Дефицит на вниманието и работната памет пречат на уменията за четене – историята на Марк за успешното им преодоляване!

Дефицит на вниманието и работната памет пречат на уменията за четене – историята на Марк за успешното им преодоляване!

Изследователят на грамотността Тим Шанахан проучва ролята на екзекутивните (изпълнителните) мозъчни функции в ученето. Той набляга на значението на тези функции за ефективното усвояване на четенето и езиковите умения. Връзката между двете може да бъде илюстрирана с историята на ученика Марк.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Борбата на Марк с трудностите в учебния процес

От ранна детска възраст Марк срещал трудности с четенето. Като други деца със същия проблем, той имал затруднение с декодирането на буквените символи и разбирането на текста. Въпреки усилията на учителя и допълнителните часове, в които се упражнявал да чете, скоростта му на четене продължавала да бъде много по-ниска от обичайната за възрастта му и нивото му на разбиране на текста все още не било достатъчно добро.

Към края на трети клас, училищният психолог диагностицирал Марк с дефицит на внимание и проблеми с работната памет. Психологът установил, че Марк се е научил да декодира доста точно, но склонността му да се разсейва лесно му пречи да следи къде в текста се намира и какво е разбрал от прочетеното. 

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Недобре функциониращата му работна памет води до това той често да забравя какво току-що е прочел. В резултат на това той препрочита текстовете без да има голяма полза от повторението. Марк се чувства фрустриран от това, а родителите му изпитват притеснения за неговото развитие в училище. Учителите също не знаят какво друго да направят, за да му помогнат.

Успешното преодоляване на Марк на проблемите с четенето

В търсене на решения, родителите попадат на информация за софтуерната програма Fast ForWord, която е създадена от невробиолози с цел подпомагане развитието на изпълнителните когнитивни мозъчни функции у деца и възрастни. Тези функции включват: слуховата обработка, управление на вниманието и концентрация, четене, езикови умения, усвояване на чужд език, работна памет и логическо мислене.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

В много училища по света Fast ForWord се използва като успешна интервенция при затруднения с ученето, установени когнитивни дефицити или просто като начин за по-ефективно развиване на потенциала на децата в учебния процес.

Програмата помогнала на Марк да тренира умението си за управление на вниманието, концентрация и работната му памет. Това довело до подобряване на умението за четене. Fast ForWord помогнала на малкия ученик и да изгражда умения за когнитивна флексибилност (гъвкавост) и себерегулация. Една от важните характеристики на програмата е, че е високоадаптивна. Това означава, че тя адресира специфичните трудности на Марк и приоритизира тренирането на именно тези умения, от които Марк се нуждае най-много.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

До средата на четвърти клас Марк успял да запълни дефицитите в когнитивните мозъчни функции и постигнал средното за възрастта ниво на четене. Четенето започнало да става удоволствие за него и започнал да чете книжки извън задължителните за училище. Когато родителите му попитали Марк защо вече обича да чете, той отговорил: „Станал съм много добър в четенето. Дори учителката ми казва, че съм един от най-добрите по четене в класа.“

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Carnegie Learning

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord