Често задавани въпроси и отговори

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Необходими са:

 • Съвременен компютър с Windows 10, Linux или iOS Apple iPad таблет – минимум 8GB RAM съгласно изискванията на операционната система.
 • Стабилна интернет връзка.
 • Компютър и Google Chrome браузър. Мобилен телефон не се поддържа от системата Fast ForWord.
 • Мишка, клавиатура и слушалки за програмата Fast ForWord.
 • За програмата Reading Assistant са необходими слушалки с микрофон на USB интерфейс.
 • Microsoft Teams за участие в ежеседмичните групови занятия с учител.

За повече информация относно изискванията на системата Fast ForWord вижте тук: System Requirements

Използвайте секциите по-долу, за да се запознаете с минималните системни изисквания за използване на Neuro English и Neuro Therapy. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тези изисквания, свържете се с екипа за поддръжка на клиенти.

 • Основни изисквания за клиента – тези изисквания важат за потребителите, използващи програмите Fast ForWord и Reading Assistant.
 • Изисквания за скорост и надеждност на интернет
 • Изисквания към слушалките за използване с Fast ForWord – почти всички видове слушалки са подходящи.
 • Изисквания към слушалките за използване с Reading Assistant – необходими са слушалки с микрофон. В повечето случаи USB вариант на слушалките са подходящия избор.
 
За повече информация вижте тук: System Requirements

Нашата система на обучение няма възрастова граница или лимит (освен за деца по 4-годишна възраст) и може да бъде използвана от хора на всякакви възрасти. Интерфейсът на програмата е създаден, за да мотивира и въвлича децата в процеса на учене, но това не означава, че е предвиден само за тях. Всеки може да се възползва от курсовете ни по английски език!

Нивата не са обвързани с време. Системата Fast ForWord е целево ориентирана, има интелигентен алгоритъм който се адаптира спрямо възможностите на потребителя, неговите силни страни и предизвикателства, като се фокусира върху подобряване на предизвикателствата. Това е причината едно и също ниво от един ученик да се премине за 2-3 седмици, а от друг за 2-3 месеца.

Обикновено едно ниво се преминава за 4 до 6 седмици. Времето за преминаване на едно ниво зависи от много фактори като мотивация, ангажираност, възможности, умения и т.н.

В този протокол от среща, може да разберете какво правим добре и какво може да подобрим според нашите клиенти: Среща за впечатления, мнения и препоръки | 16.11.2022.

Необходими са двете имена на потребителя и рождената му дата с цел определяне на правилната група от упражнения.

Да, упражненията в първите 2 нива на Fast ForWord са разделени до 12 и над 12-годишна възраст. Целите са едни и същи, разликата е в анимацията (картинките) и подхода. Упражненията за деца под 12-годишна възраст са по-детски, докато останалите са подходящи и за възрастни, особено тези в нивата от три до осем. Причината да се използват анимации и детски сюжети е да се въведе мозъка в този естествен режим на учене.

Понякога, когато децата са между 10 и 12-годишна възраст се дразнят, когато видят прекалено детски картинки и анимации. В този случай е добре да ни информирате, за да сменим програмата.

Отговорът на тези въпроси се състои от няколко части:

 • По-голяма част от първите две нива на Fast ForWord, които са свързани с подобряване на над 40 когнитивни умения и имат терапевтична насоченост не са свързани с който и да е писмен или говорим език. Например в първо ниво на Fast ForWord Foundations I (новата версия на FFW Language) има 7 игри, 4 от които не са обвързани с конкретен език, 2 са свързани с разпознаване на звуци, комбинации от звуци, съпоставяне на звуци и техните съответни картинки. В последното 7-мо упражнение има основни понятия за езикови умения, лексика и граматика. От практиката ни може да кажем, че езиковите упражнения не са предизвикателство както за невротипичните деца, така и за децата с дефицити и други затруднения. Трудни упражнения за децата с дефицити и други затруднения са най-вече първите четири игри и двете упражнения за разпознаване на комбинация от звуци и съпоставката им с картинки.
 • В началото на всяко упражнения има въвеждаща част, която обяснява правилата на играта и дава инструкции как да се играе. Тези инструкции са на английски или испански езици. Ние ги предоставяме на български език под формата на PDF файл с обяснения и картинки.
 • Програмата се използва в над 55 държави в този си вид повече от 20 години.
  От трето ниво фокусът на програмата е върху езиковите умения, лексика и граматика, като допълнително към Fast ForWord се включва Reading Assistant.
 • От опита който имаме до момента, препоръчваме на всички потребители, малки и големи, които не са уверени в езиковите си умения по английски, азбука, основни цветове и форми да преминат Fast ForWord Reading Readiness, за научаване на азбуката, упражняване на фините моторни умения, лексиката свързана с цветове, форми и размери, скоростта на разпознаване на букви и съответствието между буква и нейното име, както и лексиката.

По принцип е възможно, но не се препоръчва, особено за държави, където английският език не е майчин. Нормално, преди да се започне с Reading Assistant, се преминават първо и второ ниво на Fast ForWord. След това паралелно се продължава с Fast ForWord и Reading Assistant. Първите две нива на Fast ForWord са важни, защото те подготвят мозъка на ученика да чува всички звуци и да ги обработва. Освен това, той усвоява необходимия минимум езикови умения, лексика и граматика. Човек произнася звуците така, както ги чува неговият мозък. До голяма степен на това се дължи и акцента на човека. След като мозъкът започне да чува и обработва правилно звуците, с помощта на Reading Assistant се създават условия акцентът, характерен за различните държави, да намалее или да се премахне.

Понякога се случва мисълта ни да не тече гладко. Например при споделяне на история/случка или разказ ние говорим много, мисълта ни е накъсана и трудно достигаме до основните моменти или ако стигнем до тях, това да отнема много време и усилия. Това е така, защото езиковите умения не са развити достатъчно и/или има предизвикателства с някои важни когнитивни умения. В първите две нива на Fast ForWord се набляга на когнитивните умения, докато в следващите се развиват езиковите умения, лексиката и граматиката. Въпреки това, Reading Assistant е необходим и не може без него – Защо?

Образно казано, Fast ForWord (FFW) пробива дупчица в стената, а Reading Assistant (RA) я разширява и я оформя да е правилна и красива. FFW подготвя мозъка, а RA активно го учи как да прилага знанията и уменията от FFW. В Reading Assistant се включва четене, произношение, разказване, нови думи и знания, намиране на основните моменти в едно литературно или научно произведение. Reading Assistant е уникална с това, че тя в реално време следи как потребителя чете и ако той има затруднения, тя му помага. Двете програми взаимно се допълват, като последователността е много важно. На първите две нива се използва само FFW, след това паралелно се включва и RA.

Fast ForWord има следните нива:

 • Language (подходящ за деца от 5 до 12 години)

  Fast ForWord Language v2 съдържа 7 упражнения. 5 от тях упражняват разпознаването и разбирането на звуци и думи и звуковата памет на учениците. 2 от тях упражняват умението за слушане с разбиране, английската лексика и граматика и следването на инструкции.

  Fast ForWord Language to Reading v2 съдържа 5 упражнения. Това е продължението на Fast ForWord Language v2. Упражненията са подобни на вече познатите, но проверяват по-сложна лексика и граматика.
 • Literacy (за деца над 12 години и възрастни)

  Fast ForWord Literacy съдържа 6 упражнения. 5 от тях упражняват разпознаването и разбирането на звуци и думи и звуковата памет на учениците. 1 от тях упражнява умението за слушане с разбиране, английската лексика и граматика и следването на инструкции.

  Fast ForWord Literacy Advanced съдържа общо 5 упражнения. Те упражняват скоростта на разбиране на бързи, последователни звуци, работната памет, звуковата памет, слушането с разбиране, лексиката и граматиката на английски език, разпознаването на многосрични думи.Упражненията са подобни на тези във Fast ForWord Literacy, но са усложнени.
 • Трето ниво включва един модул и е за деца от детската градина или деца, които не знаят английската азбука. Fast ForWord Reading Readiness включва 6 упражнения. Упражняват се фините моторни умения, лексиката свързана с цветове, форми и размери, скоростта на разпознаване на букви и съответствието между буква и нейното име, както и лексиката.
 • Fast ForWord Reading Level 1 включва 6 упражнения. Упражняват се уменията за слушане с разбиране, работната памет, лексиката, правописа, пунктуацията и граматиката на английски език, слуховото разпознаване на думи и логическото мислене на учениците.
 • Fast ForWord Reading Level 2 включва 6 упражнения. Те са подобни на вече познатите от предишното ниво. Упражняват умението за разграничаване на чути звуци, правописа, пунктуацията и граматиката на английски език, подобряват паметта, вниманието и концентрацията на учениците.
 • Fast ForWord Reading Level 3 включва 6 упражнения. Някои от тях са подобни на упражненията в миналите нива. Упражнява се по-сложна лексика, както и знанията за рими, синоними, омоними, антоними, граматиката, правописа и слушането с разбиране.
 • Fast ForWord Reading Level 4 съдържа 6 упражнения. Те са подобни на някои от вече познатите, но са усложнени с по-сложни граматични конструкции и лексика. Упражнява се правописът и пунктуацията, слушането с разбиране, знанията за връзките между думите, паметта и логическото мислене на учениците.
 • Fast ForWord Reading Level 5 включва 5 упражнения. Това е най-сложното ниво във Fast ForWord. Упражнява уменията за съставяне на смислен текст на английски език, логическото и абстрактното мислене на учениците, лексиката, правописа, пунктуацията и граматиката на английски език, слушането с разбиране, разбирането на изразните средства в езика.

Reading Assistant е единствената програма, която слуша как чете ученикът и го поправя, когато греши.

Тя е разделена на 5 нива според възрастта на ученика.

Всяко ниво съдържа текстове за четене (поезия, художествени текстове, нехудожествени текстове, приказки, разкази, статии и т.н.).
Първо, ученикът чете текста сам или го слуша и отговаря на 2 въпроса за разбиране.


След това ученикът чете текста на глас и го записва. Когато прочете грешно дума, програмата първо подчертава думата в текста. Ако не се поправи, програмата прочита думата.

Трудността на текстовете се увеличава постепенно според резултатите на ученика.

След края на текста има няколко въпроса за разбиране. Те проверяват дали ученикът е разбрал смисъла на текста и дали си спомня определени факти от него.

Когато нашите ученици завършат всички нива на курса по английски език, те успяват да се представят отлично на държавния зрелостен изпит след 12 клас (К-12 в САЩ). Освен това, те успяват да преминат изпита TOEFL с високи резултати.

Да, правим тестове – входящи, междинни и по желание.

Тази възможност не я препоръчваме за начинаещи, защото тестът е труден за хора, които не са родени в английско говоряща държава, дори за някои преподаватели по английски език.

Тестовете по английски език съдържат различни типове въпроси, които оценяват вашата лексика, граматика, слушане с разбиране и т.н. Понеже системата е създадена от американски учени, резултатите от теста отнасят знанията на ученика към класа, за който той е подготвен, съпоставимо към образователната система в САЩ. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Phonological Awareness, Grade Equivalent, National Percentile и Reading Proficiency Levels.

Ние ще ви изпратим PDF документи с подробни инструкции на български език за всяка от игрите. Ако детето ви не може да чете, ще е необходимо да му прочетете инструкциите и да му ги обясните.

За тези упражнения не е важно детето да разбира смисъла на чутото, а да чува, декодира и запомня чутото като комбинация от звуци, след което да го асоциира с видяната картинка. Тук основният принцип е на играта, в която и грешния, и правилния отговор са полезен опит. Всичко е полезно или казано по друг начин, грешките са възможности да се развиваме и да ставаме по-добри. Когато детето посочи грешен звук/картинка, то не получава точки и награди и чува сигнал, който е свързан с грешен отговор. По този начин то разбира, че това не е правилният отговор. Вече е научило кое не е правилен отговор. Когато даде правилен отговор, то получава точки, награди и звуков сигнал, свързан с правилните отговори. По този начин то се стреми да дава правилни отговори. В някои от упражненията, след грешен отговор, програмата казва и показва правилния отговор. В тези случаи е важно, детето да не се ядосва и да чуе, види и запомни правилния отговор. Така, чрез метода на проба-грешка, то постепенно се научава да разпознава звуците, след това думите и най-накрая значението им. За тези упражнения не е важно детето да разбира смисъла на чутото, а да чува, декодира и запомня чутото като комбинация от звуци, след което да го асоциира с видяната картинка. Тук основният принцип е на играта, в която и грешния, и правилния отговор са полезен опит. Всичко е полезно или казано по друг начин, грешките са възможности да се развиваме и да ставаме по-добри. Когато детето посочи грешен звук/картинка, то не получава точки и награди и чува сигнал, който е свързан с грешен отговор. По този начин то разбира, че това не е правилният отговор. Вече е научило кое не е правилен отговор. Когато даде правилен отговор, то получава точки, награди и звуков сигнал, свързан с правилните отговори. По този начин то се стреми да дава правилни отговори. В някои от упражненията, след грешен отговор, програмата казва и показва правилния отговор. В тези случаи е важно, детето да не се ядосва и да чуе, види и запомни правилния отговор. Така, чрез метода на проба-грешка, то постепенно се научава да разпознава звуците, след това думите и най-накрая значението им.

Това е аналогично на играта в пясъчника, когато детето иска да направи фигура с кофичката в ръцете си. Първоначално то пробва със сух пясък и не може да получи фигура. След това то пробва с много мокър пясък и отново не получава желания резултат. След това, то случайно взема средно мокър пясък и фигурата се получава. След още няколко опита, чрез игра и забавление, то вече знае какво и как трябва да направи, за да получи това, което иска. Това е основният принцип във Fast ForWord.

 

Аналогично е при Robo-Dog, Star Pics, Ele-Bot, Space Commander и Stellar Stories. Доказателство за това са графиките на децата, които дълго време имат проблеми със звуците и фонемите, дълго и упорито се упражняват и изведнъж – като по чудо – започват да напредват с бързи крачки. Това се дължи на количественото натрупване на знания и умения, докато са правили неуспешни опити в упражненията, През това време са се създали нови невронни връзки, специфични невронни центрове са се активирали, между важни невронни центрове са се изградили нови невронни връзки и центровете комуникират помежду си. И след всичко това, в един прекрасен момент, детето започва да прави неща, които до скоро не е можело да прави.

Чрез Fast ForWord, учените са пресъздали вродения начин на учене при хората, който се основава на принципа игра-проба-грешка и модели. Те са изследвали как едно бебе учи майчиния си език от 3 месечна възраст до 3 годишна възраст и под формата на игра, чрез проба-грешка и модели за подражание, по един естествен и забавен начин потребителя научава английски език и подобрява езиковите си умения за всички езици (български, английски и т.н.). Това са вродените начини на учене при всички животни, включително и човека. Грешките ни помагат да научим нещата, а успехите са награда за наученото.

Всичко това е възможно, когато не възприемаме грешката като нещо лошо, а като възможност която ни се предоставя за да научим нещо ново.
В училище ни учат, че грешките са лошо нещо, че трябва да сме перфектни, а перфектност в Природата няма, което на свой ред води до големи проблеми. Чрез тази мания за перфектност и това, че грешките са нещо лошо, ние бягаме от Природата си и се лишаваме от възможността да станем по-добри и да се развиваме. Влизаме в един калъп от който няма излизане или е много трудно след това през целия ни живот.

Това което може да споделим от натрупания опит е, че децата се мотивират по следните начини (сигурно има и други):

 • За детето е важно да вижда, че това което прави е важно за родителя. Когато родителя се интересува до къде е стигнало, как го е направило и какви интересни неща е забелязало, то се мотивира. Споделянето е много важно за поддръжането на емоционалната връзка между родител и дете.
 • Когато детето се чувства значимо и му се обръща внимание, то дава всичко от себе си за да зарадва родителите си. Например, колко точки е достигнало, на кое ниво в упражнението е, какво му остава и т.н.
 • Говорете с детето като с голям човек и му обяснете какви са предимствата, когато то завърши тези нива. Как ще му се отрази и колко по-добре ще бъде за него, за родителите, за приятели, съученици, за всички и най-вече неговото бъдеще. Нека то да си представи един по-добър живот, защото когато един човек знае какво прави, то той е много по-мотивиран, в сравнение, когато ходи безцелно и се лута.
 • Когато децата чуят, че това е игра, те просто искат да я играят. И възрастните обичаме игрите. Вместо упражнения, използвайте думата игра.
 • Децата обичат да се състезават, особено когато са най-добрите и са на първо място. Създайте обстановка на състезание. Ние също конкурираме децата, когато това е възможно.

Хубавите неща стават бавно, изискват се усилия, търпение и повтаряне. Човешкият мозък така работи и това не може да бъде променено. Чудеса стават само в приказките и филмите. Има ли дете което да е проходило веднага щом се е родило? Ако детето се откаже да прави опити да проходи при първо падане, човечеството дали щеше да може да ходи? Детето пада, става и пак продължава да прави опити, докато най-накрая не проходи. Има ли дете което да е проговорило след като се е родило? Често казваме, че става чудо, когато детето каже първата си дума, но това не е чудо. Така работи мозъка. Докато стигне момента да проговори, то се научава да чува и обработва звуците, научава се да декодира звуците, да ги съпоставя с информацията която има и т.н. След като натрупа достатъчно знания, умения и опит, то „изведнъж“ проговаря. Тук е същото.

Забелязали сме, че това което децата избягват са упражненията които са трудни за тях. В повечето случаи това са упражнения свързани с чуване и обработка на звуци и фонеми. По-долу са упражненията, които най-често са предизвикателство за децата.

Fast ForWord Language v2 (за деца до 12 г.):

 • Sky Gym помага за разграничаването на поредица от звуци. Подобрява скоростта, с която ученикът разпознава и разбира бързи, последователни промени в звука, както и запомняне реда, в който е представена серия от звуци.
 • Robo-Dog подобрява слуховото разпознаване на думи, както и разпознаването и разбирането на чутите звуци.
 • Ele-Bot подобрява умението за слушане с разбиране и работната памет.

Fast ForWord Literacy (за деца над 12 г. и възрастни):

 • Space Racer, където основната задача е разпознаване и проследяване на два звука. Уменията които подобрява това упражнение са скоростта на разбиране на бързи звуци; работната памет; бързото вземане на решения; звуковата памет.
 • Star Pics, където основната задача е свързване на чутата дума с вярната картинка. Уменията които подобрява това упражнение са разбирането на чутите звуци; слуховото разпознаване на думи; работната памет.
 • Stellar Stories, където основната задача е слушане на история, отговор на въпроси с разбиране, следване на дадени инструкции. Уменията които подобрява това упражнение са умението за слушане с разбиране; умението за следване на инструкции; лексика и граматика; работната памет.

По-долу следват полезни публикации:

Желателно е да се започне с най-трудните игри/упражнения и да се завърши с най-лесните. При всеки човек „трудните“ и „лесните“ игри са различни. Ето защо е добре да сте направили поне 2-3 пъти от всички игри за да знаете кои са лесни и кои трудни за да знаете с кои да започнете и с кои да завършите. В повечето случаи трудните упражнения са свързани с чуването и обработката на звуците и фонемите.

Желателно е да правите всички активни упражнения в една сесия, особено при автоматичен протокол 50 минути.

Ако сте на 90 минутен протокол правете между 2 и 4 упражнения и в момента в който приключите с някое от упражненията, започнете следващото. Трябва да има фокус и да не се прескача от упражнение на упражнение. В момента в който видим, че се справяте с всички упражнения, ще превключим на автоматичен протокол и 50 минути.

Neuro Therapy и Neuro English използват продукти на американската фирма Scientific Learning Corp., която е създадена през 1995 г. от невролога проф. д-р Майкъл Мерзеник и още трима негови колеги. Наричат проф. Мерзеник „баща“ на невропластиката, защото той първи е доказал експериментално невронната пластичност на мозъка. По негова идея и ръководство е създаден кохлеарния имлант – хирургично имплантирано електронно устройство, което помага на хора без слух да чуват.

Neuro English и Neuro Therapy не са сугестопедия, биофийдбек или други подобни концепции или методи.

Под формата на компютърна анимационна игра Neuro English и Neuro Therapy прилагат знания, технологии и методи от невропластиката (мозъчна пластичност), неврологията, психологията, когнитивните науки, психобиологията, невропсихологията, молекулярните и поведенчески невронауки. В програмата се прилага естествения начин на учене при човека, от самото му раждане, който е под формата на игра чрез проба-грешка и модели. В играта се прилагат всички знания за това как да бъде стимулиран мозъка за да помни и учи нови неща, както и всички похвати за създаването на игри.

Част от определенията които намерихме за Сугестопедия и Биофийдбек в Интернет са:

 • Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология. Тя се явява и експериментален метод на Сугестологията. Сугестологията е концепция за внушението, създадена от българския психотерапевт и педагог Георги Лозанов, който я определя като наука за внушението и за разкриване всестранни резерви на личността.
 • Биофийдбек е метод за следене и съзнателен контрол в реално време на някои физиологични показатели (мозъчни вълни, дишане, пулс) пресъздадени чрез мултимедия, като се следи за определен диапазон от стойности (норми) на биоелектричната  активност на мозъка (мозъчни вълни). Човекът сам променя модела на работа на мозъка си, следейки мултимедията на екрана пред себе си, следвайки инструкциите на водещия тренинга.

Детето ми е с емоционални и поведенчески проблеми. Детето ми има няколко диагнози, като първата беше дефицит на вниманието, разтройство на експресивната реч и хиперактивност.

Не е необходимо да избирате терапия или да има точно поставена диагноза. Системата е направена така, че тя сама ще разбере кои са силните страни и кои са предизвикателствата за всеки един потребител. Тя има интелигентен алгоритъм, който й позволява да се адаптира според резултатите на ученика. Системата е персонализирана, целево и резултатно ориентирана. Образно казано, ако трябва да се премине от едно населено място в друго по черен и разбит път, на първите две нива, тя открива дупките и ги запълва. На следващите нива, от черен път с много дупки, прави отлична и високоскоростна магистрала. Диагнозите за които системата е специализирана са:

 • Дислексия;
 • Аутизъм;
 • Синдром на дефицит на вниманието;
 • Фонологично нарушение;
 • Разстройство на експресивната реч;
 • Разстройството на рецептивната реч;
 • Изоставане в психическото развитие;
 • Специфични обучителни трудности;
 • Детско дегенеративно разстройство;
 • Генерализирани разстройства на развитието (ГРР);
 • Синдром на Даун;
 • Синдром на Аспергер;
 • Синдром на Рет;
 • Слухово-речевата рехабилитация след поставяне на кохлеарен имплант.

Това което забелязваме от натрупания опит е, че дори деца и възрастни, които са започнали да използват системата за обучение по английски език, имат някакъв вид затруднения, а до сега не са го забелязали. След първите две нива, тези затруднения са преодолени и те спокойно продължават, като техните графики вече са типични за хора без затруднения (невротипични).

Не, това не е възможно. Системата е персонализирана и целево и резултатно ориентирана. Тя има интелигентен алгоритъм, който й позволява да се адаптира според резултатите на ученика.

За да премине на следващо ниво един обучаем е необходимо да достигне около 90% от текущото и да му остават 1-2 упражнения. След това паралелно с текущото ниво се активира следващото ниво. Препоръчително е да се приключат упражненията на текущото ниво, защото това са най-важните упражнения за този ученик! Упражненията с които той има предизвикателства са слабите му места и е много важно да ги преодолее.

Да, може. Тогава ще преминете и през 3-то ниво, където се учи азбуката, основните цветове, форми и т.н.

В този видео клип ще видите какво са постигнали деца за 2 години, които в началото са започнали, без да знаят азбуката, основните цветове и форми:

→ Изучаване на английски език чрез методите на невропластиката

 

Не е проблем. В този случай, след второ ниво ще се премине на Fast ForWord Reading Readiness за деца, които не знаят английската азбука, формите, цветовете и т.н.

Да. Има протокол от 90 минути, но той е различен от протокола за учене на английски език. Ако желаете, може да повторите една сесия (30 или 50 минути). Желателно е да изчакате между 4 и 8 часа, за да може мозъкът да обработи информацията.

Не, програмата не може да работи на телефон или на таблет с операционна система Android.

4 – 5-годишна възраст се счита за нормално, но определящо е дали детето може да работи с компютър и да играе компютърни игри. Това е особено важно изискване за деца със специфични потребности като аутизъм, дислексия, забавено развитие и т.н. Забелязали сме, че на малките деца им е по-лесно да използват таблет, защото е по-интуитивно и в този случай не се иска да се учат да работят с клавиатура и мишка. От таблетите, единствено се поддържа iPad. Android и други таблети не се поддържат.

Относно използването на нашите продукти с таблет iPad, тук може да намерите повече информация:

Да. В първите две нива не се налага да четете, защото се набляга на звуковата обработка и езиковите умения. След това, от трето ниво, паралелно с тези неща се започва с четене, но тогава това няма да е проблем за вас или детето ви.

Не е желателно да почивате, докато времето в някое от упражненията тече. Възможно е да правите 5-минутна пауза за почивка, след като сте завършили изцяло дадено упражнение, но не и преди края му.

Представете си, че една сесия е един учебен час в училище. Може ли да спите по време на час в училище и учителката да ви преподава новия урок? Протоколът на сесията е с точно фиксирано време 50 или 90 минути и през това време е желателно да правите упражненията.

В една сесия обикновено има между 5 и 7 упражнения. Може да отидете до тоалетна след като приключите упражнение и преди да започнете ново упражнение. Продължителността на упражнението варира между 5 и 18 минути в зависимост от нивото и протокола.

Не е желателно да излизате от упражнението, преди то да е приключило. Когато времето за упражнението изтече, то ще се затвори само. След това вие трябва да натиснете бутон изход “Exit”!

Излизането от сесията става чрез бутон изход “Exit”, а не “X” за затваряне на прозореца на браузъра. В случай че излезете, като затворите прозореца на браузъра чрез “X”, има вероятност вашите данни да не се запишат на сървъра и това упражнение да не се води направено и/или приключено.

Понеже в основата на програмата стои невропластиката (науката за мозъка, невронната пластичност и т.н.), единствените условия за отлични резултати са:

 • да правите сесиите редовно,
 • да участвате активно в упражненията
 • да се забавлявате, докато ги правите.

 

Това е една игра и в нея както успехите, така и неуспехите са полезен опит. Приемете това като една лаборатория, в която всеки опит е ценен и това, че сте сгрешили или не знаете нещо, е повод да го научите, да експериментирате. Ако днес сте сбъркали или не знаете нещо, утре вече ще го направите, както трябва, и ще го научите. Докато играете и се забавлявате, вие откривате и научавате новите неща.

Всеки път, когато влизате в системата, ние получаваме подробен доклад за всяко от упражненията, които сте направили.

 • Пропуснатите упражнения се оцветяват в червен цвят.
 • Неприключените упражнения се оцветяват в сив цвят
 • Приключените упражнения се оцветяват в зелен цвят.
 • Предстоящите упражнения за следващата сесия се оцветяват в син цвят.

 

 

Докладът ни показва колко опити сте направили във всяко от упражненията:

 

Системата е създадена от американски учени и е синхронизирана да отчита в колко часа (Калифорния, САЩ) сте започнали всяко от упражненията. Часовата разлика е 10 часа в сравнение с българското часово време.

Това е така, защото системата отчита времето на влизане според часовото време в Калифорния, САЩ. Има 10 часа разлика с българското време и по тази причина можете да започнете с упражненията, предвидени за този ден, след 10:00 сутринта.

Желателно е след първото или второто ви влизане, да заявите писмено по имейл или да се обадите по телефона, че се отказвате. Това ще ни спести време и усилия. Също така, ако забележим, че не използвате системата за по-голям период от време, ние ще прекратим достъпа ви.

Да, програмата има четири различни предназначения, като всички са свързани със звуци, обработка на звуци, езикови умения, лексика, граматика и подобряване на когнитивните умения. Разликата е в конфигурирането, подхода, протокола, режима и начина на използване.

Най-трудното приложение е за деца, на които е имплантиран кохлеарен имплант, защото при тях в мозъка няма зони които да обработват звуци, езикови умения, говор, четене и т.н. Чрез тази програма се изграждат такива зони, след което се създават невронни връзки между тях и други необходими зони. За повече информация, може да погледнете тук:

Терапия чрез мозъчна пластичност

 

Да, упражненията може да се правят от всеки компютър, независимо от неговия IP адрес и местоположение. Понеже игрите са онлайн и се намират във виртуалния дигитален облак, изискванията са да има добър и стабилен интернет, Google Chrome (Apple Safari for Mac), клавиатура, мишка, слушалки и микрофон за Reading Assistant от 3-то ниво.

Да, вие преценявате по кое време на денонощието да провеждате сесиите.

Няма определени дни през седмицата, когато да играете. Събота, неделя, делничен или празничен ден, когато ви е удобно и когато прецените.

Системата може да бъде използвана по всяко време на денонощието, когато ви е удобно.

Системата отчита, че вече сте влезли в игрите и поради тази причина не ви разрешава да го направите втори път. Най-добре е да проверите всички отворени браузъри и страници към браузърите или да ги затворите или да рестартирате компютъра.

Да, издаваме сертификати.

Сертификатът за преминато обучение е безплатен и се издава след успешно преминато ниво. За успешно преминато ниво се счита, когато обучаемият достигне 95%.

Сертификат се издава и при полагане на тест за определяне на нивото на владеене на английски език. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Phonological Awareness, Grade Equivalent, National Percentile и Reading Proficiency Levels. Първоначалният тест за нашите потребители е безплатен, когато те го заявят преди да започнат обучението си.

Да, това е една от основните цели на системата, при което няма възрастови ограничения. Тя се прилага за деца от 5 годишна възраст до 50+ години. Единственото изискване е умението за работа с компютър, клавиатура и мишка. Доказано е, че четенето е езиково умение.

Четенето е свързано с:

 • Как мозъка чува звуците и фонемите;
 • Обработката на звуците и информацията;
 • Краткотрайната и дълготрайната памет и взаимодействието между двата вида памет;
 • Нивото на езиковите умения;
 • Когнитивните умения.


Мозъкът възпроизвежда звуците по начина по който ги чува. Това е причината някои нации да имат характерен акцент при говорене.

Точките, които учениците получават, служат най-вече за мотивация и рядко са свързани с напредъка на ученика в упражнението.

За да има напредък, ученикът трябва да има 3 последователни верни отговора в упражнението. Ако 1-2 верни отговора са верни, последвани от 1 грешен отговор, той ще получи малко точки за да се поощри старанието му, но няма да напредне в упражнението и ще стои на същото ниво (%).

В Sky Gym учениците преминават през групи от звуци с различна честота. Това са и честотите, които се срещат най-често в ежедневната реч. Първите групи включват звуци, които са с по-голяма продължителност (80 ms). Когато учениците дават последователни верни отговори и напредват в упражнението, продължителността на звуците в следващите групи постепенно намалява и достига до 25 ms.

За да завърши упражнението, ученикът трябва да премине през всички групи звуци.

Целта на текстовете за четене е да упражнят както лексиката и граматиката, така и скоростта на четене и разбиране и американския акцент на ученика. Трудността им се увеличава прогресивно. Дори и Вие да не достигнете необходимия брой верни думи за минута за даден текст, можете да продължите напред към следващите текстове, в които необходимия минимум думи ще бъде все по-голям. Понеже няма да имате уменията от предните текстове, вероятно е, че няма да можете да достигнете необходимия брой верни думи за минута и в следващите текстове. Следователно, скоростта Ви на четене ще остане тази, която е в момента, или малко по-добра в края на програмата.

Звездите и наградите са включени в програмата, за да поддържат мотивацията и желанието Ви да подобрявате собствените си рекорди, а оттам и скоростта си на четене и разбиране на текстовете. Ако достигате само до сребърни звезди, ще напредвате по-бързо в програмата, но за сметка на скоростта на четене и разбиране.

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord