Детски книги на английски език

Детски книги на английски език

Четенето е една от основите по пътя към изграждането на личността на човека. То е вълшебство, което може да стимулира развитието на мозъка на детето още от ранна детска възраст. 

Четенето на децата може да ги научи как да се справят с трудни или стресиращи ситуации. То им предоставя възможност да говорят за ситуации от реалния свят по начини, подходящи за възрастта им.

Докато децата се развиват, те започват да си представят как биха се чувствали в определена ситуация и това им помага да развият чувство за емпатия. 

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Четенето разказва на децата за света около тях и им помага да моделират какво се случва в различни ситуации. Когато децата четат разнообразни книги, те могат да научат за хора, места и събития и да развият умения да се справят с нещо ново. 

Четенето също има благоприятно въздействие върху психичното здраве на детето, тъй като те могат да изследват своите емоции и уязвимост, като наблюдават чувство или ситуация от разстояние чрез историята в книга.

Защо е важно децата да четат още от ранна детска възраст?

Четенето предоставя прекрасна възможност за вас и вашето дете да се свържете. В днешно време, да осъществим здрава връзка с децата си е много трудна задача. 

Един от начините, по който можем да се справим с това е стимулирането и мотивацията. Мотивацията на децата зависи от мотивацията на родителите.

Ако родителите решат, че е важно за децата да четат и им покажат колко важно и полезно е това за тях – децата ще започнат да четат и да се стараят. Четенето на книжки на децата още от малки им отваря огромна врата към новото, непознатото и вълшебното. 

Когато децата започнат да четат първите си букви, а после и първите си думи – те се радват. Изпитват удовлетворение от това, че могат да правят нещо сами. Тогава е най-подходящият момент за родителя да мотивира детето си – да продължава и да не спира да чете.

Четенето укрепва мозъчните връзки и изгражда нови връзки, това помага за изграждането на умения като решаване на проблеми и разсъждение. Докато децата развиват уменията си за четене, те развиват и своето разбиране при четене, тоест способността си да разбират писмен пасаж от текст.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Още от малки, децата си изграждат навици, които в повечето случаи остават за цял живот. Ако успеем да мотивираме нашето дете да изгради навик с четенето, ще улесним живота му. Подобен навик ще му помогне с лекота да се справя и с учебния материал, когато порасне. 

Докато децата развиват чувството за емпатия и любов към четенето, те се потапят в историите, смеят се на всеки забавен анекдот, вълнуват се и се изненадват от различни сюжетни обрати. 

Ключът към насърчаването на навиците за четене у децата е четенето с тях още от ранна възраст и наличието на голямо разнообразие от книги, така че децата да разпознават книгите като съществена част от живота.

В днешно време, светът стана труден за разбиране, а животът се превърна в труден за живеене. Животът е динамичен и все по-малко време ни остава за нашите деца. Лесна е задачата да осигурим на детето си разнообразни книги вкъщи. 

Доста трудно се оказва обаче да събудим интереса на нашето дете към четенето. За постигането на тази цел е нужен човек, който да мотивира детето. Учителят е перфектното решение за постигането на тази цел. 

Нужни са и много книжки с интересни за детето заглавия, които да чете и много изображения, които да привличат и задържат вниманието му. Децата се влияят не само от своите родители, а и от другите деца.

Нужно е детето да вижда, че не само то чете. Детето трябва да знае, че има и други деца, които четат и обичат четенето. Груповите занятия с ментор са прекрасен начин за мотивирането на децата и изграждането на топли чувства към четенето.

Програмата за четене ,,Reading Assistant Plus”

В програмата за четене „Reading Assistant Plus“ всеки ученик може да чете книжки, които са съобразени с неговото ниво. Има над 450 книги на английски език със сложност от първи до дванадесети клас. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Освен нови думи и знания, главната цел на програмата е подобряване на произношението, плавно четене, говорене без акцент, слушане и четене с разбиране, както и извличане на най-важното от голям обем информация (текст). 

Сложността на книжките в Reading Assistant се измерва с американските мерни единици за сложност на текст – ATOS и Lexile. В американската образователна система има изискване за минимален брой Lexile, за да може един ученик да премине в следващ клас.

В програмата за четене „Reading Assistant Plus” има детски книги, от 24 до 424 Lexile, които са подходящи за ниво PRE A1 и A1. По американската образователна система, на ниво PRE А1 съответстват книжките от 0.1 до 1.2 ATOS, а на ниво A1 – от 1.3 до 2.2 ATOS.

Едно от огромните предимства на програмата за четене е, че е богата на много изображения и всяко дете може да избира според своите собствени интереси. Програмата изглежда по този начин:

Детски книги на английски език

Чрез различните интересни изображения програмата си върши добре работата, като събужда интереса на децата.

Книги на английски език (ниво PRE A1 | Beginner and Average)

“If you’re Happy and You Know It”

Това е една от първите и най-лесни книжки в програмата, на ниво – PRE A1 | Beginner. Тази детска книга представлява традиционна песен, като в началото на текста непознатите думи се въвеждат на порции. 

Всяка една непозната дума е придружена от обяснение на английски език, както и изображение, което да дава още по-ясна представа за значението на думата. Книгата се състои от 173 думи, а от ученика се очаква да чете с бързина – 34 думи в минута. 

Ако първият път ученикът не може да постигне желаните резултати, програмата дава втора възможност за четене, с цел детето да се мотивира още повече след по-добрия си втори прочит на текста.

Детски книги на английски език
Детски книги на английски език

В стъпка 1 от програмата за четене Reading Assistant, ученикът трябва да отговори на 2 встъпителна въпроса, а в стъпка 3 се появяват още 2 въпроса, които имат за цел да проверят дали ученикът разбира това, което чете.

Други селекции от това ниво са следните няколко : 

 • “For He’s a Jolly Good Fellow”
 • “The five senses song”
 • “Elephants”
 • “My nose knows”
 • “Rainbow Song”
 • “The crocodile”
 • “Color”
 • “The falling star” и много други.

“Bear’s bad day”

Това е една от най-интересните книжки за малките деца, на ниво – PRE A1 | Average, 1.2 ATOS. Предназначена е за 1 клас, в американската образователна система. Тази детска книга представлява интересно описание на “лошия ден на мечето”, като от нея децата разбират какви не трябва да бъдат. 

Поуката от книжката е, че колкото по-егоистично постъпваме с другите, толкова по-малко приятели ще имаме. След прочитането, малчуганите разбират, че не трябва да обиждат околните и се учат, че трябва да влизат в обувките на другия. 

Книгата се състои от 303 думи, а от ученика се очаква да чете с бързина – 34 думи в минута. В тази книга има много забавни изображения. Там са описани различни животни.

Децата обогатяват речника си, като научават нови думи. В книжката се използва сегашно просто време (Present simple tense), често се изразява притежание (Apostrophe “s”).

Детски книги на английски език
Детски книги на английски език

Други книги в това ниво са “I can ride a bike”, “I can walk to school”, “I can swim”, “I can tie a bow” и други.

Детски книги на на английски език ( ниво A1 | Beginner, Averagе and Advanced)

“Nia Bakes Cookies”

Това е детска книга, на ниво “A1 Beginner”, предназначена за деца между 1 и 2 клас по американската образователна система, 1,4 ATOS. Във всяка една книжка от програмата има подчертани непознати думи. 

След кликване върху думата, децата могат да видят обяснението на думата на английски език, както и изображение, което дава ясна представа за нейното значение. Думите в книгата са 112, а от ученика се изисква да чете с бързина 34 думи в минута.

Детски книги на английски език
Детски книги на английски език

Други заглавия на книги в това ниво са “Bunny and Bird are Best friends”, “Crow said no”, “Big box of shapes”, “How I clean my room”, “Ravenous Ralphie” и други.

“I feel Fall weather”

Това е книга, предназначена за деца на ниво A1 | Average, които са средно-напреднали. Нивото на книгата съответства на децата в 2-ри клас в американската образователна система (1.6 ATOS). 

Книжката се състои от 290 думи, а от ученика се изисква да чете с бързина 69 думи в минута. В книгата се използва сегашно просто и сегашно продължително време. След прочита и отговарянето на въпросите, менторите обрщат внимание на граматиката и правописа, което е доста важно за децата.

Детски книги на английски език

Други селекции от това ниво са “Count on it”, “I love hamsters, “Candle”, “Fog”, “The Crocodile”, “I see fall leaves и други.

“How I do my homework”

Това е книга, предназначена за деца на ниво A1 | Advanced, които са напреднали. Нивото на книгата съответства на децата между 2-ри и 3-ти клас в американската образователна система (2,3 ATOS). Книжката се състои от 120 думи, а от ученика се изисква да чете с бързина 80 думи в минута.

Детски книги на английски език
Детски книги на английски език

Други селекции в това ниво са “How I pack my lunch”, “Rice and beans”, “Hooray for Farmers!”, “A party with Joe”, “How I reduce, reuse and recycle”, “The magic pot”, “Colors of the world” и много други.

Какви са ползите от четенето?

Децата, които четат често подобряват уменията си за четене. Както се казва на английски език – Practice Makes Perfect” – “Практиката те прави перфектен”. Ето и някои от предимствата на това приятно забавление.

Езиково развитие и разширяване на речниковия запас

Децата научават нови думи, докато четат и подсъзнателно усвояват информация за това как да структурират изреченията и как да използват думите и други езикови функции ефективно в своето писане и говорене.

Подобряване на уменията за слушане

Децата трябва да се концентрират, за да разберат кога им се чете, с други думи – те трябва да обръщат внимание и да слушат. Когато слушат, те са по-склонни да седят неподвижно и това развива по-дълготрайно внимание.

Когнитивно развитие

Четенето е много по-сложна задача за човешкия мозък от гледането на телевизия например. Четенето укрепва мозъчните връзки и изгражда нови връзки; това помага за изграждането на умения като решаване на проблеми и разсъждение.

Развитие на въображението и креативността

Книгите и приказките отварят цял нов свят пред вашето дете; много истории надхвърлят реалния свят и използват фантастични елементи, които карат децата да мислят извън реалността. 

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Те използват въображението си, за да „видят“ как изглежда герой или място. Често децата вече имат живо въображение, така че четенето служи за допълнително подхранване на тяхната креативност.

Социално и емоционално развитие

Докато децата се развиват, те започват да си представят как биха се чувствали в тази ситуация и това им помага да развият чувство за емпатия. Четенето учи децата за света около тях и им помага да моделират какво се случва в различни ситуации. 

Когато малчуганите четат разнообразни книги, те могат да научат за хора, места и събития извън техния обсег и да развият умения да се справят с нови неща.

Четенето също има благоприятно въздействие върху психичното здраве на децата, тъй като те могат да изследват своите емоции и уязвимост, като наблюдават чувство или ситуация от разстояние чрез историята в книгата.

Четенето от ранна детска възраст изгражда добра и стабилна връзка между родителя и детето, както и създава полезен навик. Заниманието заедно с родителя след това стимулира децата да се научат и сами да четат, което ги мотивира и задържа интереса им към необятния свят на четенето. 

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Ако започнем да четем на децата ни още от малки ще им помогнем с развиването на важни умения като идентифициране на звуци в отделните думи, свързване на писмения и говоримия език, набавяне на речник, четене с разбиране на значението и плавност при устното четене. 

Освен че си създаваме специална връзка с детето чрез четенето заедно, ние подобряваме концентрацията и дисциплината му и развиваме креативността и въображението му. 

Чрез това приятно занимание подаряваме на детето си любов към четенето през целия му живот. Не пропускайте шанса да зарадвате и вашето дете с възможността да отваря нови врати и да изследва безброй истории в “Reading Assistant Plus”!

 • Защо е важно децата да четат още от ранна детска възраст
 • Програмата за четене ,,Reading Assistant Plus” 
 • Книги на английски език (ниво PRE A1 | Beginner and Average
 • Детски книги на на английски език ( ниво A1 | Beginner, Averagе and Advanced)
 • Какви са ползите от четенето?
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord