Fast ForWord при деца с хиперактивност и дефицит на внимание – третиране у дома чрез онлайн програма с висока ефективност!

Fast ForWord при деца с хиперактивност и дефицит на внимание

Детето ви разсейва ли се лесно по време на четене или в учебните часове? В миналото се е смятало, че симптомите на Синдром с дефицит на вниманието и хиперактивност са перманентни и е най-добре да бъдат третирани с лекарства.

В днешно време е установено, че в много голям процент от случаите Синдромът с дефицит на внимание и хиперактивност е симптом на недобре развити когнитивни и учебни умения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Когато се изправят пред трудности в учебния процес или по време на четене, много от децата се „изключват“ или проявяват избягващо поведение – разсейват се и по този начин бягат от предизвикателствата. Това често бива диагностицирано като Синдром с дефицит на внимание и хиперактивност.

Това забавяне в развитието на когнитивните умения е свързано с езиковата обработка и може да бъде третирано по естествен начин без да се стига до вземането на лекарства за дефицит на внимание.

Програмите, които се използват като естествен начин за преодоляване на проблема са базирани на невронауката, за да се постигне промяна на невронно ниво. Това води до намаляване на симптомите на дефицит на внимание и третиране на СДВХ в самия корен на проблема и по този начин се гарантира трайна положителна промяна.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Как програмата Fast ForWord помага на деца с хиперактивност и дефицит на вниманието?

Fast ForWord е интервенция базирана на невронауката, която използва адаптивни упражнения, за да подобри когнитивните умения на децата.

При повечето деца тези умения – работната памет, вниманието, четенето, слуховата и езиковата обработка, се развиват по естествен начин чрез ежедневните езикови интеракции (водене на разговори с възрастните, слушане на разговори на възрастните, четене вечер преди лягане от родителите).

Но при някои деца е необходима допълнителна стимулация на мозъка с повече упражнения, за да се изградят нужните невронни връзки.

Всяко упражнение в програмата Fast ForWord таргетира едно или повече когнитивни умения.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Ето как подобренията във всяко едно от тези умения помага за намаляване на симптомите на хиперактивност и дефицит на внимание:

  • Работна памет – подобрената работна памет позволява да се постигне по-добро разбиране на материала и следователно повече интерес към ученето и фокус на внимание към учебните задачи.
  • Внимание, скорост на обработка и слухова обработка – при работа с упражненията от програмата Fast ForWord се подобрява скоростта на обработка на информацията и слуховата обработка. Това помага на децата да повишават своята ефективност по време на учене, което също им помага да станат по-ангажирани с ученето и да се концентрират по-лесно.
  • Последователност – способността за запазване на информация в правилния ред е важна за доброто разбиране на текста. По същия начин, запазването в работната памет на буквите и звуковете в правилния ред е необходимо за изговарянето на думите по време на четене.

Способността за спазването на последователността е важна и в математиката. Подобряването на тази способност може да има много силен положителен ефект върху уменията за учене и следователно – върху желанието за ангажиране с учебния процес и фокуса на внимание.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Трениране на специфичните умения за внимание

Развиването на когнитивните умения води до подобрения и в селективното внимание.

В допълнение, програмата Fast ForWord работи и директно върху индивидуалните умения за внимание:

  • Импулсивност – намалената импулсивност помага за подобряване на фокуса на внимание по време на тестовете в училище, подготвяне на домашната работа, четене и писане в клас.
  • Липса на внимание – повечето упражнения изискват даването на последователни верни отговори, а изискването за консистентна точност изгражда издръжливост на вниманието.
  • Лесно разсейване – научаването на умението за устояване на разсейващите фактори чрез работата с програмата, учениците развиват селективното внимание, способността да се остане фокусиран върху дадена задача в училище, по време на написването на домашната работа или по време на четене.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Изграждане на устойчивост по време на четене

Ключът към по-добро четене е самото практуване на четене. Това е като „параграф 22“ – за да си по-добър читател, е нужно да четеш. За децата със Синдром с дефицит на внимание и хиперактивност, това е цикъл труден за прекъсване. Програмата Reading Assistant, част от системата Fast ForWord помага за практикуване на четенето и развива умението четене с разбиране.

Програмата Fast ForWord разрешава този въпрос като първо изгражда умението за автоматичност на декодирането по време на четене, а това прави самия процес на четене по-лесен и децата успяват да четат за по-продължително време, което от своя страна също подобрява уменията им за четене.

По-лесното четене помага и да се постигне по-добро разбиране на текста по време на четене, което повишава удоволствието от самия процес на четене и съответно нараства нивото на ангажиране на децата с тази дейност.

Източник: Gemm Learning

Най-важните моменти
  • Как програмата Fast ForWord помага на деца с хиперактивност и дефицит на вниманието?;

  • Трениране на специфичните умения за внимание;

  • Изграждане на устойчивост по време на четене.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord