Развийте нагласа за израстване в децата още от началото на учебната година – вижте 3 идеи как да го постигнете! 

Развийте нагласа за израстване в децата още от началото на учебната година

За успеха на учениците в учебния процес, а и след това в живота, е изключително важно да бъде изградена в тях нагласата за израстване. Това е начин на мислене, който стимулира децата да се учат от грешките си и да вярват, че могат да се развиват и подобряват, ако полагат усилия и практикуват новите умения и знания.

Как можете да осигурите подходящи условия за изграждане на тази ценна нагласа в учениците? Ето няколко идеи:

  1. Помогнете им да видят значението на това да живееш с нагласа за израстване – посейте семената на този начин на мислене!

Човешките същества, без значение дали става въпрос за възрастни или деца, не обичат да се сблъскват с трудности. Тъй като затрудненията създават дискомфорт, често човек се отказва от дадена дейност, ако се изправи пред някакви предизвикателства. 

Това, което би променило отношението на хората към предизвикателствата е способността им да виждат възможността за израстване в полагането на усилия за преодоляване на тези трудности.

Можете да стимулирате детската увереност още от първия учебен ден като обясните на детето, че грешките са също стъпка към подобряването и успеха, ако се учат от тях.

Започнете дискусия с децата в началното и средното училище за грешките и ги попитайте какви емоции изпитват, когато направят грешка и какво си мислят за себе си. Много важно послание към учениците е да не възприемат грешките като показател за интелигентността им, да знаят, че всеки човек допуска грешки понякога и че успешните хора са тези, които се учат от грешките и вярват в своята способност да се подобряват.

  1. Създайте възможности за постоянство и съдействие – това е водата нужна на посеите семена на новата нагласа!

Веднъж след като децата са разбрали значението и ценността на нагласата за израстване, можете да им осигурите възможности за затвърждаване на постоянството като тяхно личностно качество. 

Това се получава като давате на децата задачи, чрез които те да тренират креативното си мислене. Важно е да бъдат задачи, които могат да бъдат решени с различни методи. Това показва на децата, че няма само един правилен метод за намиране на решение. 

Насърчавайте съдействието между съучениците, за да чувстват, че принадлежат към една общност и че всеки може да има ценен принос с идеите си.

За да подпомогнете децата, които изпитват повече затруднения или да стимулирате оптималното когнитивно развитие на всички ученици, можете да използвате иновативни програми, които тренират уменията за учене. Такава е програмата Fast ForWord. С нейна помощ се подобрява концентрацията на децата, уменията за четене и овладяване на чужд език, работната памет и слуховата обработка. За развиване на математическите умения на учениците, можете да използвате MATHia и MATHbook. 

  1. Осигурете възможности за безопасно поемане на малки рискове и разширяване на зоната им на комфорт – премахнете бурените, които пречат на нагласата за израстване!

Една добра идея за дейност в класната стая, която да даде възможност на децата да поемат разумни рискове е играта „Моето любимо Не“. Тя позволява на учениците да се учат от грешките и да бъдат активни в предлагането на решения в атмосфера на емоционална безопасност чрез запазване на анонимност. Ето какво представлява заниманието:

  • Децата получават карти с отворен въпрос, който представлява проблем за решаване (например математическа задача в часа по математика). 
  • Всеки един ученик получава карта с един и същ въпрос/задача. Децата записват имената си на гърба на картата и решават задачата или предлагат идеи за разрешаване на въпроса.
  • Учителят събира картите и ги сортира в две купчини: „Да“ (за верните отговори) и „Не“ (за неверните). 
  • Учителят избира „Любимото Не“ от купчината и споделя написаните на картата идеи, без да казва името на детето, което е дало конкретните неверни решения/отговори.
  • Пита децата за стъпките, които могат да им помогнат да поправят грешния отговор и да решат правилно задачата/въпроса. 
  • Децата заедно стигат до решението. По този начин се стимулира и атмосферата на съдействие и коопериране между учениците. 

Източник: Carnegie Learning 

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord