Екзекутивните функции и четенето – невронауката доказа връзката между тях и създаде Fast ForWord за ефективното им подобряване!

Екзекутивните функции и четенето – невронауката доказа връзката между тях и създаде Fast ForWord за ефективното им подобряване!

Марта Бърнс е известна изследователка в областта на невронауката и също така говорен и езиков патолог със специален интерес към науката за ученето и усвояването на четенето от децата. Нейните проучвания показват, че при деца с големи затруднения с четенето обичайните стратегии с увеличаване на инструкциите свързани с езика от страна на учителите не помагат достатъчно за справянето на учениците с проблема.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Причината се състои в това, че често коренът на затруднението с четенето се намира в недобре развитите екзекутивни (изпълнителни) мозъчни функции. Те включват концентрацията и умението за управление на вниманието, работната памет, слуховата обработка и т.н. Когато има дефицити в тези когнитивни функции, усвояването на четенето става изключително трудно.

Fast ForWord - ефективно средство за развиване на екзекутивните функции и четенето

След като невронауката вече е установила връзката между четенето и екзекутивните мозъчни функции, какво биха могли да направят учителите и родителите, за да подпомогнат децата в процеса на усвояване на такова ключово умение като четенето? 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Необходимо е да се намери начин да се стимулира мозъка да изгражда невронни връзки в областите, които отговарят за тези функции. На базата на откритията за мозъчната пластичност, невроучени са създали иновативни програми като Fast ForWord, които служат като инструмент за трениране на мозъка да изгражда необходимите невронни връзки и мрежи.

Един съществен елемент е, че програмата поставя тренирането на екзекутивните функции в контекста на грамотността и езиковите умения, което улеснява още повече усвояването на четенето и изучаването на език.

Flying Fish – един от примерите за ефективно и забавно за децата упражнение за развиване на екзекутивните мозъчни функции

Flying Fish („Летящата риба“) е пример за упражнение от Fast ForWord, което осигурява добра тренировка на екзекутивните мозъчни функции в контекста на езикови умения. В това упражнение, ученикът чува и вижда дадена дума отново и отново в поредица от други думи, като задачата на детето е да бързо да открива и маркира правилната дума сред останалите. 

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Думата, която ученикът трябва да открива, се появява на случаен принцип в поток от други думи, които се движат на екрана от ляво на дясно. Това елементарно на пръв поглед упражнение е всъщност ефективен начин за постигане на две цели – изграждане на умение за разпознаване на думи и подсилване на работната памет (една от екзекутивните мозъчни функции).

Реалните резултати от прилагането на Fast ForWord като интервенция

Учители и родители, които са интегрирали програмата Fast ForWord като част от учебния процес, наблюдават как в рамките на няколко месеца до една година се случват значими подобрения в способността на детето да учи, да чете и да се концентрира. Изучаването на английски език по ефективен и забавен начин е една от многото други ползи от използването на програмата.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Много деца, които са били със специални образователни нужди в началното училище, след определен период на редовно използване на Fast ForWord са развили екзекутивните си функции толкова добре, че след това излизат от групата на децата със специални образователни нужди. Изследователката Марта Бърнс, която проучва ефекта от прилагането на програмата, споделя за две деца, които са били със специални образователни нужди, а впоследствие са подобрили многократно академичното си представяне и единият от тях сега е лицензиран клиничен психолог, а другият – софтуерен инженер.

Източник: Carnegie Learning

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord