания зад това как мозъкът ни се учи да чете.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Мозъкът ни не е програмиран да чете

Преди да започнем да изследваме механиката и процеса на четене, важно е да разберем, че четенето е сравнително ново придобито умение за хората. Езикът е визуален формат, който се е появил за първи път с йероглифите на древните египтяни. Но изискването за усвояване на четенето от населението е нещо, което съществува само в последните 300-400 години от човешката история.

Има силен културен елемент в това какво е значението на четенето за даден индивид. Думите и буквите изглеждат различно, някои езици се четат отляво надясно, докато при други езици е обратното. Някои езици са фонетични, а други езици като английският са в по-малка степен фонетични.

Какъвто и да е езикът, тъй като четенето не е естествено (вродено) умение като ходенето или говоренето, пред всеки мозък стои предизвикателството да открие как да чете. За много деца това е първото по-голямо предизвикателство в учебния им процес. И тук идва мястото на когнитивната наука.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Използване на когнитивната наука за разбиране на това как мозъкът чете

Когнитивната наука се занимава с изследване на това как умът работи. Тя е сравнително млада наука, която се появява в 50-те години на миналия век и дава познания за това как мозъкът обработва информация. През последните години когнитивната наука е използвана за по-добро разбиране на широк кръг от теми – от процеса на вземане на решения до изкуствения интелект.

По отношение на четенето, когнитивната наука може да ни помогне да разберем как мозъкът се научава да чете и какви трудности някои ученици имат при усвояването на четенето на по-късна възраст от обичайната.

Връзката между четенето и когницията (познавателните процеси) е по-ясна отколкото обикновено се смята. Когато четем, ние извличаме информация от паметта ни за думите, в която е съхранено значението на всички думи, които някога сме чули.

Мозъкът се учи да чете чрез един прост модел – разпознаване на форми (които ние наричаме „букви“) и свързване на тези форми със съответните им звукове. Така в момента разбирате текста, който четете като виждате буквените символи, свързвате ги в думи и извличате тяхното значение от семантичната памет (паметта за съхраняване на значението на думите).

Мозъкът развива това умение с помощта на няколко стъпки, които ще разгледаме по-детайлно.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Мозъчни карти – Как мозъкът създава карти за свързване на текста със звуковете?

Знае се, че мозъкът е добър в създаването на връзки. Когато видим една дума, мозъкът възстановява съответния звук от паметта и го свързва с останалите звукове в думата. Този процес е известен като фонемна осъзнатост и е първата стъпка в научаването на четенето. Фонемната осъзнатост е способността да се чуват, идентифицират и използват отделните звукове в устната реч.

Например, фонемна осъзнатост е да можеш да разделиш думата „лъжица“ на съставните й звукове. Фонемната осъзнатост е ключов определящ фактор за успех в четенето, а децата, които не са развили това умение достатъчно добре в ранна детска възраст, изпитват големи затруднения с четенето, когато са вече в училищна възраст.

Как мозъкът свързва звуковете, за да се получат думите?

Мозъкът прави това като съхранява в паметта звуковете, които чуваме и след това свързва тези звукове с думите, които виждаме. Този процес е известен като фонологично записване и е част от процеса на научаване на четенето.

Когато видим дума, мозъкът ни възстановява асоциирания звук от нашата памет и го свързва с буквения символ от думата. Когато, например, видим английската дума „spoon“, мозъкът ни възстановява трите отделни звукове (/s/, /p/, and /oo/) и ги свързва в дума.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Фонологичното записване е значим фактор за успех в четенето и децата, които не са развили добре това умение, често имат трудности с усвояването на четенето на по-късна възраст.

Какви трудности могат да възникнат при фонологичното записване?

Съществуват няколко трудности, които могат да попречат на човек да развие или използва ефективно фонологичното записване. Първият проблем е свързан с това, че детето може да не е чувало дадения звук или комбинация от звукове. Например, ако детето никога не е чувало звука /sp/ на английски език, то не е записало фонологично този звук и може да му бъде трудно да свърже звука с буквените символи в думата “spoon”.

Това е основна трудност, която се проявява в забавяне на езиковата обработка. Също така, това е често срещано и при хора, които изучават английски като нов език, особено при азиатците, чиито родни езици са тонални, а не фонетични. Техният мозък не е трениран да дешифрира комбинация от два съгласни звука.

Как мозъкът извлича значение от текста?

Този процес е известен като семантична обработка и е свързан с това как мозъкът ни разбира текста, който четем. Когато видим дума, мозъкът ни възстановява от паметта съответното значение от семантичната ни памет (изградена на база слушане на устната реч) и я свързва с думата, която сме видели в текста.

Например, когато видим думата „котка“, мозъкът ни изважда от паметта значението на думата (четириного животно, което издава мяукащи звуци) и го свързва с думата, която сме прочели.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

За да може четенето да бъде автоматичен процес, който не изисква усилия, изброените по-горе умения е нужно да са добре развити и съответните когнитивни процеси да текат гладко. Ето защо четенето е предизвикателство. Толкова много процеси трябва да са предварително добре развити, за да може детето да декодира думите и да извлича значението им. Това е причината немалко деца да се затрудняват с четенето, а доста ученици, и дори възрастни, не успяват да овладеят достатъчно добре четенето.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord