Обратната връзка от учители и родители – как с нейна помощ да се изгради нагласа за израстване у детето?

Обратната връзка от учители и родители

Даването на обратна връзка от учителите и родителите след като детето завърши определена учебна задача, е много важен момент, защото може да определи отношението му към дадения учебен предмет или към самото учене. Целта е да се създаде нагласа за израстване, която мотивира ученика да продължава да прави усилия и да се стреми към подобряване на уменията, а не да се фиксира единствено върху оценките. Когато детето не цени прогреса си, а се интересува само от резултатите на тестовете, може бързо да загуби мотивация, ако не получи очакваната оценка.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Даване на обратна връзка от родители и учители?

Какво е нужно родителите и учителите да имат предвид при даване на обратна връзка?

  • Единствената цел на обратната връзка е да се подхрани вярата на детето в способността му да се учи и да постига прогрес, да се отбележат положителните неща в начина, по който е направило задачата, като същевременно се посочат нещата, които може още да подобри.
  • Важно е да се избягват забележки и критики, които подкопават увереността и достойнството на детето. Това обикновено се случва, когато възрастният изпитва раздразнение от факта, че детето е допуснало грешка или не успява да прояви търпение и да даде насоки на детето по спокоен начин. Тогава родителят или учителят е възможно да отправи критика към личността на детето и да използва обидни за детето етикети или рязък тон. Всички тези неща могат да доведат до това детето да се откаже от ученето, да има проблеми със самооценката и да избягва да опитва да усвои нови умения или дейности.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
  • Нека обратната връзка да е ясна и да помага на детето да разбере с кои конкретни неща се е справило чудесно и върху кои специфични неща има нужда да поработи. Добрата обратна връзка помага на ученика да разбере какви стъпки са нужни, за да постигне напредък. Пример за неясна обратна връзка, която звучи прекалено общо: „Есето ти не ми хареса. Можеш да се справиш по-добре.“.
  • Помогнете на детето да преодолее страха от грешките чрез личния си пример. Когато вие самите признавате, че правите грешки, поемате отговорност за тях като ги коригирате и говорите с детето за това, че важното е човек да се учи от грешките, тогава то създава здравословна нагласа към живота, към себе си и към процеса на учене. Изключително ценно е за ученика да знае, че грешките не отнемат от стойността му като личност, а са част от израстването.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

В някои случаи затрудненията с ученето могат да продължават дълго време и да се дължат на недобре развити когнитивни умения и екзекутивни мозъчни функции. Едно иновативно и ефективно решение е да се използва софтуерна програма като Fast ForWord, която е създадена от невроучени с цел да се стимулира мозъка на учениците да изгражда нови невронни връзки в областите отговорни за четенето, ученето на език, работната памет, концентрацията, слуховата обработка и логическото мислене. Програмата може да се интегрира в учебния процес както в училищна, така и в домашна обстановка.

Източник: My Brainware

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord