Четене с разбиране – кои когнитивни умения са необходими на децата за постигането му?

Четене с разбиране - кои когнитивни умения са необходими на децата за постигането му?

Усвояването на четенето не се състои само в постигането на гладкост на изговаряне на думите от учебника или книгата, но и в добро ниво на разбиране на текста още по време на четене. Когато децата не могат да отговорят на въпроси по текста, който са прочели, това означава, че не са достатъчно развити когнитивните им […]

Детето чете, но не разбира прочетеното – възможните причини за това и какви са решенията за усвояване на четене с разбиране?

Детето чете, но не разбира прочетеното – възможните причини за това и какви са решенията за усвояване на четене с разбиране?

Родители често споделят, че детето им чете механично и не разбира текста, докато чете. Ако му бъдат зададени въпроси по текста, се оказва, че то не си спомня информацията. Четенето без разбиране четене ли е наистина? Какво означава да прочетеш нещо? Когато прочетете статия в Интернет или списание, вие можете да разкажете на друг човек […]

Успешното учене зависи от екзекутивните функции – ефективни упражнения за подобряването им според възрастта на децата!

Успехът в училище и връзката с екзекутивните функции – ефективни упражнения за подобряването им според възрастта на децата!

Изследователите в сферата на невронауката и образованието са установили, че ефективното усвояване на сложни когнитивни умения като четенето зависи от това доколко добре са развити екзекутивните мозъчни функции при детето. Тези функции определят способността на ученика да планира, да фокусира вниманието си, да запомня инструкции, да организира времето си и да превключва успешно от една […]