Емпатията и милото отношение в семейството – какви са ползите за мозъка на децата и родителите според невронауката?

family kindness brain health

Милото отношение има мощен положителен ефект не само върху този, който го получава, но и върху този, който го дава.

Изследвания показват, че емпатията и милото отношение се отразяват благотворно на здравето на мозъка на всички членове на семейството.

Учени от Центъра по Мозъчно Здраве към Университета на Тексас в Далас са проучвали въпроса дали онлайн тренировъчна програма по изграждане на умение за емпатия и мило отношение може да подобри емоционалната устойчивост на родителите и социалните умения на децата в семейства с деца в предучилищна възраст.

Резултатите показват положителен ефект от тази програма и върху когнитивното развитие, и върху емоционалното здраве на членовете на тези семейства.

Програмата, използвана в изследването се нарича, „Kind Minds with Moozie“ („Мили умове с кравата Муузи“). Тя включва пет модула, в които дигиталната крава Муузи описва креативни упражнения, с които родителите могат да учат децата си на мило отношение.

Изследователят Джонсън споделя:

„Целта ни беше да окуражим родителите да влизат във взаимодействия с децата, които имат практическо значение и благотворен ефект за здравето на мозъка на децата и на самите родители. Тези упражнения помагат на членовете на семейството да се разбират един-друг по-добре, особено в моменти на стрес.“

За да измерят ефекта на милото отношение върху мозъчното здраве, учените помолили родителите да попълнят тест за оценка на собствената си емоционална устойчивост и да докладват за нивото на емпатия на децата преди и след работата с програмата „Kind Minds with Moozie“.

Учените установили подобряване в емоционалната устойчивост на родителите и в умението за емпатия на децата след края на програмата. Това означава, че практикуването на мило отношение е допринесло и за развиване на когнитивните умения на родителите и децата, защото в основата на способността за устойчивост и емпатия стоят именно такива умения. Например, едно важно когнитивно умение, свързано с устойчивостта и емпатията, е способността за виждане на дадена ситуация от различни гледни точки.

Родителите могат да бъдат обучени на различни начини, с които да подхранят емпатията и милото отношение в семейството. Това ще създаде среда, която е здравословна за мозъчното развитие на децата.

Учените наблягат на факта, че по време на стрес е особено важно да се практикува мило отношение, което води до подобряване на емоционалната устойчивост и социалните умения на децата и възрастните. Този благотворен ефект излиза извън рамките на семейството и се отразява положително и върху отношенията в обществото.

Как могат да се развиват когнитивните умения, които са важни за емоционалното здраве и академичния успех на децата?

Освен с мило отношение и прояви на емпатия, родителите могат да се грижат за когнитивното развитие на децата и с помощта на иновативна програма като Fast ForWord. Тя е разработена от невроучени с цел стимулиране на мозъка на децата да изгражда нови невронни връзки в областите, които отговарят за когнитивните умения. Редовното използване на програмата в рамките на няколко месеца води до значително подобряване на уменията за четене, усвояване на английски език, концентрацията, работната памет, слуховата обработка, логическото мислене и т.н. Fast ForWord е създадена под формата на игра, която осигурява ефективни упражнения за децата спрямо техните индивидуални нужди и ниво. Може да се използва както в училищна, така и в домашна обстановка.

  • Емпатия

  • Емоционална устойчивост

  • Когнитивно развитие

  • Емоционално здраве

  • Социални умения

  • Когнитивни умения

  • Fast ForWord

  • Усвояване на английски език

Източник: Neuroscience News

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord