Образователни тенденции за 2022 г. – вижте какви са новите подходи!

Работната памет и успеха в ученето, четенето и математиката?

Световните събития през последните две години дадоха началото на големи промени в образователните практики. Интегрирането на технологиите се случи с бързи темпове, а експертите продължиха да търсят начини, по които да се помогне на учениците да учат по-ефективно. Какви ще са тенденциите в образованието през 2022 г.?

Гласът на учениците ще се чува все повече

Учениците имат много по-голям афинитет към използването на технологиите и се радват, когато имат възможността да откриват информация в Интернет. Това им създава усещане за независимост. Учителите биха могли да включат онлайн ресурси в достатъчна степен и да помогнат на децата да оценяват кои от източниците са по-достоверни от други, така че да може децата да имат широко поле на действие при търсене на отговори на учебни въпроси. 

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Много учители вече дават възможност на учениците да имат глас и избор по отношение на теми, които да се обсъждат в часа по съответния предмет. Създаването на дискусия е важна част от учебния процес. Все повече се набляга на колаборативното учене – учене, при което децата си съдействат за подготовката по определена тема или проект.

Този преход няма да е лесен за всички учители, но си заслужава да опитат, ако това би увеличило мотивацията на учениците за учене. В бъдеще ще става все по-важно учителите да са като фасилитатори в учебния процес – да съдействат на децата в това да откриват информация, да я преценяват, анализират и прилагат. 

Учене, базирано на игри

Ученето, базирано на игри е подход, при който целенасочено се използват принципи от игрите, за да се помогне на децата да постигат специфични учебни цели. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Този подход поставя инструментите за онлайн учене на ново ниво. Изследванията показват, че ученето, базирано на игри, може да бъде ефективно за подобряване на процеса на учене, като помогне на учениците да създават стратегии, да изграждат умения за решаване на проблеми и анализиране на предишния им начин на учене, за да бъде усъвършенстван. Очаква се подходът, базиран на игри, да стане още по-популярен в класните стаи през 2022 г.

Изкуственият интелект и ученето

Използването на изкуствен интелект беше една от тенденциите за 2021 г. През тази година този тренд ще продължи да засилва влиянието си. Не става въпрос за заменяне на учителите с роботи, а за взимане на решения за учебния процес, базирани на актуални и точни данни за знанията, уменията и когнитивните функции на всеки един ученик. 

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Програми като Fast ForWord оценяват тези неща в реално време и определят темпото на учене и нивото на трудност на задачите според индивидуалните характеристики на всеки ученик. Задачите за практикуване на новите знания са автоматизирани и спестяват време и усилия на учителите като същевременно осигуряват максимална ефективност на развиване на когнитивните умения – четене, изучаване на английски език, слухова обработка, концентрация, работна памет и т.н.

Програмата MATHia използва изкуствен интелект, който се адаптира към индивидуалните отговори на децата, за да създаде персонализирана учебна пътека за всеки ученик.

Програмите изготвят и доклади за силните страни на ученика и това, върху което е нужно да се работи и подобрява на конкретния етап. 

Източник: Carnegie Learning

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията:

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord