Затруднения на децата със създаване на социални контакти – кои са ефективните решения на проблема?

Усвояването на социални умения и създаването на приятелства е важна част от детското развитие. Това е основата на изграждането на здрави отношения в личен и професионален план в бъдеще, което има пряко влияние върху здравето, благосъстоянието и реализацията на всеки един човек.

За някои деца, обаче, създаването на социални контакти е голямо предизвикателство. Понякога това се дължи на нагласите създадени у детето по отношение на новото и непознатото. Ако родителите наблягат прекалено много на опасностите в света и изискват от детето да е безгрешно, то развива много силни страхове от грешки, критика и изследване на нови възможности в средата си. В такива случаи , запознанствата и инициирането на разговори изглеждат прекалено страшни за децата и те се затварят в себе си от притеснение и срамежливост.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Друга причина за страха от социалните контакти и общуването е ниската самооценка на децата, които имат големи затруднения с ученето заради дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и т.н. Отношението на съучениците и учителите може да изиграе ключова роля за повишаването на тревожността или за по-бързото преодоляване на притесненията на тези деца.

Какви са възможностите за решаване на проблема с трудното социализиране?

Психотерапевтични методи

Психотерапевтичните разговори с детето могат да помогнат много. Един от методите в психотерапията е да се отразява поведението на детето от страна на терапевта, така че детето да види отстрани как изглежда поведението му. След това се анализира видяното и усетеното от него и се изпробват нови модели на поведение.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Участието на родителите е много важно. Те също обсъждат със специалиста как могат да променят общуването си с детето и да му помогнат да преодолее тревожността си. Включването на учителите в този процес също има голямо значение, защото те могат да наблюдават отблизо случващото се в отношенията на детето с другите деца в класа. Необходимо е да се коригира поведението на съучениците на детето, ако те го игнорират или показват неуважение заради затрудненията му с ученето. Осигуряването на максимално подкрепяща и емпатична среда е изключително важно, за да може детето да преодолее предизвикателствата със социализацията.

Алтернативни методи за подобряване на емоционалните и социални умения

Освен работата с терапевт, детето може да бъде записано на специален курс за обучение по емоционални и социални умения, където заедно с други деца тренира нови модели на социално поведение и изгражда нови нагласи към общуването. Усвояват се умения за поддържане на подходящ очен контакт със събеседника, разбиране на езика на тялото, разпознаване на емоциите на другите, емпатия, себеотстояване и т.н.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Намиране на ефективни решения за затрудненията на детето с ученето

Много съществен компонент от решаването на проблема със социализацията при деца със затруднения с ученето е използването на ефективни средства за развиване на когнитивните им умения. Програмата Fast ForWord е създадена от невробиолози именно с тази цел – подпомагане на деца и възрастни да подобрят уменията си четене, слухова обработка, усвояване на английски език, концентрация, работна памет и т.н. Предназначена е за използване в училищна и домашна обстановка.

Fast ForWord стимулира мозъка на децата да изгражда нови невронни връзки в областите отговорни за когнитивните умения, които са фундаментални за процеса на учене. Подобряването на тези умения помага на децата да станат по-самоуверени, а това се отразява положително и на създаването им на социални контакти и приятелства.

Източник: Gemm Learning

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord