Разговорен английски – как да използвате знанията си в реална среда?

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Овладяването на нов език винаги е предизвикателство, независимо дали той ви е първи, втори или трети. Когато навлизате в английския език, най-доброто нещо, което можете да направите, е да се потопите в него колкото е възможно повече. Гледайте филми, четете, общувайте и слушайте музика на него. 


Понякога е трудно да вместите курс по разговорен английски в ежедневието си, дори да знаете колко важен е той за вашите комуникационни умения. Но ако отделяте поне по 1 час на ден, за да го практикувате, това ще ви помогне да подобрите уменията си.

Четене, писане, слушане с разбиране и говорене на английски език – къде е разликата?

Основните четири умения, които можем да отчетем, когато се учи нов език са четене, писане, слушане с разбиране и говорене. Всяко едно от тях е еднакво важно за доброто научаване на английски език, тъй като са взаимносвързани. 

Четене (Reading)

Често пренебрегвано умение при ученето на език е четенето. Повечето хора си мислят, че учат езика единствено за общуване на английски. Разбира се, няма съмнение, че уменията за говорене са от решаващо значение, но четенето не може и не трябва да се пренебрегва. 


Когато четем, ние виждаме езика в правилния му контекст. Обръщаме внимание на словореда, съчетанието на думи и изрази, правилната граматика и подредбата на параграфите. Всичко това е черно на бяло.

Писане (Writing)

Писането е от основните умения за правилното разбиране на езика. То е арената, на която упражняваме придобитите знания – правопис, граматика и структура на изречението. Докато четем виждаме тези действия, а с писането ги практикуваме. 

 

Разбира се, и когато говорим английски използваме граматиката, но писането на даден текст се запечатва трайно в съзнанието ни. То е по-предизвикателно, а предизвикателствата ни учат най-добре. 


Писането е и отлично упражнение за критичното мислене. Способността да изразяваме вътрешните мислите си писмено, особено на друг език, е безценно умение, която можем да носим със себе си за цял живот.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Слушане с разбиране (Listening comprehension)

Слушането представлява способността ни да разбираме какво казват другите около нас. Това не е трудно, когато информацията идва на родния ни език, но когато става въпрос за втори такъв, ситуацията се усложнява. 

 

Няма как да отречем, че при воденето на обикновен телефонен разговор на английски език, ключовото умение, което ще ни е нужно е слушането. То ни е в полза за придобиването на ключови умения за комуникация като:

 • Произношение;
 • Интонация;
 • Начин на изразяване и др.


Слушането на други хора ни помага да попиваме от речевите им модели, за да използваме автентичен устен английски.

Говорене (Speaking)

Тъй като то е основният начин, по който общуваме в ежедневието, повечето хора смятат, че говоренето е най-важното умение. Това предположение не е напълно неоснователно, тъй като това е начинът да се разбираме с другите. 

 

Освен използването му като основна форма на комуникация, говоренето има още една стойност за учащите. Това е ролята му на затвърждаващ фактор, при запаметяване на лексика и структури на изреченията.  


Когато учите нещо от учебник или от учител, е много лесно да го забравите в рамките на няколко дни. Ако обаче впоследствие използвате научените думи и изрази в естествен разговор с друг човек, те се запечатват в съзнанието ви за много по-дълго време. Колкото повече ги използвате, толкова по-малка е вероятността да ги забравите.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Какво представлява езиковата бариера и как се преодолява

Добре познатата езикова бариера е нещо, с което се сблъскват хората от различни страни всекидневно. В голяма част от случаите причината за нея е страхът ни да говорим на езика, въпреки че го знаем на добро ниво. Много пъти обаче причината се корени на друго място.

 

Ето и някои от най-често срещаните причини за езикова бариера:

 • Ниво на владеене – когато някой не говори добре даден език, но се опитва да общува с хора, на които той е роден, казваме че между тях има езикова бариера. Тя бързо може да се пребори, ако начинаещият се запише на курсове по разговорен английски.  

 

 • Професионални различия – езиковата бариера в този случай се появява, когато двама или повече души имат познания в различни сфери. Възможно е тяхната бизнес комуникация на английски да е трудна. Това е така, защото професионалистите в дадена област използват жаргон, който новодошлите или външните лица трудно разбират. 

 

 • Културни различия – светът е цветен и е нормално хората да имат различна култура. Англоговорящите смятат за напълно нормално да имат един и същ поздрав за “Здравей/те!”, както във формална, така и във неформална обстановка. Японците, от друга страна, имат сложна система от поздрави с няколко нюанса на формалност. 

 

 • Когнитивни нарушения – тази езикова бариера е породена от проблеми като загуба на слух и заекване. Такива състояния повлияват както на предаването на информация, така и на правилното разбиране на казаното.


Както видяхте, езиковите бариери не са еднакви за всички. Уточняването на вашата ще ви помогне да я преодолеете по правилния за вас метод.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Как да преодолеем езиковата бариера при разговорен английски? 

Най-добрият начин е да запишете разговорен курс по английски, с който да повишите нивото си. Добра практика е да въведете културен контекст в обучението си и да намерите причини да практикувате езика всекидневно. 

 

Когато общувате, не се страхувайте да правите грешки. Използвайте прости думи и винаги се допитвайте до хора, знаещи езика по-добре от вас. Комбинацията от всички методи ще ви помогне да преодолеете езиковите бариери. 

Причини да се фокусирате върху разговорния си английски език

Защо от 6500 езика по света, е добре да се фокусирате върху английския си? 

 

Това в третият най-разпространен език в света и се говори и преподава в над 118 държави. Той е езикът на науката, туризма, авиацията и компютрите, както и е основен за международната комуникация, медиите и интернет. 


Независимо дали става въпрос за професионални или лични цели, английският език ще ви помогне да ги постигнете. Ето и няколко причини, поради които да запишете уроци по интензивен разговорен английски.

Международен език

Въпреки че английският не е най-разпространеният език, той е официален в 53 държави и е майчин на около 400 милиона души по света. Ето защо е много вероятно, ако срещнете човек от друга държава, и двамата да можете да говорите английски. 

Достъп до информация 

Филми, предавания, книги и музика – когато разбирате добре английски, вече няма да ви е необходимо да разчитате на превод или субтитри. Безкрайният достъп до медии ще подобрява непрекъснато уменията ви за слушане и четене на езика. 

 

Английският е езикът на интернет. По приблизителни данни около 565 млн. души използват интернет ежедневно, а около 52% от най-посещаваните сайтове в световен мащаб са на английски език. Изучаването му ви дава достъп до повече от половината съдържание в интернет, което иначе би било недостъпно. 

Спокойни пътешествия 

Владеенето на разговорен английски улеснява пътуването по света. Съобщенията по летищата, разписанията на влаковете, както и информацията за спешни случаи са винаги достъпни и на английски език. Дори и да пътувате в страна, в която официалният език не е английски, то със сигурност ще попаднете на човек, който го разбира.

Как Fast ForWord подобрява уменията по разговорен английски

Ако имате желанието да подобрите уменията си по езика, в NSCenter ще намерите онлайн уроци по разговорен английски. Те ще ви подготвят за всяка житейска ситуация, в която се изискват чуждоезикови умения. 


Разговорните курсове по английски са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали. Обучението е чрез интелигентната програма Fast ForWord, която се адаптира спрямо възможностите на курсистите и поднася знанията напълно персонализирано.

По-долу ще ви запознаем с ползите от обучението с Fast ForWord: 

 

 • Интелигентният самоучител подобрява чуването, разпознаването на фонемите и декодирането на думите. Това са ключови умения за свободното и уверено провеждане на ежедневен или бизнес разговор на английски.

 • Fast ForWord поставя основите за четене и разбиране на английски, докато учи на лексика и граматика по забавен и ангажиращ начин за деца и за възрастни. 

 

 • В курса се използва и програмата Reading Assistant. Тя ще ви запознае с много нови думи, докато подобрява произношението ви. Ще се научите да говорите разговорен английски без акцент, тъй като ще имате възможността да чуете как четете и да разберете къде са пропуските ви.

 • Онлайн обучението от уюта на дома може да се осъществява от всяка точка на света. То е ръководено от преподавател или ментор, а учебните материали са под формата на компютърна игра. 


Стандартното ни индивидуално обучение по разговорен английски онлайн се състои от 48 учебни часа месечно. При интензивния ни курс можете да получите до 100 часа месечно. Това означава, че можете да преминете от едно ниво до друго за период от 2 до 4 месеца, в зависимост от възможностите и мотивацията ви.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Често задавани въпроси

Бариерите в комуникацията пречат на хората да се разбират ясно. Това може да бъде сериозен проблем, когато става въпрос за работа или пътуване, поради възможността за недоразумения.

Онлайн курсовете по езика са предпочитана алтернатива сред много деца и възрастни. Те позволяват да се обучавате в удобни за вас време и място. С тях можете да напредвате с ваше темпо, като Fast ForWord персонализира обучението спрямо възможностите.

Той включва изрази и термини, които са със специфични правила. От полза е за хората, които искат да се развиват професионално. Доброто владеене на бизнес английски е ключово при общуването с колеги, бизнес партньори или важни международни клиенти.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord