Fast ForWord при деца с дефицит на вниманието

Fast ForWord при деца с дефицит на вниманието

Деца със синдром на дефицит на вниманието? Всеки разбира, когато чуе това, че предизвикателствата, пред които родителите на тези деца са изправени, не са малко.

Но разбираме ли всъщност какво представлява този синдром? А знаем ли как да помогнем?

Какво е дефицит на вниманието?

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието е поведенческо разстройство, което се изразява в невнимание или хиперактивност. Съществуват три варианта на този синдром – дефицит на вниманието, хиперактивност или комбинация хиперактивност с дефицит на вниманието. 

Синдромът на дефицит на вниманието (СДВ) или Дефицит на вниманието се характеризира с трудности да се задържи и превключва вниманието, трудности в отсяването на нужната информация и/или липса на организация.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Има случаи, когато има мотивация за дейност, например любимо занимание, при които се забелязват добри умения за концентрация. За причина на подобно състояние се смята дисбаланс на два невротрансмитера в мозъка – норепинефрин (норадреналин) и допамин.

Затруднения с фокусиране върху задача, планиране, разбиране концепцията за време и последователност са причинени от ниски нива на норепинефрин. Импулсивност и проблемно поведение на публични места (контрол на поведението) са причинени от ниски нива на допамин.

За по-сложните дейности, например четене или умение за учене, е необходимо човек да се фокусира върху това което прави. За някои хора това е лесно умение, но за други това е голямо предизвикателство. 

Често, когато дете има затруднения с четенето или ученето, свързани с фокусиране и внимание, ние порицаваме детето, а понякога го категоризираме като „лошо“, без да се замисляме и без да осъзнаваме, че това дете е различно, то няма нашите възможности и умения и за да ги придобие е необходимо търпение и различен подход от традиционния.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Поведения при дефицит на вниманието

Най-често срещаните поведения при Синдром на дефицит на вниманието включват:

 • Невнимание – децата не обръщат внимание на детайла и правят грешки;
 • Разсеяност – не слушат и губят фокус, когато някой им говори, трудно следват и запомнят дадени инструкции;
 • Хиперактивност – в постоянно движение са – често стават от местата си, когато трябва да пазят тишина, както и трудност да седят на едно място и да се фокусират (играят);
 • Импулсивност – липса на самоконтрол, прекъсване или намесване в разговор, задават неуместни или неудобни въпроси в социални ситуации;
 • Липса на организираност – не планират добре задачите си и не ги завършват;
 • Често губят нещата си;

Също така нека не забравяме, че към тях спадат и трудности свързани с ученето:

 • Имат предизвикателства при произнасянето на думи по време на четене;
 • Не могат да се организират и да си направят домашните работи;
 • Представят се зле при тестове;
 • Имат предизвикателства с чуването в шумна среда.

Дефицитът на вниманието се среща по-често при момчетата, отколкото при момичетата.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Причини за дефицит на вниманието

Научно доказано е, че синдрома се предава по наследство. Открити са симптоми на генетична основа и това обяснява голяма част от случаите. Механизмите свързани с възникването и развитието на дефицита на вниманието не са изяснени.

Симптомите свързани със синдрома на дефицит на вниманието са причинени от различни области в мозъка и тяхното функциониране. 

Най-честите причини, но не само са:

 • Проблеми с работната (краткотрайна) памет;
 • Недостатъчна скорост на обработка на информацията;
 • Проблеми със слуховата обработка;
 • Недостатъчно добре развити екзекутивни мозъчни функции;
 • Специфични зони от мозъка, които влияят на фокуса и вниманието. 

Примерна такава зона е горната/главната слепоочна гънка, която е част от слепоочния дял на мозъка, който е отговорен за слуха, езиковите умения, очите и паметта. Това са умения, които са критични за ученето, изучаването на език, решаване на задачи и други.

Изброените по-горе причини, както и още подобни са отговорни не само за синдрома на дефицит на внимание, но и за голяма част от затрудненията на децата със специални образователни потребности (СОП), като хиперактивност, дефицит на вниманието, дислексия, проблеми в развитието, обучителни проблеми, аутистичен спектър и т.н.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Често някои от симптомите са причинени от забавяния на обработката на мозъка. Това означава, че за да слуша внимателно или да чете, едно дете трябва усилено да се концентрира само върху тази дейност. Всички разсейващи фактори водят до горните симптоми.

Методи и подходи за терапия

Съществуват два основни подхода за помощ при деца с дефицит на вниманието – медикаментозно лечение и неинвазивен подход.

Медикаментозното лечение

При медикаментозното лечение се предписват лекарства, стимулиращи производство на химикали за повишаване на фокуса и концентрацията. Тези лекарства могат да бъдат изписани единствено от психиатър или друг лекар по медицина след преглед.

Проблемът при този подход е, че мозъка свиква с доставянето наготово на тези химикали, вследствие на което спира да ги произвежда самостоятелно и става зависим от лекарствата.Този подход не третира източника на проблема, а се фокусира върху симптомите. По този начин, при спиране на лекарствата, симптомите отново се появяват, дори с още по-голяма сила.

Неинвазивен подход за лечение

Голяма част от неинвазивните подходи за лечение отново се фокусират върху симптомите.

Широко разпространена е поведенческата терапия, целяща повишаване на уменията за учене и контрол върху симптомите. В допълнение се прилага ресурсно подпомагане в процеса на учене и трениране на социални умения.

Друга често практикувана терапия е чрез помощта на логопед. В основата на тази терапия е овладяване на гнозисните и праксисните функции, пространствената ориентация, вниманието и паметта, имащи пряко отношение за нормалното речево развитие и усвояването на езиковите функции.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Следваща подкрепяща терапия е спазване на хранителен режим при необходимост.

Съществува иновативен подход, който се базира на невронауката, науката за учене и мозъчната пластичност. Този подход за разлика от останалите третира източника на проблема, вместо да се фокусира върху симптомите. Терапията се основава на специализирания софтуер Fast ForWord, който е разработен от американски учени невролози в елитни американски университети.

Примери на обучение при деца с дефицит на вниманието чрез Fast ForWord

Съществуват модерни начини за справяне с източниците предизвикващи дефицит на внимание. Повечето от тях се базират на трениране на ума, подобно на фитнес или спорт за тялото, като един от основните инструменти за постигане на целите е мозъчната пластичност.

Fast ForWord и синдрома на дефицит на вниманието

С помощта на Fast ForWord и съвремената наука е възможно мозъка да бъде „трениран“ и „обучен“, така че да стимулира концентрацията, да развие паметта, слуховото и визуално внимание.

Как Fast ForWord помага при деца с дефицит на вниманието?

Програмата Fast ForWord, разработена под формата на игра, тренира различни части на мозъка подобно на фитнес или друг вид спорт.

Мозъкът има способност да променя собствения си строеж и функция чрез мисъл, действие и повторения, което наричаме мозъчна пластичност. Има още условия за мозъчната пластичност, но това са основните три.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Всеки път, когато научаваме нещо ново, мозъка ни се променя и развива. Съвременната невронаука е открила, че мозъка може да създава нови невронни връзки на всяка една възраст. Разработени са нови начини за стимулиране създаването на нови невронни връзки с помощта на технологиите.

Като резултат от тези усилия съществуват програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain, които помагат на деца и възрастни да подобрят работата на мозъка. В допълнение, те подобряват над 40 когнитивните умения за четене, писане, концентрация, запаметяване и т.н. 

Също така развиват и ключови  екзекутивни функции, необходими за процеса на учене и човешкото развитие. Тези програми се използват и при деца с дислексия, дефицит на вниманието и хиперактивност, разстройство на слуховата обработка, аутизъм и др.

Примери на обучение при деца с дефицит на вниманието

Програмата Fast ForWord е създадена в началото на 1996 г. и от тогава до сега се използва от милиони потребители всеки месец в над 55 държави. В България се предлага от началото на 2016 г. Има много научни изследвания от елитни университети и примери, които потвърждават успеха на Fast ForWord за преодоляване на дефицита на вниманието при деца.

Един такъв пример е историята на Марк:

Запазвайки анонимност, може да споделим един от многото примери в България. В края на Ноември 2017 година, една развълнувана майка се свърза с нас и сподели, че търси помощ за сина и, който тогава беше на 13 години.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Точно се бяха върнали от психиатър, който бил потвърдил диагнозата „Хиперактивност и дефицит на вниманието“, беше предписал много силни лекарства и родителите отказваха да ги дадат на детето си. Двамата родители бяха доктори по медицина и отлично знаеха какви ще са последствията, ако дадат тези лекарства на сина си.

В същото време трябваше да предприемат някакви мерки, защото сменяха четвърто училище и не се знаеше дали някъде ще искат да го приемат. Отчаяни, те решиха да пробват с Fast ForWord, защото нямаше какво да губят. След няколко години, момчето влезна в норма, приеха го в елитно училище и сега успешно завършва 12-ти клас.

Основни ползи и предимства на Fast ForWord

Като неинвазивна терапия, подобно на Йога, спорт и фитнес, Fast ForWord няма противопоказания за прилагане. Той тренира мозъка и неговото прилагане само носи ползи за тези които го използват.

Основните ползи и предимства на Fast ForWord може да намерите в тази статия: Системата Fast ForWord за изучаване на английски език и терапия чрез мозъчна пластичност.

Сравнение с други методики и подходи

Fast ForWord не е панацея и в много случаи се комбинира с други методики и подходи. Неговите предимства обаче са уникални и не е известен друг продукт, метод или подход, който може да ги предложи съвкупно, така както ги предлага Fast ForWord.

Автор: Мирослав Начев – Коуч, ментор и фасилитатор. Занимава се с мозъчна пластичност от 2016 г.

 • Какво е дефицит на вниманието?

 • Поведения при дефицит на вниманието​

 • Най-често срещаните поведения при Синдром на дефицит на вниманието

 • Трудности свързани с ученето при Синдром на дефицит на вниманието

 • Причини за дефицит на вниманието

 • Методи и подходи за терапия на Синдром на дефицит на вниманието

 • Примери на обучение при деца с дефицит на вниманието чрез Fast ForWord

 • Fast ForWord и синдрома на дефицит на вниманието

 • Как Fast ForWord помага при деца с дефицит на вниманието?

 • Основни ползи и предимства на Fast ForWord

 • Сравнение с други методики и подходи

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord