Прекалената импулсивност при децата в началото на тийн възрастта – свързана със зависимости и антисоциални прояви в късния пубертет според научните изследвания!

Прекалената импулсивност при децата в началото на тийн възрастта - свързана със зависимости и антисоциални прояви в късния пубертет според научните изследвания!

Склонността към импулсивност в ранната тийнейджърска възраст е свързана с голям брой негативни последици в по-късния пубертет, включително антисоциално личностово разстройство, употреба на наркотици и прекаляване с алкохол. 

Специалистите съветват родителите да потърсят помощ навреме за преодоляване на проблема с импулсивността, защото до момента, в който подрастващите достигнат средата на  пубертета, вече може да е късно и някои от изброените негативни последици да са се проявили

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Изследвания са показали връзката между импулсивността и споменатите разстройства. Ново проучване изследва начините, чрез които импулсивността води до по-късните психологически проблеми. В проучването са участвали стотици младежи от Филаделфия, чиито живот е бил проследяван за период от поне шест години, за да бъдат установени връзките между нивото на импулсивност в ранния пубертет и проявите на различни психосоциални проблеми до края на тийнейджърските години

Д-р Дан Роумър, един от изследователите, споделя:

„Децата с недобре развито умение за контрол на импулсите имат по-голям риск от развиване на зависимости и антисоциално поведение. Установихме, че интервенции направени в ранния пубертет имат значително по-добър шанс за успешно решаване на проблема с импулсивността, отколкото когато се изчаква прекалено дълго време и учениците започнат да  реагират по опасен начин и да употребяват вредни вещества под действието на негативни емоции и неовладяни деструктивни импулси.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Всъщност, изследването показва, че нарастването на антисоциалното поведение се увеличава и в резултат на възприемането на учениците на самите себе си по негативен начин като „антисоциални“ и „импулсивни“, тъй като те често чуват тези думи от другите хора и не смятат, че има възможност за промяна. Възприемат тези аспекти от себе си като нещо вродено или постоянно и съответно продължават да „оправдават“ тези представи за себе си с още повече поведенчески прояви в тази деструктивна посока.

Кои са решенията и необходимите навременни интервенции и програми за превенция?

Решението не е в това да се слагат „етикети“ на тези деца, а да бъдат обучавани да регулират емоциите си и да развиват умението си за контрол на импулса. Това се случва с емоционално-социално обучение и трениране на майндфулнес (осъзнато присъствие в настоящето) както на децата, така и на семействата им.

Targeting Impulsivity Early in Adolescence Could Prevent Later Behavioral Disorders

,,Мерките към импулсивността в началото на юношеството може да предотврати по-късни поведенчески разстройства“

Други важни фактори за доброто социално-емоционално и когнитивно развитие на децата са:

  • Включването им във физически активности и занимания с изкуство, за да развиват умения за  самодисциплина, работа в екип, креативност, себеизразяване и справяне със стреса по здрав начин.
  • Осигуряване на ефективни средства за преодоляване на евентуални обучителни затруднения и ниска самооценка заради слаби академични резултати. FastForWord е програма, създадена от невроучени на основата на откритията за мозъчната пластичност с цел трениране на мозъка на деца и възрастни да изгражда нови невронни връзки в областите свързани с когнитивните умения – четене, слухова обработка, усвояване на английски език, концентрация, работна памет, логическо мислене и т.н. Програмата е разработена под формата на компютърна онлайн игра с герои и сюжет, за да могат да бъдат оптимално съчетани елементът на забавлението с ефективни упражнения за трениране на мозъка.
  • Връзка с природата под формата на планински преходи и горски лагери за деца и тийнейджъри

Източник: Neuroscience News

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord