Преодоляване на дислексията в домашна обстановка – какво отличава Fast ForWord и как е доказана ефективността й?

Fast ForWord при деца с дислексия

Софтуерната програма Fast ForWord Повечето деца с дислексия могат да преодолеят затрудненията с четенето с помощта на подходящите ефективни методи. Езиковите и когнитивни умения необходими за усвояване на четенето могат да бъдат подобрени с определени упражнения. Въпросът е там, че докато децата без дислексия изграждат тези фундаментални умения по естествен начин само чрез слушане на […]