Преодоляване на дислексията в домашна обстановка – какво отличава Fast ForWord и как е доказана ефективността й?

Fast ForWord при деца с дислексия

Софтуерната програма Fast ForWord

Повечето деца с дислексия могат да преодолеят затрудненията с четенето с помощта на подходящите ефективни методи. Езиковите и когнитивни умения необходими за усвояване на четенето могат да бъдат подобрени с определени упражнения.

Въпросът е там, че докато децата без дислексия изграждат тези фундаментални умения по естествен начин само чрез слушане на разговорите на възрастните и включването в ежедневни езикови взаимодействия, то за децата с дислексия е необходимо да се осигурят специално разработени упражнения, за да се стимулира допълнително мозъка да изгради тези умения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Програмата Fast ForWord осигурява това допълнително стимулиране на мозъка при деца и възрастни, които имат дислексия.

Всяко едно упражнение представя на детето възможност за разпознаване на звукове появяващи се в бърза последователност, като постепенно се увеличава скоростта и сложността и в същото време програмата се съобразява с нивото и темпото на детето.

Така се постига надграждане на езиковите умения и ефективна езикова обработка при естествена скорост на речта. След това програмата добавя упражнения, които са специфични за процеса на четене.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Целта е да се постигне автоматичност на декодирането при четене и добро ниво на разбиране на текста по време на четене. Това води до значително подобряване и напредване в учебния процес и увереност на самото дете при посрещане на предизвикателствата в училище и по-нататък в живота.

Учениците могат да използват програмата Fast ForWord вкъщи и да получават дистанционни напътствия от специалист за изпълнението на упражненията.

Детето бива тренирано да чува и разпознава ясно звуковете в английския език. Програмата е разработена да подобрява езиковата обработка по такъв начин, че чуването на звуковете да е естествен процес и не изисква детето да ги учи един по един.

Програмата Fast ForWord взаимодейства с езиковите центрове в мозъка, което може да бъде видяно при използване на функционален магнитен резонанс. Наблюдава се увеличена активност в езиковите региони в мозъка по време на четене.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Прозорецът за нов начин на учене е винаги отворен

Много дълго време е съществувало вярването, че мозъкът е фиксиран и непроменлив след определена възраст, което е означавало, че няма начин да се разреши проблем като дислексията.

Обаче, в края на 70-те години на миналия век, някои невроучени (Хубел, Вейзел и Мерзеник) открили невропластичността. Това е способността на мозъка да променя структурата си и функциите си чрез трениране и преживелищен опит.

Изобретяването на функционалния магнитен резонанс през 90-те години на 20-ти век и използването му в научните изследвания даде възможност да се потвърди съществуването на невропластичността (мозъчна пластичност). Следователно, вече е напълно ясно, че мозъкът може да се променя и подобрява (Мерзеник, 2004).

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Този прозорец за подобрение остава отворен през целия живот на човека. Програмата Fast ForWord използва именно откритията за невропластичността, за да тренира мозъка да подобри когнитивните си функции.

Образите получени чрез функционален магнитен резонанс потвърждават ефективността на тренирането на мозъка с програмата Fast ForWord при третиране на дислексия.

Невропластичност и дислексия

При дислексия ограничената фонемна осъзнатост повлиява негативно върху усвояването на умението за четене. На образите от функционален магнитен резонанс при деца с дислексия се вижда „разпокъсана“ активност, която индикира, че детето използва голям брой компенсаторни стратегии, за да се опита да се справи със затрудненията по време на четене.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Fast ForWord активира езиковите региони на мозъка. Това помага за развиване на езиковата обработка, фонемната осъзнатост и четенето.

Образите получени от функционален магнитен резонанс на деца след преминат курс на работа с Fast ForWord изглеждат точно по същия начин като образите на мозъчната активност на деца, които нямат дислексия и са с отлично ниво на четене (според изследвания на Станфордския и Харвардския университет).

Веднъж след като детето започне да разчита на езиковите центрове на мозъка си, четенето става по-автоматично, като освобождава ума да се фокусира върху разбирането. Това дава началото на много положителни промени – по-малко съпротива към четенето, повече практикуване на четенето и следователно още повече напредване в уменията за четене.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Стъпки за третиране на дислексията

Карен Фоли сравнява забавянето в езиковата обработка със слушането на звуци през вода. Ако паметта за думи не е добре развита, четенето е предизвикателство. И все пак, това е нещото, което повечето програми за дислексия правят – използват списъци с думи и звукове, за да тренират учениците да научават буквите и звуковете един по един.

По време на консултациите на детето с тютор, то научава главно механизми за заобикаляне на затрудненията, но не и за разрешаване на проблема с дислексията.

Програмата Fast ForWord има различен подход. Тя подобрява чуването на звуковете и паметта за думите, така че учениците да могат да разпознават звуковете в думите.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Подходът има три стъпки:

  • Изграждане на умение за езикова обработка – подсилват се когнитивните умения за слухова обработка, работна памет, фокус на внимание и т.н.
  • Изграждане на умения за свързване на думите в текст – добавят се упражнения за граматика, речников запас, анализ на думите и правопис.
  • Развиване на умението за четене с разбиране – програмата Fast ForWord поставя фокус и върху израждане на уменията за критично мислене и анализ на текста, за да се подобри умението за четене с разбиране.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord