Проблеми с писането – как можете да помогнете на детето да ги преодолее?

students writing

Всеки родител знае, че понякога да се опиташ да убедиш детето си да напише домашната работа може да бъде истинско предизвикателство. Някои деца просто имат огромна съпротива срещу писането. Причините могат да са различни.

Защо някои деца имат проблем с писането?

Когато детето има затруднения с четенето и уменията за слушане, това се отразява негативно и върху умението за писане. За да се научи да пише едно дете, е нужно то първо да усвои езика добре, за да може да изписва думите, да прилага граматическите правила и структури, и да създава смислени изречения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Тези умения се развиват с достатъчно практикуване на слушане, четене и писане. Ето защо:

 • Слушане

Тази дейност е необходимо да се практикува, за да се изгради богат речников запас, да се подобрят уменията за синтактично постояване на изречения и прилагане на граматически правила. Децата, които имат недобре развити езикови умения, може да изпитват значителни затруднения с писането, защото умът им е зает с намиране на начин да изпишат думите и да съставят структурата на изречението и поради тази причина създаването на съдържание от смислен текст остава на заден план.

 • Четене

Ако детето ви не се справя добре с четенето, писането също ще бъде изключително трудна дейност за него. Решаването на проблема би трябвало да започне именно от там – да се подобрят уменията за четене с помощта на ефективни интервенции, които третират корена на проблема.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
 • Писане

Известно е, че практикуването на нещо, което ни е трудно, постепенно води до прогрес и подобряване в тази област. Веднъж след като детето ви започне да пише и получава конструктивна обратна връзка за писането, ще се стартира положителен учебен процес и то ще напредва, а това ще го мотивира допълнително.

Писането е важен елемент от ученето по всички предмети и носи много ползи

Писането е начин, по който детето се научава да подрежда и организира мислите си и идеите си в кохерентни, логични и смислени изречения и параграфи. Това е дейност, която подпомага ученето по всички предмети.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Поговорете с детето си и му обяснете, че писането има много ползи. Ето някои от тях:

 • Подобрява справянето им с ученето по всички предмети
 • Научават умения за последователно и аргументирано изразяване на идеи и знания
 • Подобрява умението им за четене с разбиране
  Помага им да мислят критично, т.е. да анализират информацията
 • Подобрява организационните им умения
 • Развива комуникативните им умения

Когато съпротивата на детето срещу писането не идва от липса на мотивация или интерес към дадената тема или предмет, а е свързана със затрудненията с писането и четенето, решението може да бъде използването на иновативна програма, която развива екзекутивните мозъчни функции. Тези функции са в основата на уменията за учене.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Невроучени са разработили програми като Fast ForWord, които стимулират мозъка да изгражда невронни мрежи свързани именно с когнитивните умения – четене, писане, концентрация, работна памет, слухова обработка, усвояване на чужд език, логическо мислене и др. Програмата се прилага в училищна и домашна обстановка и води до значително подобрение в изброените умения само в рамките на няколко месеца редовно използване.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

 • Проблем с писането

 • Затруднения с четенето

 • Когнитивни умения

 • Комуникативни умения

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord