Fast ForWord за обучение на деца със синдром на Даун

Fast ForWord за обучение на деца със синдром на Даун

Макар и децата със синдром на Даун да си приличат външно на пръв поглед, всяко едно е различно от другото по характер и умения. Например, две деца на една и съща възраст се справят с различно темпо и в общуването, и с уроците в училище.

Има фактори, които са от значение за тяхното развитие:

 • Средата, в която са израснали;
 • Стимулацията, която са получавали през първите месеци от живота си;
 • Отношението, което са получавали от близките си.

При всички дечица обаче има нещо общо – затруднения при научаването на език, било то и майчин. Съществуват както психологически, така и биологични причини всички хора със синдром на Даун да изпитват затруднения при научаването на втори език. Познаването на неврологичната им основа ще позволи прилагането на подходящи стратегии за преподаване.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Какво е синдром на Даун?

Тризомия 21, по-известна и с наименованието синдром на Даун, е генетично заболяване, което засяга около 100 новородени годишно на територията на България. Причината за неговата поява е анормалното клетъчно делене, което произвежда допълнително копие на цялата или част от хромозома 21. Това променя начина, по който се развиват тялото и мозъкът на бебето.

Децата с Даун имат определени външни белези, които ги отличават от останалите:

 • По-плоско лице;
 • По-малки устни и нос;
 • Очи в бадемовидна форма;
 • По-дребен ръст;
 • По-малки пръстчета на ръцете и краката.

Заболяването варира по тежест при различните хора, като често води до интелектуални затруднения и забавяне на развитието. За съжаление, то често върви ръка за ръка и с кардиологични и храносмилателни заболявания.

Ранното диагностициране, чрез изследване за синдром на Даун, ще даде нужното време на родителите за по-ясно разбиране на заболяването. Това несъмнено би повишило качеството на живот на децата.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Как помага обучителната програма Fast ForWord

При живот със синдром на Даун когнитивните и езиковите затруднения са неизменна част от човека. Проблемите с изучаването на чужд език не са рядкост и често професионалистите препоръчват говоренето само на майчиния език. Според тях, на тези деца им е трудно изучаването на родния език, а научаването на втори е още по-трудно.

На пръв поглед препоръката изглежда логична. Но има проучвания, които показват, че деца с Даун успешно научават втори език. Не само това, но и той не пречи на майчиния, ако двата езика се използват интензивно и постоянно.

В наши дни двуезичната среда е необходимост, а не избор. Научаването на глобален език, като английския, би помогнало на децата с тризомия 21 и тяхното интегриране и приобщаване. За целта е нужно персонализирано обучение, което да се движи с темпото на учениците.

Fast ForWord е програма за индивидуално обучение, която помага за успешното научаване на английски език с терапия чрез мозъчна пластичност. Тя е в полза за развитието на над 40 когнитивни умения, пряко свързани с уменията за учене, решаване на проблеми и изпълнение на задачи.

Интелигентният софтуер Fast ForWord е в помощ и при развитието на ключови екзекутивни функции, каквото е четенето. Те са важни, за да може учениците с лекота да планират и преминават от една задача в друга.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Основни предимства на обучението с Fast ForWord

Обучението с Fast ForWord притежава множество предимства пред обикновеното. Главното е, че се адаптира към темпото на учене, което го прави подходящо за деца със специални образователни потребности.

Програмата е с вграден интелигентен алгоритъм и обучението е напълно персонализирано, като следва напредъка на курсистите и дава навременна обратна връзка. То е под формата на игра чрез метода проба-грешка, повторения и модели на подражание.

Този вид поднасяне на материала е изключително подходящ за деца със специални образователни потребности. Първо, защото те се обучават със свое темпо и второ, защото се повишава тяхното самочувствие, когато наблюдават своя успех.

От голяма полза е и това, че курсът по английски език с Fast ForWord е дистанционен, тоест децата ще учат от уюта на дома си.

Методи на обучение при деца със синдром на Даун

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Повечето хора със синдром на Даун са различни, но всички те изпитват трудности при изучаването на втори език. Добра стратегия е да избягвате стереотипите и да предложите индивидуално обучение, което да съответства на нуждите на учениците.

Също така, за да извлекат децата максимална полза от обучението си, трябва да се обърне внимание както на силните, така и на слабите им страни. Това е важно, за да може със силните страни да се компенсират слабите, когато е възможно.

Често при децата с тризомия 21 може да липсва мотивация за учене, заради неуспешните им предишни опити. Правилното управляване на демотивацията ще разкрие нови възможности пред тях, защото вече няма да се страхуват от провал.

По-долу описваме и част от методите за обучение по английски език за деца със синдрома на Даун, които биха били полезни.

Визуални елементи

Всяко дете със синдром на Даун учи по различен начин. Факт е, че голяма част страдащите от заболяването имат чудесно визуално възприятие. Използването на флашкарти с думички на английски, както и книжки и видеа, биха помогнали при първите стъпки в езика.

Много е важно вниманието на децата да е ангажирано и да правят нещо интересно. В обратния случай шансът да се разсеят е по-голям.

Учене чрез повторения

Редовните упражнения по английски език и повтарянето на новите думички ще помогнат за тяхното запомняне. Добиването на нови знания трябва да се случва последователно, за да се затвърди езиковото обучение.

Опростяване на езика

Колкото по-кратки са изреченията и по-лесни думите, толкова по-достъпен би станал английският език спрямо уменията на децата със синдром на Даун. Това е така, защото сложните граматични структури могат да бъдат объркващи и разсейващи.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Персонализирано обучение

Напредването със собствено темпо е най-правилният начин за обучение на деца с тризомия 21. Методът на преподаване с Fast ForWord е точно такъв. Програмата подобрява когнитивните умения, отговорни за ученето.

Първите три нива на Fast ForWord не са пряко обвързани с английския език. Те са под формата на забавна игра. Използват се звуци, които тренират различни части на детския мозък. Този вид упражнения развиват паметта, звуковата обработка, концентрацията и много други умения.

В малка част от упражненията се използва английски на основно ниво. Те са забавни и елементарни за децата със специални образователни потребности.


Вярно е, че страдащите от Даун изпитват затруднения в изучаването на втори език. Тази цел обаче не е невъзможна. Нормално е процесът да отнеме повече време, но търпението, постоянството и подкрепящата среда са ключови за успешното изучаване на английски език.

Често задавани въпроси

Не е задължително един човек да има всички изброени състояния, но е възможно да има едно или няколко от тях:

 • Сърдечни проблеми;
 • Затруднено зрение;
 • Нарушен слух;
 • Чести инфекции;
 • Хипотиреоидизъм;
 • Нарушения на кръвта;
 • Хипотония;
 • Проблеми с горната част на гръбначния стълб и др.

Всички дечица изпитват различни емоции – радост, тъга, ярост. Тези с тризомия 21 често не успяват да изразят чувствата си по начин, който да е разбираем за околните. Възможно е поведението им да изглежда като агресивно, но не е.

В по-напреднала възраст също има известни промени в поведението, заради други състояния и заболявания. Хората със синдром на Даун се считат за изложени на повишен риск от депресия, хипотиреоидизъм и Алцхаймер.

Главните причини са две – персонализираното обучение и развитието на голям брой когнитивни умения, които спомагат образователния процес. Изкуствената интелигентност във Fast ForWord дава възможности за напредък със собствено темпо и обучение чрез най-подходящия за възможностите на детето метод.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord